Manises contará con 470.000 € para nuevos proyectos

Manises comptarà amb 470.000 € per a nous projectes


Manises, 29 de juliol de 2021.
El ple de l'Ajuntament de Manises en la sessió celebrada, ahir, 29 de juliol de 2021, va aprovar amb els vots a favor de APM-Compromís (6), PSOE (4), Podemos (2) i Partit Popular (5) una modificació de crèdit extraordinària que permetrà dur a terme diferents projectes. Dos dels tres partits de l'oposició, Ciudadanos (3) i Vox (1), han votat en contra a aquesta proposta.

La modificació de crèdit ascendeix a 470.000 € i anirà destinada a la redacció de diferents iniciatives beneficioses per a la localitat de Manises i les obres de les quals es posaran en marxa durant l'any 2022.

El projecte de la reforma integral de les 3 places principals de la localitat,  Rafael Atard, Vicente Barberá i Cor de Jesús; juntament amb la reurbanització del carrer Ángel Nadal la qual patia inundacions habituals amb les pluges, la urbanització de la Ronda Nord i el carrer Rafael Valls (i voltants); i la reposició de la via pública en el polígon del Barranquet; s'emportaran la major part d'aquest pressupost, concretament, 442.000 €. Els 28.000 € restants es destinaran a la II fase de la pista d'atletisme i a finalitzar la Ciutat de l'Oci i de l'Esport.

El govern central ha suspés les regles fiscals del 2020 i 2021 i per aquest motiu està permés de manera més senzilla i còmoda la utilització del superàvit i del romanent. Aquesta modificació de crèdit es finança amb càrrec al romanent d'enguany de manera que no suposarà un endeutament per a les arques municipals. Una vegada més, es demostra que una gestió responsable permetrà tirar avant nous projectes en benefici de la nostra localitat.

Manises contará con 470.000 € para nuevos proyectos


Manises, 29 de julio de 2021.
El pleno del Ayuntamiento de Manises en la sesión celebrada, ayer, 29 de julio de 2021, aprobó con los votos a favor de APM-Compromís (6), PSOE (4), Podemos (2) y Partido Popular (5) una modificación de crédito extraordinaria que permitirá llevar a cabo diferentes proyectos. Dos de los tres partidos de la oposición, Ciudadanos (3) y Vox (1), han votado en contra a esta propuesta.

La modificación de crédito asciende a 470.000 € e irá destinada a la redacción de diferentes iniciativas beneficiosas para la localidad de Manises y cuyas obras se pondrán en marcha durante el año 2022.

El proyecto de la reforma integral de las 3 plazas principales de la localidad, Rafael Atard, Vicente Barberá y Corazón de Jesús; junto con la reurbanización de la calle Ángel Nadal la cual sufría inundaciones habituales con las lluvias, la urbanización de la Ronda Norte y la calle Rafael Valls (y alrededores); y la reposición de la vía pública en el polígono del Barranquet;  se llevarán la mayor parte de este presupuesto, concretamente, 442.000 €. Los 28.000 € restantes se destinarán a la II fase de la pista de atletismo y a finalizar la Ciudad del Ocio y del Deporte.

El gobierno central ha suspendido las reglas fiscales del 2020 y 2021 y por ese motivo está permitido de manera más sencilla y cómoda la utilización del superávit y del remanente. Esta modificación de crédito se financia con cargo al remanente de este año de manera que no supondrá un endeudamiento para las arcas municipales. Una vez más, se demuestra que una gestión responsable permitirá sacar adelante nuevos proyectos en beneficio de nuestra localidad.

Nuevos proyectos Manises


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies