Manises celebra con más de 50 kg pólvora el día de San José

Logo Ayuntamiento Manises

Manises celebra amb més de 50 kg pólvora el dia de Sant Josep

17 de març de 2021. Amb motiu de les festes de falles d'enguany i després de la seua suspensió a causa de la greu situació sanitària, la Regidoria de Festes de l'Ajuntament de Manises, juntament amb la Junta Local Fallera del municipi, han organitzat diversos actes pirotècnics que tindran lloc al llarg del dia 19 de març i en els quals es dispararan més de 50 kg de pólvora en total.

“A pesar que enguany no celebrem les falles, no podem deixar passar el sentiment de tots els fallers i falleres, per això, hem volgut rememorar aquest dia gran amb soroll i olor de pólvora”, ha afirmat el regidor de Festes de l'Ajuntament de Manises, Javier Mansilla.

Una de les accions que es durà a terme és una “despertà” simultània repartida per tots els barris on es planten els monuments de les 11 comissions existents en el municipi. Aquesta “despertà” tindrà lloc al matí, es realitzarà amb la col·laboració de l'associació Coeters de Manises i en ella no estarà permesa la participació de la ciutadania o dels fallers i falleres.

Al voltant del mig dia es realitzarà una “mascletà” aèria amb la finalitat de desincentivar l'interés que puga suscitar veure la “mascletà” en directe des de les proximitats. A la nit, també es realitzarà un altre espectacle pirotècnic, concretament, una “mascletà” amb més de 24 kg de pólvora. El fet que tots dos esdeveniments siguen aeris, permet a tots els veïns i veïnes de Manises gaudir des dels seus balcons del so de la pólvora en el cel.

Tots aquests actes compliran amb les restriccions sanitàries aprovades per la Conselleria de Sanitat, no obstant això, es fa una crida general a la responsabilitat ciutadana perquè evite aglomeracions tant en espais privats com públics.

Manises celebra con más de 50 kg pólvora el día de San José

17 de marzo de 2021. Con motivo de las fiestas de fallas de este año y después de su suspensión a causa de la grave situación sanitaria, la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Manises, junto con la Junta Local Fallera del municipio, han organizado varios actos pirotécnicos que tendrán lugar a lo largo del día 19 de marzo y en los que se dispararán más de 50 kg de pólvora en total.

“A pesar de que este año no celebramos las fallas, no podemos dejar pasar el sentimiento de todos los falleros y falleras, por ello, hemos querido rememorar este día grande con ruido y olor a pólvora”, ha afirmado el concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Manises, Javier Mansilla.

Una de las acciones que se va a llevar a cabo es una “despertà” simultánea repartida por todos los barrios donde se plantan los monumentos de las 11 comisiones existentes en el municipio. Esta “despertà” tendrá lugar por la mañana, se realizará con la colaboración de la asociación Coeters de Manises y en ella no estará permitida la participación de la ciudadanía o de los falleros y falleras.

Alrededor del medio día se realizará una “mascletà” aérea con la finalidad de desincentivar el interés que pueda suscitar ver la “mascletà” en directo desde las proximidades. Por la noche, también se realizará otro espectáculo pirotécnico, concretamente, una “mascletà” con más de 24 kg de pólvora. El hecho de que ambos eventos sean aéreos, permite a todos los vecinos y vecinas de Manises disfrutar desde sus balcones del sonido de la pólvora en el cielo.

Todos estos actos cumplirán con las restricciones sanitarias aprobadas por la Conselleria de Sanidad, no obstante, se hace un llamamiento general a la responsabilidad ciudadana para que evite aglomeraciones tanto en espacios privados como públicos.


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies