Manises cuenta con una nueva zona de aparcamiento para autocaravanas

Manises compta amb una nova zona d’aparcament per a autocaravanes

• L’àrea disposa de set places àmplies amb dotacions d'aigua i neteja

Manises, 23 de desembre de 2022.
L'Ajuntament de Manises ha posat en marxa una nova àrea de serveis per a autocaravanes amb la finalitat de promoure la ciutat com a destinació per a aquest perfil de turista. Aquest espai facilita un lloc on poden estacionar els seus vehicles amb seguretat i sense molestar el veïnat.

El regidor de Turisme de l’Ajuntament de Manises, Àngel Mora, ha explicat que aquest espai “permet que les persones que viatgen en autocaravana disposen d’un espai adequat, amb la qual cosa facilitem que Manises es convertisca en destinació turística per a aquest tipus de viatges”.

La zona, situada a la ronda Jaume I, disposa de set places àmplies amb dotació d'aigua i neteja. Ofereix la possibilitat d'aparcament regulat i serveis bàsics per a una modalitat turística que viatja amb el seu propi allotjament sobre rodes i que necessita espais amb uns serveis mínims.

L'àrea d'aparcament no està delimitada per línies divisòries a causa de les múltiples variacions en dimensions de les autocaravanes, per la qual cosa s'ha tingut en compte la mesura d'un vehicle estàndard per a fer el còmput de places.

Aquest projecte, que ha comptat amb la col·laboració de la Plataforma d'Autocaravanes Autònoma (PACA), es veu complementat amb l'ordenança aprovada pel govern municipal que regula l'ús, aparcament i estacionament d'autocaravanes i vehicles habitatge homologats.

Manises cuenta con una nueva zona de aparcamiento para autocaravanas

 • El área dispone de siete plazas amplias con dotaciones de agua y limpieza

Manises, 23 de diciembre de 2022.
El Ayuntamiento de Manises ha puesto en marcha una nueva área de servicios para autocaravanas con el fin de promover la ciudad como destino para este perfil de turista. Este espacio facilita un lugar donde pueden estacionar sus vehículos con seguridad y sin molestar al vecindario.

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Manises, Ángel Mora, ha explicado que este espacio “permite que las personas que viajan en autocaravana dispongan de un espacio adecuado, con lo cual facilitamos que Manises convierta en destino turístico para este tipo de viajeros”.

La zona, situada en la Ronda Jaime I, dispone de siete plazas amplias con dotaciones de agua y limpieza. Ofrece la posibilidad de aparcamiento regulado y servicios básicos para una modalidad turística que viaja con su propio alojamiento sobre ruedas y que necesita de espacios con servicios mínimos.

El área de aparcamiento no está delimitada por líneas divisorias a causa de las múltiples variaciones en dimensiones de las autocaravanas, por lo cual se ha tenido en cuenta la medida de un vehículo estándar para hacer el cómputo de plazas.

Este proyecto, que ha contado con la colaboración de la Plataforma de Autocaravanas Autónoma (PACA), se ve complementado con la ordenanza aprobada por el gobierno municipal que regula el uso, aparcamiento y estacionamiento de autocaravanas y vehículos vivienda homologados.

Parking de Autocaravanas en Manises

Parking de Autocaravanas en Manises

Parking de Autocaravanas en Manises


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies