Manises cuenta con 3 radares pedagógicos

Manises compta amb 3 radars pedagògics

Les pantalles de led adverteixen als conductors amb diferents missatges.

Manises, 20 de maig de 2021.
L'Ajuntament de Manises ha instal·lat tres radars pedagògics distribuïts per tota la localitat amb la finalitat de garantir el compliment del nou Reglament de Circulació que limita la velocitat a 30 en vies urbanes d'un sol sentit. Recordem que Manises és ciutat 30 des de les legislatura anterior i s'ha de mantindre la velocitat màxima de 30 km/ h en tot el nucli urbà.

Segons Carmen Moreno, regidora de Mobilitat Urbana Sostenible de l'Ajuntament de Manises, “apostem per una mobilitat segura tant per al propi conductor com per als vianants”. “A més, reduir la velocitat a 30 és més sostenible i saludable per al planeta ja que aconseguim minimitzar l'emissió de gas CO2 en l'atmosfera al temps que vetlem per la seguretat de la ciutadania”, ha afegit la regidora de mobilitat.

Aquests radars pedagògics avisen a les i els conductors sobre l'excés de velocitat i el perill que això pot suposar. En passar per la via en les quals es troben els radars, la pantalla de leds recull la velocitat a la qual circula el vehicle i dóna un missatge.

-    Entre 0-30 km/ h apareixerà el rètol “GRÀCIES”.
-    Entre 30-40 km/ h apareixerà el rètol “ATENCIÓ”.
-    Més de 40 km/ h apareixerà el triangle de perill juntament amb el missatge, “PERILL”.

A més, la reducció de velocitat va íntimament lligada amb el fet de sobreviure a un atropellament. Si la velocitat del vehicle que impacta és de 30 km/ h el risc de defunció és del 10%, mentre que si la velocitat és de 50 km/ h el risc de mort per atropellament augmenta al 90%.

Manises cuenta con 3 radares pedagógicos

Las pantallas de led advierten a los conductores con diferentes mensajes

Manises, 20 de mayo de 2021.
El Ayuntamiento de Manises ha instalado tres radares pedagógicos distribuidos por toda la localidad con la finalidad de garantizar el cumplimiento del nuevo Reglamento de Circulación que limita la velocidad a 30 en vías urbanas de un solo sentido. Recordemos que Manises es ciudad 30 desde las legislatura anterior y se debe mantener la  velocidad máxima de 30 km/ h en todo el casco urbano.

Según Carmen Moreno, concejala de Movilidad Urbana Sostenible del Ayuntamiento de Manises, “apostamos por una movilidad segura tanto para el propio conductor como para los viandantes”. ”Además, reducir la velocidad a 30 es más sostenible y saludable para el planeta ya que conseguimos  minimizar la emisión de gas CO2 en la atmósfera y a su vez velamos por la seguridad de la ciudadanía”, ha añadido la concejala de movilidad.

Estos radares pedagógicos avisan a  las y los conductores sobre el exceso de velocidad y el peligro que esto puede suponer. Al pasar por la vía en las que se encuentran los radares, la pantalla de leds recoge la velocidad a la que circula el vehículo y da un mensaje.  

-    Entre 0-30 km/ h aparecerá el rótulo “GRÀCIES”.
-    Entre 30-40 km/ h aparecerá el rótulo “ATENCIÓ”.
-    Más de 40 km/ h aparecerá el triángulo de peligro junto con el mensaje, “PERILL”.

Además, la reducción de velocidad va íntimamente ligada con el hecho de sobrevivir a un atropello. Si la velocidad del vehículo que impacta es de 30 km/h el riesgo de fallecimiento es del 10%, mientras que si la velocidad es de 50 km/ h el riesgo de muerte por atropello aumenta al 90 %.

Radares Pedagógicos en Manises


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies