Manises acoge la presentación del proyecto DesenCANYAR

Manises acull la presentació del projecte DesenCANYAR

• Transició Ecològica inverteix 16 milions d’euros per a eliminar canyars en més de 110 quilòmetres de rius valencians
• El projecte pretén controlar aquesta espècie invasora i contribuir a la restauració i alliberació de riberes fluvials amb un pla ambiciós fins a 2027

Manises, 3 de març de 2023.
La Conselleria de Transició Ecològica ha presentat a Manises un projecte ambiciós per tal d’eliminar canya invasora en més de 110 quilòmetres de conques fluvials. Un pla pioner de control de canyars i restauració de rius valencians, anomenat ‘Desencanyar’, que compta amb una inversió de 16 milions d’euros fins al 2027.

Segons paraules de l’alcalde de Manises, Jesús Borràs i Sanchis, «entenem que es prioritari el manteniment i la neteja del riu ja que mediambientalment es preserva la riquesa de la fauna i la flora i, a més a més, el riu dona molta vida als pobles per on conflueix». «És essencial una coordinació entre totes les administracions implicades per tal d’acabar en aquesta espècie invasora», ha afegit Borràs.

Aquesta estratègia valenciana permetrà «fer front a una problemàtica que semblava imparable, alliberar les riberes i millorar la salut ambiental dels rius i del nostre territori», tal com ha anunciat aquest matí la consellera Isaura Navarro. Així mateix, el projecte compta amb un ampli àmbit d’actuació que «beneficiarà a prop d’1.5 milions d’habitants de 56 municipis que tornaran a gaudir d’un riu ple de vida al costat dels seus pobles», segons ha indicat Navarro.

De fet, Transició Ecològica engegà aquest programa al 2019 i ja ha permès eliminar canyars de 31 quilòmetres de rius de 8 conques fluvials. Vist l’èxit del projecte, la titular al front de la Conselleria ha assegurat que «és sols el principi per a fer-li front a la invasió de canyes sobre el nostre medi ambient, desencanyar i restaurar quilòmetres de rius per a retornar-los a la naturalesa i a la ciutadania».


Antídot contra la canya invasora

La canya és una espècia exòtica portada de fa segles des d’Àsia que es va descontrolar en la segona meitat del segle passat, i està catalogada com una de les 100 espècies més invasores del món. Precisament, la consellera Navarro ha alertat que «és la més perillosa a la nostra terra, absorbeix molts recursos hídrics que no podem ni devem malbaratar i, a més, allà on està és un risc evident per a la propagació d’incendis».

Concretament, la seua ocupació suposa una baixada de la biodiversitat ja que es converteix en l’espècie dominant i desplaça la vegetació de ribera nativa; provoca alteracions sobre els llits, problemes de desaigüe i té un consum d’aigua 20 vegades major al de la vegetació nativa; el 30% dels focs intencionats s’originen en canyars i aquests tenen una major combustibilitat; i a més es converteixen en murs impenetrables que modifiquen el paisatge i provoquen dificultats d’accés a la riba.

Col·laboració de les administracions

El projecte és possible gràcies a la unió de totes les administracions competencials, que han decidit «anar totes a una» per crear aquesta aliança i combatre la problemàtica. De fet, a l’acte celebrat a Manises, han assistit representants d’ajuntaments, el comissari de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, així com associacions i entitats ambientalistes.

En aquesta línia, la consellera ha conclòs que «hui és un mal dia per a les canyes, però un dia històric per a les aliances i la bona política ambiental i social».

Manises acoge la presentación del proyecto DesenCANYAR

• Transición Ecológica invierte 16 millones de euros para eliminar cañares en más de 110 kilómetros de ríos valencianos
• El proyecto pretende controlar esta especie invasora y contribuir a la restauración y liberación de riberas fluviales con un plan ambicioso hasta 2027

Manises, 3 de marzo de 2023.
La Consellería de Transición Ecológica ha presentado en Manises un proyecto ambicioso para eliminar caña invasora en más de 110 kilómetros de cuencas fluviales. Un plan pionero de control de cañares y restauración de ríos valencianos, llamado ‘Desencanyar’, que cuenta con una inversión de 16 millones de euros hasta el 2027.

Según palabras del alcalde de Manises, Jesús Borràs i Sanchis, «entendemos que se prioritario el mantenimiento y la limpieza del río puesto que medio ambientalmente se preserva la riqueza de la fauna y la flora y, además, el río da mucha vida a los pueblos por los que confluye». «Es esencial una coordinación entre todas las administraciones implicadas para acabar con esta especie invasora», ha añadido Borràs.

Esta estrategia valenciana permitirá «hacer frente a una problemática que parecía imparable, liberar las riberas y mejorar la salud ambiental de los ríos y de nuestro territorio», tal como ha anunciado esta mañana la consellera Isaura Navarro. Así mismo, el proyecto cuenta con un amplio ámbito de actuación que «beneficiará cerca de 1.5 millones de habitantes de 56 municipios que volverán a disfrutar de un río lleno de vida junto a sus pueblos», según ha indicado Navarro.

De hecho, Transición Ecológica puso en marcha este programa en el 2019 y ya ha permitido eliminar cañares de 31 kilómetros de ríos de 8 cuencas fluviales. Visto el éxito del proyecto, la titular en el frente de la Consellería ha asegurado que «es solo el principio para hacerle frente a la invasión de cañas sobre nuestro medio ambiente, desencanyar y restaurar kilómetros de ríos para devolverlos a la naturaleza y a la ciudadanía».


Antídoto contra la caña invasora

La caña es una especia exótica llevada de hace siglos desde Asia que se descontroló en la segunda mitad del siglo pasado, y está catalogada como una de las 100 especies más invasoras del mundo. Precisamente, la consejera Navarro ha alertado que «es la más peligrosa en nuestra tierra, absorbe muchos recursos hídricos que no podemos ni debemos de derrochar y, además, allá donde está es un riesgo evidente para la propagación de incendios».

Concretamente, su ocupación supone una bajada de la biodiversidad puesto que se convierte en la especie dominante y desplaza la vegetación de ribera nativa; provoca alteraciones sobre las camas, problemas de desagüe y tiene un consumo de agua 20 veces mayor al de la vegetación nativa; el 30% de los fuegos intencionados se originan en cañares y estos tienen una mayor combustibilidad; y además se convierten en muros impenetrables que modifican el paisaje y provocan dificultades de acceso a la orilla.

Colaboración de las administraciones

El proyecto es posible gracias a la unión de todas las administraciones competenciales, que han decidido «ir todas a una» para crear esta alianza y combatir la problemática. De hecho, al acto celebrado en Manises, han asistido representantes de ayuntamientos, el comisario de la Confederación Hidrográfica del Júcar, así como asociaciones y entidades ambientalistas.

En esta línea, la consejera ha concluido que «hoy es un mal día para las cañas, pero un día histórico para las alianzas y la buena política ambiental y social».

Presentación Desencanyar

Presentación Desencanyar


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies