Manises acoge la I asamblea de la Asociación Española de Ciudades Creativas de la UNESCO

Manises acull la I assemblea de l’Associació Espanyola de Ciutats Creatives de la UNESCO


Manises, 25 d'abril de 2023.
Ahir Manises va acollir la primera assemblea de l’Associació Espanyola de Ciutats Creatives de la UNESCO que va veure la llum com a associació el passat mes de setembre al DNA de Dénia.

Una vegada constituïda l’associació amb els quatre primers membres Dénia, Manises, Llíria i Burgos; a la primera assemblea s’han modificat els estatuts per poder facilitar l’entrada de més ciutats espanyoles i poder, d’aquesta manera, afavorir la incorporació de nous membres. El pròxim membre que entrarà a formar part de la associació serà Granada.

Entre els temes a tractar es va parlar de la trobada de Ciutats Creatives Espanyoles de 2023 que tindrà lloc després de l’estiu a Valladolid així com del compromís de dur a terme altra trobada nacional amb l’impuls de la comissió nacional de la UNESCO i el Ministeri de Cultura a Madrid.

A l’assemblea van assistir Vicent Grimalt, alcalde de Dénia; Floren Terrades, Focal Point de Dénia; Vicente Marañón de Pablo, vicealcalde de Burgos; Raquel Puente, Focal Point de Burgos, Joan Manuel Miguel, alcalde de Llíria; Francesc García, regidor de Turisme de Llíria; Vicent Sesé, Focal Point de Llíria; Jesús Borràs, alcalde de Manises; Àngel Mora, regidor de Turisme de Manises; Xavier Morant, regidor de Promoció de la Ceràmica de Manises; Marisé Guillen, Focal Point de Manises i David Prieto, tècnic de Turisme de Manises.

La Xarxa de Ciutats Creatives va ser llançada per la UNESCO a l'octubre de 2004, després de la decisió presa pel 170é Consell Executiu. Té com a objectiu estimular la Cooperació Internacional entre ciutats que inverteixen en la creativitat com a motor de desenvolupament urbà sostenible, inclusió social i influència cultural, promovent d'aquesta manera que es perseguisquen en el terreny els objectius de la UNESCO respecte a la diversitat cultural.

Entre les Ciutats Creatives Espanyoles trobem: Sevilla (Música, 2006), Bilbao (Disseny, 2014), Granada (Literatura, 2014), Burgos (Gastronomia, 2015), Dénia (Gastronomia, 2015), Barcelona (Literatura, 2015), Terrassa (Cinema, 2017), Llíria (Música, 2019), Valladolid (Cinema, 2019) i Manises (Artesania i arts Populars, 2021).

Manises acoge la I asamblea de la Asociación Española de Ciudades Creativas de la UNESCO


Manises, 25 de abril de 2023.
Ayer Manises acogió la primera asamblea de la Asociación Española de Ciudades Creativas de la UNESCO que vio la luz como asociación el pasado mes de septiembre en el DNA de Dénia.

Una vez constituida la asociación con los cuatro primeros miembros Dénia, Manises, Llíria y Burgos; en la primera asamblea se han modificado los estatutos para poder facilitar la entrada de más ciudades españolas y poder, de este modo, favorecer la incorporación de nuevos miembros. El próximo miembro que entrará a formar parte de la asociación será Granada.

Entre los temas a tratar se habló del encuentro de Ciudades Creativas Españolas de 2023 que tendrá lugar después del verano en Valladolid así como del compromiso de llevar a cabo otro encuentro nacional con el impulso de la comisión nacional de la UNESCO y el Ministerio de Cultura en Madrid.

A la asamblea asistieron Vicent Grimalt, alcalde de Dénia; Floren Terrades, Focal Point de Dénia; Vicente Marañón de Pablo, vicealcalde de Burgos; Raquel Puente, Focal Point de Burgos, Joan Manuel Miguel, alcalde de Llíria; Francesc García, concejal de Turismo de Llíria; Vicent Sesé, Focal Point de Llíria; Jesús Borràs, alcalde de Manises; Àngel Mora, concejal de Turismo de Manises; Xavier Morant, concejal de Promoción de la Cerámica de Manises; Marisé Guillen, Focal Point de Manises y David Prieto, técnico de Turismo de Manises.

La Red de Ciudades Creativas fue lanzada por la UNESCO en octubre de 2004, después de la decisión tomada por el 170.º Consejo Ejecutivo. Tiene como objetivo estimular la Cooperación Internacional entre ciudades que invierten en la creatividad como motor de desarrollo urbano sostenible, inclusión social e influencia cultural, promoviendo de este modo que se persigan en el terreno los objetivos de la UNESCO respecto a la diversidad cultural.

Entre las Ciudades Creativas Españolas encontramos: Sevilla (Música, 2006), Bilbao (Diseño, 2014), Granada (Literatura, 2014), Burgos (Gastronomía, 2015), Dénia (Gastronomía, 2015), Barcelona (Literatura, 2015), Terrassa (Cine, 2017), Llíria (Música, 2019), Valladolid (Cine, 2019) y Manises (Artesanía y artes Populares, 2021).

Manises acoge la I asamblea de la Asociación Española de Ciudades Creativas de la UNESCO


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies