Manises comienza su primer calendario como Ciudad creativa de la cerámica elegida por la Unesco

Manises-Unesco

Manises es prepara per a un 2022 amb el seu primer calendari com a ‘ciutat creativa de la ceràmica’ recentment triada per la Unesco


●    El municipi valencià forma part de la ‘Xarxa de Ciutats Creatives’ des d'el mes de novembre passat de 2021 dins de l'àmbit de la ‘Artesania i Arts Populars’, primera i única ciutat dins d'aquesta modalitat a Espanya.

●    Aquest reconeixement arriba de la mà d'una infinitat d'iniciatives i activitats que al llarg d'aquest 2022 posaran en valor a Manises com a punt estratègic de la ceràmica tant a nivell local, com nacional i internacional.

València, 20 d'abril de 2022.
Manises s'estrena aquest 2022 amb el segell de ‘ciutat creativa’ de la Unesco. Declarada oficialment el mes de novembre passat de 2021, passa a formar part del conjunt de ciutats que conformen aquest mapa creatiu que uneix punts internacionals amb una única fi: el de posar en relleu la creativitat com a motor d'un desenvolupament urbà sostenible.

Manises va ser una de les 49 ciutats declarades Ciutats Creatives de la Unesco el passat 2021 després de l'anunci per part de la Directora General de la Unesco, Audrey Azoulay, en reconeixement al seu compromís de posar la cultura i la creativitat en el cor del desenvolupament i de compartir coneixement i bones pràctiques.

En paraules de l'Alcalde de Manises, Jesús Borrás i Sanchis, "és un repte que afrontem amb molta il·lusió i, en definitiva, es tracta d'un reconeixement a nivell internacional que posiciona el nom de Manises i, sobretot, la seua cerámica i el seus ceramistes en el món".

La ceràmica de Manises

La ceràmica forma part de l'ADN de Manises des de fa més de set segles. En l'actualitat, presenta un ampli reconeixement tant a nivell local, com nacional i internacional, sent un dels punts geogràfics més actius del panorama ceràmic del moment.

A Manises, la ceràmica va molt més allà de la tradició, es tradueix en el dia a dia dels seus habitants, en una realitat social, en un treball diari i en un estil de vida que no atén modes i es manté intacte en el temps generació rere generació.

Un calendari de 2022 replet d'esdeveniments

La ciutat porta anys organitzant nombroses activitats i iniciatives -tant a nivell local, nacional i internacional- que es reparteixen al llarg dels mesos, que giren al voltant de la ceràmica i tot el que aquesta comporta. Aquest 2022, la tasca de portar la ceràmica a la seua màxima expressió és un propòsit encara major que en anys anteriors pel reconeixement de la Unesco.

És per això que han preparat una programació completa en la qual es donaran cita: la tradicional Biennal Internacional de Ceràmica de Manises celebrada cada dos anys, que es tradueix en un dels concursos de ceràmica contemporània més importants d'Europa i que aquest 2022 celebra el seu 50 aniversari des del 10 de juny fins al 10 de setembre.

El projecte Hola Ceràmica, una iniciativa promoguda per la AeCC (Associació Espanyola de Ciutats de la Ceràmica) amb la finalitat de dinamitzar la ceràmica. S'obriran les portes dels museus, tallers i altres recursos ceràmics per a així donar a conéixer-los a un públic ampli. D'aquesta manera, Manises participarà activament en aquest esdeveniment previst per a aquesta primavera.

Al juliol, la Festa de la Ceràmica -coincidint amb les festivitats locals en honor a Santa Justa i Rufina- i la seua Cavalcada que se celebra des de fa més d'un segle, seran les grans protagonistes del mes. Durant aquestes jornades, les ments artesanes i artistes, converteixen la ciutat en un escenari ceràmic a l'aire lliure amb la participació de gran part de la ciutadania; moment en el qual la ceràmica ix al carrer. A més es mesclen altres disciplines com la gastronomia i la música.

També al juliol, se celebra el ‘Campament Internacional d'Arqueologia Ceràmica per a Joves’.

Així doncs, des de Manises s'ha organitzat una gran cartera d'exposicions, activitats i esdeveniments addicionals al llarg dels pròxims mesos per a celebrar que aquest 2022, la ciutat mira més a la ceràmica que mai.

‘Xarxa de Ciutats Creatives’

Aquesta iniciativa de la Unesco va ser llançada i aprovada l'any 2004 amb la intenció de promoure “la cooperació cap a i entre les ciutats que identifiquen la creativitat com a factor estratègic de desenvolupament urbà sostenible”. Un total de 295 ciutats acceptades fins hui i distribuïdes en 90 països que treballen amb el propòsit comú de posicionar la creativitat i les indústries culturals com a centre neuràlgic del seu pla de desenvolupament local i entrellaçar una gran afinitat a nivell internacional.

Els àmbits sobre els quals versen aquestes ciutats creatives són set: artesania i arts populars, arts digitals, cinema, disseny, gastronomia, literatura i música. En l'actualitat Espanya compta amb un total de deu ciutats creatives, sent Manises la seua última incorporació al novembre de 2021 i l'única dins de la categoria de ‘Artesania i Arts Populars’.

https://manisescityofceramics.es/ 

Instagram: Manises City of Ceramics
Facebook: Manises City of Ceramics
Twitter: Manises City of Ceramics

PER A MÉS INFORMACIÓ:

Silvia Ruiz de la Prada Sanchis
Directora de cuentas Agència Districte
Email: ruizdelaprada@agenciadistricte.com

Manises se prepara para un 2022 con su primer calendario como ‘ciudad creativa de la cerámica’ recién elegida por la Unesco


●    El municipio valenciano forma parte de la ‘Red de Ciudades Creativas’ desde el pasado mes de noviembre de 2021 dentro del ámbito de la ‘Artesanía y Artes  Populares’, primera y única ciudad dentro de esta modalidad en España.

●    Este reconocimiento llega de la mano de un sinfín de iniciativas y actividades que a lo largo de este 2022 pondrán en valor a Manises como punto estratégico de la cerámica tanto a nivel local, como nacional e internacional.

València, 20 de abril de 2022.
Manises se estrena este 2022 con el sello de ‘ciudad creativa’ de la Unesco. Declarada oficialmente el pasado mes de noviembre de 2021, pasa a formar parte del conjunto de ciudades que conforman este mapa creativo que une puntos internacionales con un único fin: el de poner en relieve la creatividad como motor de un desarrollo urbano sostenible.

Manises fue una de las 49 ciudades declaradas Ciudades Creativas de la Unesco el pasado 2021 tras el anuncio por parte de la Directora General de la Unesco, Audrey Azoulay, en reconocimiento a su compromiso de poner la cultura y la creatividad en el corazón del desarrollo y de compartir conocimiento y buenas prácticas.

En palabras del Alcalde de Manises, Jesús Borrás i Sanchis, "es un reto que afrontamos con mucha ilusión y, en definitiva, se trata de un reconocimiento a nivel internacional que posiciona el nombre de Manises y, sobre todo, la suya cerámica y lo suyos ceramistas en el mundo".

La cerámica de Manises

La cerámica forma parte del ADN de Manises desde hace más de siete siglos. En la actualidad, presenta un amplio reconocimiento tanto a nivel local, como nacional e internacional, siendo uno de los puntos geográficos más activos del panorama cerámico del momento.

En Manises, la cerámica va mucho más allá de la tradición, se traduce en el día a día de sus habitantes, en una realidad social, en un trabajo diario y en un estilo de vida que no atiende a modas y se mantiene intacto en el tiempo generación tras generación.

Un calendario de 2022 repleto de eventos

La ciudad lleva años organizando numerosas actividades e iniciativas -tanto a nivel local, nacional e internacional- que se reparten a lo largo de los meses, que giran alrededor de la cerámica y todo lo que esta conlleva. Este 2022, la tarea de llevar la cerámica a su máxima expresión es un propósito todavía mayor que en años anteriores por el reconocimiento de la Unesco.

Es por ello que han preparado una programación completa en la que se van a dar cita: la tradicional Bienal Internacional de Cerámica de Manises celebrada cada dos años, que se traduce en uno de los concursos de cerámica contemporánea más importantes de Europa y que este 2022 celebra su 50 aniversario desde el 10 de junio hasta el 10 de septiembre.

El proyecto Hola Cerámica, una iniciativa promovida por la AeCC (Asociación Española de Ciudades de la Cerámica) con el fin de dinamizar la cerámica. Se abrirán las puertas de los museos, talleres y otros recursos cerámicos para así dar a conocerlos a un público amplio. De este modo, Manises participará activamente en este evento previsto para esta primavera.

En julio, la Fiesta de la Cerámica -coincidiendo con las festividades locales en honor a Santa Justa y Rufina- y su Cabalgata que se celebra desde hace más de un siglo, serán las grandes protagonistas del mes. Durante estas jornadas, las mentes artesanas y artistas, convierten la ciudad en un escenario cerámico al aire libre con la participación de gran parte de la ciudadanía; momento en el que la cerámica sale a la calle. Además se mezclan otras disciplinas como la gastronomía y la música.

También en julio, se celebra el ‘Campamento Internacional de Arqueología Cerámica para Jóvenes’.

Así pues, desde Manises se ha organizado una gran cartera de exposiciones, actividades y eventos adicionales a lo largo de los próximos meses para celebrar que este 2022, la ciudad mira más a la cerámica que nunca.

‘Red de Ciudades Creativas’

Esta iniciativa de la Unesco fue lanzada y aprobada en el año 2004 con la intención de promover “la cooperación hacia y entre las ciudades que identifiquen la creatividad como factor estratégico de desarrollo urbano sostenible”. Un total de 295 ciudades aceptadas hasta la fecha y distribuidas en 90 países que trabajan con el propósito común de posicionar la creatividad y las industrias culturales como centro neurálgico de su plan de desarrollo local y entrelazar una gran afinidad a nivel internacional.

Los ámbitos sobre los que versan estas ciudades creativas son siete: artesanía y artes populares, artes digitales, cine, diseño, gastronomía, literatura y música. En la actualidad España cuenta con un total de diez ciudades creativas, siendo Manises su última incorporación en noviembre de 2021 y la única dentro de la categoría de ‘Artesanía y Artes Populares’.

https://manisescityofceramics.es/ 

Instagram: Manises City of Ceramics
Facebook: Manises City of Ceramics
Twitter: Manises City of Ceramics

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Silvia Ruiz de la Prada Sanchis
Directora de cuentas Agència Districte
Email: ruizdelaprada@agenciadistricte.com

Manises


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies