Manises cuenta con una estación meteorológica

Manises compta amb una estació meteorològica


Manises, 26 de novembre de 2021.
L'estació meteorològica de Manises ja està a ple rendiment. Es tracta d'un dispositiu, situat en els voltants del CEIP García Planells, una ubicació estratègica en trobar-se prop del nucli urbà i de l'aeroport així com de les carreteres principals, destinat a mesurar i registrar regularment diverses variables meteorològiques.

Aquest aparell mesura, entre altres coses, la temperatura, la humitat, la pressió atmosfèrica, la radiació solar, la velocitat del vent així com la qualitat i la contaminació de l'aire per partícules. A més, també permet controlar els litres per m² en moments de pluges i per consegüent, és de gran utilitat per a gestionar les incidències amb les companyies d'assegurances.

Segons paraules del regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Manises, Rafael Mercader “aquesta iniciativa s'emmarca dins del projecte ambiental que està duent a terme la regidoria”. “Un dels objectius és controlar la qualitat ambiental del municipi i poder accedir a informació valuosa per als projectes de medi ambient que milloren la qualitat de vida de la ciutadania”, ha afegit Mercader.

Aquesta estació es troba dins de la xarxa d'estacions de la Comunitat Valenciana de manera que es poden realitzar comparatives, informes i obtindre informació variada i valuosa entre les diferents localitats que conformen la xarxa.

A través de la web municipal www.manises.es (https://bit.ly/3cPlcEE) es pot conéixer de manera actualitzada tota la informació.

Manises cuenta con una estación meteorológica


Manises, 26 de noviembre de 2021.
La estación meteorológica de Manises ya está a pleno rendimiento. Se trata de un dispositivo, ubicado en las inmediaciones del CEIP García Planells, una ubicación estratégica al encontrarse cerca del núcleo urbano y del aeropuerto así como de las carreteras principales, destinado a medir y registrar regularmente diversas variables meteorológicas.

Este aparato mide, entre otras cosas, la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, la radiación solar, la velocidad del viento así como la calidad y la contaminación del aire por partículas. Además, también permite controlar los litros por m² en momentos de lluvias y por consiguiente, es de gran utilidad para gestionar las incidencias con las compañías de seguros.

Según palabras del concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Manises, Rafael Mercader “esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto ambiental que está llevando a cabo la concejalía”. “Uno de los objetivos es controlar la calidad ambiental del municipio y poder acceder a información valiosa para los proyectos de medio ambiente que mejoran la calidad de vida de la ciudadanía”, ha añadido Mercader.

Esta estación se encuentra dentro de la red de estaciones de la Comunidad Valenciana de forma que se pueden realizar comparativas, informes y obtener información variada y valiosa entre las diferentes localidades que conforman la red.

A través de la web municipal www.manises.es (https://bit.ly/3cPlcEE) se puede conocer de manera actualizada toda la información.

Manises cuenta con una estación meteorológica


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies