Manises conmemorará el día Internacional de la Mujer con actividades en línea

Logo Ayuntamiento Manises

Manises commemorarà el dia Internacional de la Dona amb activitats en línia

1 de març de 2021. Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, la Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Manises ha posat en marxa la campanya «Més que mai, 8 de Març», títol que fa al·lusió a les necessitats que les dones tenen en el període actual de la pandèmia. Aquesta iniciativa va començar el passat 17 de febrer amb el repartiment de mascaretes a les persones que van accedir a fer-se una foto o vídeo per a la iniciativa municipal.

Les diferents necessitats es recolliran en la campanya a través de vídeos gravats que es referiran a les condicions de precarietat laboral general que es veuen agreujades en el cas de les dones per les tasques de cura de menors, majors i persones dependents; a la bretxa digital de gènere, a l'accés a l'habitatge, al benestar físic i psicològic de les dones i, finalment, a la por a la denúncia.

Segons paraules de la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Manises, Irene Camps Soriano, “posar en primer pla les diferents situacions que les dones estan vivint durant la pandèmia és prioritari. Hem d'entendre les necessitats que s'han de tenir en compte des dels poders públics per a garantir la salut física i psicològica de les dones, el seu benestar i la independència econòmica perquè puguen eixir de les situacions de precarietat i maltractament”. “Per tot això, hem organitzat una setmana d'activitats atípica però accessible i per a tots els públics, que pose el focus en les múltiples realitats que les dones estan vivint i que reivindique una millora en les seues vides”, ha afegit la regidora d'Igualtat.

A causa de la situació de pandèmia actual, no ha estat possible organitzar activitats de manera presencial amb l'alumnat dels instituts de la localitat, però sí que s'ha treballat amb el professorat i l'associació Pau i Desenvolupament en l'elaboració d'una guia que fa referència a uns vídeos elaborats per l'ONG per al projecte “Pa’lante és Pa’llá”. Aquest projecte reflecteix que la posició que ocupem les dones en el món és compartida de manera global, el que canvia són les possibilitats econòmiques i de benestar que aquestes poden adquirir segons el seu lloc de naixement. La guia es publicarà en el Facebook perquè les famílies també puguen treballar i reflexionar sobre la situació de les dones en altres llocs del món.

D'altra banda, entre les activitats programades està prevista una xerrada en línia per al 2 de març a les 18.00 hores, denominada «Una habitación propia» en la qual es parlarà de la invisibilitat de les dones en la literatura al llarg de la història. La xerrada es podrà seguir en el següent enllaç sense inscripció prèvia https://meet.google.com/rfo-wqxf-kvc

També se celebrarà un cinema fòrum baix el títol “Desempacando Historias: Génere, migración y violencia”, el dia 4 de març, a les 17 hores, amb la Fundació monoparental Isadora Duncan. La projecció serà un documental de Puerto Rico, que aborda la violència i la seua relació amb el fenomen migratori, fent un especial èmfasi en la violència econòmica i sexual que sofreixen les dones i els mecanismes de protecció per a evitar-la. La inscripció es realitza a través del següent enllaç (https://isadoraduncan.es/inscripcion-al-cine-foro) i el dia anterior s'enviarà un enllaç per a accedir amb la plataforma ZOOM.

No faltarà el manifest del dia 8 de Març, que llegirà la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Manises, Irene Camps Soriano, i que a causa de les restriccions per la pandèmia, es podrà seguir el 8M a les 12.00 hores per les xarxes socials de l'Ajuntament de Manises, de Ràdio Manises i pel dial 105.7 F.M.

El dia 25 de març, a les 17 hores, tindrà lloc un col·loqui digital organitzat per l'associació “Por ti mujer”, en el qual es dóna veu a dones migrants amb la finalitat de reflexionar sobre la immigració en el s.XXI, destacant com poden millorar les seues condicions als països d'arribada, què han aportat i com podem garantir la igualtat en un sentit ampli de les dones migrants.

Manises conmemorará el día Internacional de la Mujer con actividades en línea

1 de marzo de 2021. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Manises ha puesto en marcha la campaña «Más que nunca, 8 de Marzo», título que hace alusión a las necesidades que las mujeres tienen en el periodo actual de la pandemia. Esta iniciativa empezó el pasado 17 de febrero con el reparto de mascarillas a las personas que accedieron a hacerse una foto o vídeo para la iniciativa municipal.

Las diferentes necesidades se recogerán en la campaña a través de vídeos grabados que se referirán a las condiciones de precariedad laboral general que se ven agraviadas en el caso de las mujeres por las tareas de cuidado de menores, mayores y personas dependientes; a la brecha digital de género, al acceso a la vivienda, al bienestar físico y psicológico de las mujeres y, por último, al miedo a la denuncia.

Según palabras de la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Manises, Irene Camps Soriano, “poner en primer plano las diferentes situaciones que las mujeres están viviendo durante la pandemia es prioritario. Tenemos que entender las necesidades que se deben tener en cuenta desde los poderes públicos para garantizar la salud física y psicológica de las mujeres, su bienestar y la independencia económica para que puedan salir de las situaciones de precariedad y maltrato”. “Por todo ello, hemos organizado una semana de actividades atípica pero accesible y para todos los públicos, que ponga el foco en las múltiples realidades que las mujeres están viviendo y que reivindique una mejora en sus vidas”, ha añadido la concejala de Igualdad.

Debido a la situación de pandemia actual, no ha sido posible organizar actividades de forma presencial con el alumnado de los institutos de la localidad, pero sí que se ha trabajado con el profesorado y la asociación Paz y Desarrollo en la elaboración de una guía que hace referencia a unos vídeos elaborados por la ONG para el proyecto “Pa’lante es Pa’lla”. Este proyecto refleja que la posición que ocupamos las mujeres en el mundo es compartida de manera global, lo que cambia son las posibilidades económicas y de bienestar que estas pueden adquirir según su lugar de nacimiento.  La guía se publicará en el Facebook para a que las familias también puedan trabajar y reflexionar sobre la situación de las mujeres en otros lugares del mundo.

Por otro lado, entre las actividades programadas está prevista una charla en línea para el 2 de marzo a las 18.00 horas, denominada «Una habitación propia» en la que se hablará de la invisibilidad de las mujeres en la literatura a lo largo de la historia. La charla se podrá seguir en el siguiente enlace sin inscripción previa https://meet.google.com/rfo-wqxf-kvc

También se celebrará un cine fórum bajo el título “Desempacando Historias: Género, migración y violencia”, el día 4 de marzo, a las 17 horas, con la Fundación monoparental Isadora Duncan. La proyección será un documental de Puerto Rico, que aborda la violencia y su relación con el fenómeno migratorio, haciendo un especial énfasis en la violencia económica y sexual que sufren las mujeres y los mecanismos de protección para evitarla. La inscripción se realiza a través del siguiente enlace (https://isadoraduncan.es/inscripcion-al-cine-foro) y el día anterior se enviará un enlace para acceder con la plataforma ZOOM.

No faltará el manifiesto del día 8 de Marzo, que leerá la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Manises, Irene Camps Soriano, y que debido a las restricciones por la pandemia, se podrá seguir el 8M a las 12:00 horas por las redes sociales del Ayuntamiento de Manises, de Radio Manises y por el dial 105.7 F.M.

El día 25 de marzo, a las 17 horas, tendrá lugar un coloquio digital organizado por la asociación “Por ti mujer”, en el cual se da voz a mujeres migrantes con el fin de reflexionar sobre la inmigración en el s.XXI, destacando cómo pueden mejorar sus condiciones en los países de llegada, qué han aportado y cómo podemos garantizar la igualdad en un sentido amplio de las mujeres migrantes.

8 de Marzo - Día Internacional de la Mujer

Una Habitación Propia - Día Internacional de la Mujer

Irene - Día Internacional de la Mujer

Cineforo - Día Internacional de la Mujer


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies