Manises celebra la jornada de Ceràmica Oberta

Manises celebra la jornada Ceràmica Oberta


Manises, 13 de setembre de 2021.
El pròxim 18 de setembre tindrà lloc l'activitat Ceràmica Oberta a la ciutat de Manises.
Una jornada on la ceràmica i els ceramistes seran els autèntics protagonistes de la ciutat. Aquesta activitat té per objectiu mostrar la nostra ceràmica i posar en valor als ceramistes i tallers ceràmics de la localitat que realitzen la seua activitat de manera artesanal.
Durant aquesta jornada lúdica, que es desenvoluparà de 10 a 14 hores i de 17 a 20 hores, el públic podrà visitar diferents tallers, fàbriques de ceràmica i la seu de l'Associació Valenciana de Ceràmica AVEC-Gremio on es realitzaran demostracions amb diferents tècniques ceràmiques.
Seran els propis artesans manisers els qui mostren a la població local i als turistes les seues tècniques i habilitats que mantenen visca la nostra tradició ceràmica.
A més, hi haurà disponible un tren turístic que recorrerà part de la ciutat i per a acostar al públic als tallers.
Per a accedir a ell serà necessari reservar el tiquet en la Tourist Info Manises situada en Av. dels Tramvíes,15.
Les parades estaran situades en c/València, 26 (Edifici Policia Local – Promoció Econòmica), parada de metro Manises i parada de metro Roses.
Activitat gratuïta / Imprescindible inscripció per a pujar al tren

TALLERS I ACTIVITATS QUE ES REALITZARAN:
ALIAR-TE CERÀMICA
Nou espai ceràmic de la ceramista Alicia G. Bellver, espai obert a totes les persones amb ganes de crear, experimentar, innovar, compartir i sobretot gaudir amb la ceràmica, d'una forma lliure i senzilla, amb botiga de peces artesanals, contemporànies, úniques, tant ornamentals com utilitàries.
Activitat: Demostracions de diferents tècniques de conformat manual: pessic, xurros i planxes.
C/ Oest, 6 baix. Manises (València)  http://aliartebp.blogspot.com/
Facebook: www.facebook.com/aliarteceramica/
Instagram: aliarteceramica

ARTURO MORA- LA CERÀMICA DE REFLEX METÀL·LIC DE MANISES
Descendent d'una antiga família de ceramistes de Manises (S.XIX), hui dia és l'únic taller que reprodueix la tècnica del Reflex Metàl·lic a Manises (tècnica àrab del S.IX). El seu treball se centra en fer reproduccions de la ceràmica daurada de Manises del S.XV al S.XVI i a utilitzar aquesta tècnica en noves propostes tant formals com decoratives.
Activitat: Procés d'elaboració del reflex daurat. També comptarà amb artistes convidats d'escultura, vidre i presentació lliure.
C/ Maestro Serrano, 1 bis. Manises (València)
http://reflejometalico.com/
Instagram: ceramicamora

CERÀMIQUES PALANCA
Taller de ceràmica dedicat a l'elaboració de pisa groga per a l'alimentació. La seua peça estrela és el morter en ceràmica.
Activitat: Es podrà conéixer de prop el procés d'elaboració de la pisa groga. Els assistents podran repassar en el torn.
C/ Cementeri, 24A. Manises (València)
www.ceramicaspalanca.com

DRAC CERAMIC MANISES
Drac Cerámic està format per Conxa Arjona i David Sánchez. En el seu taller podràs gaudir amb l'artesania conceptual i les restauracions en ceràmica.
Activitat: Demostracions de torn i terrisseria.
C/ Torrent, 6. Manises (València)
Facebook: https://www.facebook.com/dracceramicmanises/
Instagram: dracceramic

CERÀMIQUES PEPE ROYO
Taller del ceramista José Royo Alcaraz especialitzat en ceràmica tradicional estil S.XVIII (albahaqueres, oficis, pitxers…) i ceràmica d autor.
Activitat: Demostracions en viu.
C/ Torrent, 9. Manises (València)
Facebook: www.facebook.com/pepe.royoalcaraz/
Instagram: royoalcaraz

ANPEC
L'Associació Nacional de Professionals en Ceràmica participaran amb diversos tallers i demostracions. Entre ells, es trobarà la ceramista Montse Llanas.
Activitat: Rakú amb microones, taller d'amulets i taller modelat en fang.
C/ Torrent. Manises (València) http://www.ceramicanpec.com/index.html
Facebook: www.facebook.com/anpecceramica/
Instagram: anpec_ceramica

MARIBEL MARTÍNEZ
L'artesana Maribel Martínez obrirà les portes del seu taller on tindrà exposats les seues peces i treballs perquè pugues admirar-los en un entorn únic.
C/ Torrent, 11 Manises (València)
Instagram: maribelmartinezescultora

ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE CERÀMICA AVEC-GREMIO
Durant la jornada podràs conéixer el Centre de Serveis i Promoció de la Ceràmica Valenciana, seu de l'Associació Valenciana de Ceràmica AVEC-Gremio, on et convidem a participar en els diferents tallers creats especialment per a aquest esdeveniment:
Taller participatiu-demostratiu d'elaboració de flors en miniatura de porcellana a càrrec de Porcellanes Mercedes (Mercedes Almazán).
Taller participatiu-demostratiu de la tècnica del vímet ceràmic a càrrec de Vicente Martínez i Manuel Martínez. A més, comptarem amb una xicoteta exposició de peces de “Vímet-Art” creades per Vicente Martínez i Antonio Cordero.
Taller participatiu-demostratiu de decoració d'un taulell estil “Socarrat” a càrrec de Francisco Álvarez.
Taller participatiu-demostratiu de pintura sobre bescuit a càrrec d'Antonio Cordero.
Taller participatiu infantil de modelatge de figuretes a càrrec de Rosa García.
Així mateix, durant la teua visita, podràs gaudir de filmacions curtes sobre diferents processos ceràmics i sobre la història de Manises.
A més, la botiga de ceràmica artesanal de la Comunitat Valenciana “Avec-Gremio Shop Manises” també obrirà les seues portes en el mateix horari perquè pugues portar-te un trosset de la història de Manises a casa.
C/ València, 29. Manises (València) http://avec.com/
Facebook: www.facebook.com/asociacionvalencianaceramicaavec-gremio/
Instagram: avecgremio

Més informació:
Tourist Info Manises Av. dels Tramvíes,15 Tel. 96 152 56 09
e-mail: turismo@manises.es
http://manisesturismo.es
Esdeveniment organitzat per la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Manises.
Col·laboradors: Vicente Díez i Escola d’Art i Superior de Ceràmica de Manises

Manises celebra la jornada de Ceràmica Oberta


Manises, 13 de septiembre de 2021.
El próximo 18 de septiembre tendrá lugar la actividad Ceràmica Oberta en la ciudad de Manises.
Una jornada donde la cerámica y los ceramistas serán los auténticos protagonistas de la ciudad. Esta actividad tiene por objetivo mostrar nuestra cerámica y poner en valor a los ceramistas y talleres cerámicos de la localidad que realizan su actividad de manera artesanal.
Durante esta jornada lúdica, que se desarrollará de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas, el público podrá visitar diferentes talleres, fábricas de cerámica y la sede de la Asociación Valenciana de Cerámica AVEC-Gremio donde se realizarán demostraciones con diferentes técnicas cerámicas.
Serán los propios artesanos maniseros quienes muestren a la población local y a los turistas sus técnicas y habilidades que mantienen viva nuestra tradición cerámica.
Además, habrá disponible un tren turístico que recorrerá parte de la ciudad y para acercar al público a los talleres.
Para acceder a él será necesario reservar el ticket en la Tourist Info Manises situado en Av. dels Tramvíes,15.
Las paradas estarán ubicadas en c/Valencia, 26 (Edificio Policía Local – Promoción Económica), parada de metro Manises y parada de metro Rosas.
Actividad gratuita / Imprescindible inscripción para subir al tren

TALLERES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN:
ALIARTE CERÁMICA
Nuevo espacio cerámico de la ceramista Alicia G. Bellver, espacio abierto a todas las personas con ganas de crear, experimentar, innovar, compartir y sobre todo disfrutar con la cerámica, de una forma libre y sencilla, con tienda de piezas artesanales, contemporáneas, únicas, tanto ornamentales como utilitarias.
Actividad: Demostraciones de distintas técnicas de conformado manual: pellizco, churros y planchas.
C/ Oeste, 6 bajo. Manises (Valencia)  http://aliartebp.blogspot.com/
Facebook: www.facebook.com/aliarteceramica/
Instagram: aliarteceramica

ARTURO MORA- LA CERÁMICA DE REFLEJO METÁLICO DE MANISES
Descendiente de una antigua familia de ceramistas de Manises (S.XIX), hoy en día es el único taller que reproduce la técnica del Reflejo Metálico en Manises (técnica árabe del S.IX). Su trabajo se centra en hacer reproducciones de la loza dorada de Manises del S.XV al S.XVI y en utilizar esta técnica en nuevas propuestas tanto formales como decorativas.
Actividad: Proceso de elaboración del reflejo dorado. También contará con artistas invitados de escultura, vidrio y presentación libro.
C/ Maestro Serrano, 1 bis. Manises (Valencia)
http://reflejometalico.com/
Instagram: ceramicamora

CERÁMICAS PALANCA
Taller de cerámica dedicado a la elaboración de loza amarilla para la alimentación. Su pieza estrella es el mortero en cerámica.
Actividad: Se podrá conocer de cerca el proceso de elaboración de la loza amarilla. Los asistentes podrán repasar en el torno.
C/ Cementerio, 24A. Manises (Valencia)
www.ceramicaspalanca.com

DRAC CERAMIC MANISES
Drac Cerámic está formado por Conxa Arjona y David Sánchez. En su taller podrás disfrutar con la artesanía conceptual y las restauraciones en cerámica.
Actividad: Demostraciones de torno y alfarería.
C/ Torrent, 6. Manises (Valencia)
Facebook: https://www.facebook.com/dracceramicmanises/
Instagram: dracceramic

CERÀMIQUES PEPE ROYO
Taller del ceramista José Royo Alcaraz especializado en cerámica tradicional estilo S.XVIII (albahaqueras, oficios, jarrones…) y cerámica d autor.
Actividad: Demostraciones en vivo.
C/ Torrent, 9. Manises (Valencia)
Facebook: www.facebook.com/pepe.royoalcaraz/
Instagram: royoalcaraz

ANPEC
La Asociación Nacional de Profesionales en Cerámica participarán con varios talleres y demostraciones. Entre ellos, se encontrará la ceramista Montse Llanas.
Actividad: Rakú con microondas, taller de amuletos y taller modelado en barro.
C/ Torrente. Manises (Valencia) http://www.ceramicanpec.com/index.html
Facebook: www.facebook.com/anpecceramica/
Instagram: anpec_ceramica

MARIBEL MARTÍNEZ
La artesana Maribel Martínez abrirá las puertas de su taller donde tendrá expuestos sus piezas y trabajos para que puedas admirarlos en un entorno único.
C/ Torrente, 11 Manises (Valencia)
Instagram: maribelmartinezescultora

ASOCIACIÓN VALENCIANA DE CERÁMICA AVEC-GREMIO
Durante la jornada podrás conocer el Centro de Servicios y Promoción de la Cerámica Valenciana, sede de la Asociación Valenciana de Cerámica AVEC-Gremio, donde te invitamos a participar en los diferentes talleres creados especialmente para este evento:
Taller participativo-demostrativo de elaboración de flores en miniatura de porcelana a cargo de Porcelanas Mercedes (Mercedes Almazán).
Taller participativo-demostrativo de la técnica del mimbre cerámico a cargo de Vicente Martínez y Manuel Martínez. Además, contaremos con una pequeña exposición de piezas de “Mimbre-Art” creadas por Vicente Martínez y Antonio Cordero.
Taller participativo-demostrativo de decoración de un azulejo estilo “Socarrat” a cargo de Francisco Álvarez.
Taller participativo-demostrativo de pintura sobre bizcocho a cargo de Antonio Cordero.
Taller participativo infantil de modelado de figuritas a cargo de Rosa García.
Asimismo, durante tu visita, podrás disfrutar de filmaciones cortas sobre distintos procesos cerámicos y sobre la historia de Manises.
Además, la tienda de cerámica artesanal de la Comunidad Valenciana “Avec-Gremio Shop Manises” también abrirá sus puertas en el mismo horario para que puedas llevarte un trocito de la historia de Manises a casa.
C/ Valencia, 29. Manises (Valencia) http://avec.com/
Facebook: www.facebook.com/asociacionvalencianaceramicaavec-gremio/
Instagram: avecgremio

Más información:
Tourist Info Manises Av. dels Tramvíes,15 Tel. 96 152 56 09
e-mail: turismo@manises.es
http://manisesturismo.es
Evento organizado por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Manises.
Colaboradores: Vicente Díez y Escola d’Art i Superior de Ceràmica de Manises

Ceràmica Oberta


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies