Manises acoge el estreno del documental de: Luz Mudéjar: el arte que ilumina el mundo

Manises acull l’estrena del documental “Llum Mudèjar: l’art que il·lumina el món”

• Una producció de David Segarra i Víctor Serna finançada per la Diputació de València

Manises, 24 de març de 2023.
L’Auditori Germanies de Manises va acollir ahir l’estrena del documental “Llum Mudèjar: l’art que il·lumina el món” de David Segarra i Víctor Serna amb música original del maniser Efrén López. Aquesta producció finançada per la Diputació de València fa un repàs de l’art mudèjar i especialment de la seua ceràmica al llarg del territori valencià.

Segons paraules del regidor de Cultura i Promoció de la Ceràmica de l’Ajuntament de Manises, Xavier Morant, “l’estrena d’aquest documental no podia fer-se en altre lloc que no fora Manises, Ciutat Creativa de la UNESCO des de fa un any i bressol de la ceràmica de reflex metàl·lic”. “Es tracta d’una producció de molta qualitat que recull la influència mudèjar a través de l’arquitectura i la ceràmica al país valencià”, ha afegit Morant.

El diputat de Cultura, Xavier Rius va voler sumar-se a l'estrena. En paraules seues, "calia fer un reconeixement explícit a la gran influència de la cultura mudèjar sobre nosaltres. Molts dels elements culturals, patrimonials i del nostre paisatge són herència directa de l'intercanvi i la hibridació cultural que ací es produïa. Els autors han sabut arreplegar eixe esperit de manera deliciosa."

A l’estrena van assistir l’alcalde de Manises, Jesús Borràs i Sanchis, el regidor de Cultura i Promoció de la Ceràmica, Xavier Morant i el Diputat de Cultura, Xavier Rius, entre altres. Una volta finalitzada la projecció, va ser el torn del col·loqui en el qual van intervindre el director David Segarra, Arturo Mora, ceramista de Manises, Bàrbara Bejarano, arabista de la Universitat d'Alacant i Daniel Benito Goerlich, historidador de l'art de la Universitat d'Alacant.

Un cant a l'encreuament de les cultures
Llum Mudèjar és un viatge de la mà d'artistes i historiadors per un territori valencià desconegut i extraordinari. En una època com la nostra, la llum de l'art i del coneixement és més necessària que mai. Llum Mudèjar és un documental per a descobrir el llegat mudèjar valencià. La ceràmica valenciana ocupa espais en museus i llibres d'història de l'art de tot el món. Només en el Metropolitan Museum de Nova York hi ha centenars de referències de ceràmica. Fenomen que es reprodueix en llibres sobre art islàmic. La majoria són peces de ceràmica de reflex metàl·lic. Una tècnica d'origen àrab-andalusí, però realitzades en època de l'art gòtic en el Regne de València. Ja en el seu moment van ser admirades, i exportades, a tota Europa i el Mediterrani. Aquest estil va nàixer entre Pèrsia i l'Iraq, i des d'allà va arribar a Màlaga, on l'esqueix es plantaria i floriria en les terres de València. Però si la ceràmica mudèjar és reconeguda a tot el món, com és que sabem tan poc? Qui sap que va ser des de Xàtiva que es va introduir el paper vingut de la Xina a tota Europa? I encara més meravellós, com és possible que cinc-cents anys després encara es produïsquen ceràmiques mudèjars? I en l'arquitectura, quina influència ha deixat? Som hereus de pobles i cultures que han habitat aquestes terres: ibers, fenicis, grecs, romans, visigots, àrabs, amazics, jueus, musulmans i cristians. L'art mudèjar va fondre aquestes influències per a crear una de les més sublims, i universals, expressions culturals de la humanitat.

Enllaç al trailer: https://www.youtube.com/watch?v=R9tE29fDFhI

Manises acoge el estreno del documental “Luz Mudéjar: el arte que ilumina el mundo”

• Una producción de David Segarra y Víctor Serna financiada por la Diputación de València

Manises, 24 de marzo de 2023.
El Auditorio Germanías de Manises acogió ayer el estreno del documental “Luz Mudéjar: el arte que ilumina el mundo” de David Segarra i Víctor Serna con música original del manisero Efrén López. Esta producción financiada por la Diputación de Valencia hace un repaso del arte mudéjar y especialmente de su cerámica a lo largo del territorio valenciano.

Según palabras del concejal de Cultura y Promoción de la Cerámica del Ayuntamiento de Manises, Xavier Morant, “el estreno de este documental no podía hacerse en otro lugar que no fuera Manises, Ciudad Creativa de la UNESCO desde hace un año y cuna de la cerámica de reflejo metálico”. “Se trata de una producción de mucha calidad que recoge la influencia mudéjar a través de la arquitectura y la cerámica en el país valenciano”, ha añadido Morant.

El diputado de Cultura, Xavier Rius quiso sumarse al estreno. En palabras suyas, "había que hacer un reconocimiento explícito a la gran influencia de la cultura mudéjar sobre nosotros. Muchos de los elementos culturales, patrimoniales y de nuestro paisaje son herencia directa del intercambio y la hibridación cultural que aquí se producía. Los autores han sabido recoger ese espíritu de manera deliciosa."

Al estreno asistieron el alcalde de Manises, Jesús Borràs i Sanchis, el concejal de Cultura y Promoción de la Cerámica, Xavier Morant y el Diputado de Cultura, Xavier Rius, entre otros. Una vez finalizada la proyección, fue el turno del coloquio en el cual intervinieron el director David Segarra, Arturo Mora, ceramista de Manises, Barbara Bejarano, arabista de la Universidad de Alicante y Daniel Benito Goerlich, historidador del arte de la Universidad de Alicante.

Un canto al cruce de las culturas
Luz Mudéjar es un viaje de la mano de artistas e historiadores por un territorio valenciano desconocido y extraordinario. En una época como la nuestra, la luz del arte y del conocimiento es más necesaria que nunca. Luz Mudéjar es un documental para descubrir el legado mudéjar valenciano. La cerámica valenciana ocupa espacios en museos y libros de historia del arte de todo el mundo. Solo en el Metropolitan Museum de Nueva York hay centenares de referencias de cerámica. Fenómeno que se reproduce en libros sobre arte islámico. La mayoría son piezas de cerámica de reflejo metálico. Una técnica de origen árabe-andalusí, pero realizadas en época del arte gótico en el Reino de Valencia. Ya en su momento fueron admiradas, y exportadas, en toda Europa y el Mediterráneo. Este estilo nació entre Persia e Irak, y desde ahí llegó a Málaga, donde el esqueje se plantaría y florecería en las tierras de Valencia. Pero si la cerámica mudéjar es reconocida en todo el mundo, como es que sabemos tan poco? Quién sabe que fue desde Xàtiva que se introdujo el papel venido de China en toda Europa? Y todavía más maravilloso, como es posible que quinientos años después todavía se produzcan cerámicas mudéjares? Y en la arquitectura, qué influencia ha dejado? Somos herederos de pueblos y culturas que han habitado estas tierras: íberos, fenicios, griegos, romanos, visigodos, árabes, amazics, judíos, musulmanes y cristianos. El arte mudéjar fundió estas influencias para crear una de las más sublimes, y universales, expresiones culturales de la humanidad.

Enlace al trailer: https://www.youtube.com/watch?v=R9tE29fDFhI

Llum Mudéjar


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies