Manises apoya a su tejido empresarial

Manises dona suport al seu teixit empresarial

•    Comerç, artesania i pymes són les destinatàries de diverses accions per a afavorir la digitalització i la modernització

Manises, 23 de desembre de 2021.
L’Ajuntament de Manises ha organitzat una xarrada sobre fons europeus al càrrec de Bartolomé Nofuentes, assessor especial en fons europeus per a la Generalitat Valenciana i president de la European Network of Organizations and Local Goverments, entre d’altres càrrecs.

Aquestos fons són un reforç a les inversions públiques i privades per a afavorir la competitivitat i modernització empresarial a través de la digitalització de les xicotetes i mitjanes empreses, siguen del sector que siguen.

En concret, es destinen més de 328 milions d’euros per a impulsar  l'emprenedoria, 498 per al creixement empresarial, 3.548 milions per a facilitar la transició digital i impulsar la innovació empresarial, més de 318 per a impulsar el comerç i 201 per a promoure la internacionalització.

Per una altra banda, l’Ajuntament de Manises, compromés amb el seu teixit empresarial, ha posat en marxa una sèrie de mesures amb l’objectiu de millorar la digitalització del comerç local, pymes i artesania.

Així, s’ha iniciat la creació d’una plataforma comercial digital -Marketplace- que facilitarà el posicionament dels comerços i pymes i la venda a través d’uns altres canals menys tradicionals però molt utilitzats en l’actualitat.

Per a millorar aquestos hàbits de compra i relacions socials es disposarà també d’un servei d'assessoria perquè ningú es quede arrere i puga veure la seua empresa reflectida en la Marketplace.

Manises apoya a su tejido empresarial

• Comercio, artesania y pymes son las destinatarias de diversas acciones para favorecer la digitalización y la modernización

Manises, 23 de diciembre de 2021.
El Ayuntamiento de Manises ha organizado una charla sobre fondos europeos al cargo de Bartolomé Nofuentes, asesor especial en fondos europeos para la Generalitat Valenciana y presidente de la European Network of Organizations and Local Goverments, entre otros cargos.

Estos fondos son un refuerzo a las inversiones públicas y privadas para favorecer la competitividad y modernización empresarial a través de la digitalización de las pequeñas y medias empresas, sean del sector que sean.

En concreto, se destinan más de 328 millones de euros para impulsar el emprendimiento, 498 para el crecimiento empresarial, 3.548 millones para facilitar la transición digital e impulsar la innovación empresarial, más de 318 para impulsar el comercio y 201 para promover la internacionalización.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Manises, comprometido con su tejido empresarial, ha puesto en marcha una serie de medidas con el objetivo de mejorar la digitalización del comercio local, pymes y artesanía.

Así, se ha iniciado la creación una plataforma comercial digital -Marketplace- que facilitará el posicionamiento de los comercios y pymes y la venta a través de otros canales menos tradicionales pero muy utilizados en la actualidad.

Para mejorar estos hábitos de compra y relaciones sociales se dispondrá también de un servicio de asesoría porque nadie se quede atrás y pueda ver su empresa reflejada en la Marketplace.

Manises apoya a su tejido empresarial


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies