Manises da luz verde a las bases de estabilización de personal interino

Manises dona llum verda a les bases d'estabilització de personal interí

• Després d'uns mesos d'intenses negociacions les bases han sigut aprovades amb els vots a favor d'UGT i CC.OO.

Manises, 2 de desembre de 2022.
L'Ajuntament de Manises ha donat llum verda a les bases d'estabilització que posteriorment donaran pas als processos selectius en la taula de negociació amb els diferents sindicats celebrada aquesta setmana.

“Ha sigut un procés llarg i intens de negociació que finalment ha arribat a l'aprovació definitiva amb els vots a favor dels sindicats UGT i CC.OO., que representen al voltant d'un 60% en la mesa de negociació”, ha afirmat el regidor de Personal de l'Ajuntament de Manises, Xavier Morant.

Aquestes bases inclouran 33 processos de selecció que afectaran a 110 persones, que es correspon amb aproximadament un 35% de la plantilla d'aquesta administració local. El concurs suposa un màxim de 40 punts distribuïts en 24 per a l'experiència professional i 16 per a altres mèrits professionals.

Un dels punts problemàtics ha sigut la baremació de l'apartat de l'experiència professional en el qual finalment s'ha acordat un màxim de 24 punts, valorant 0,16 punts per mes complet en administració local i 0,08 punts per mes en la resta d'administracions.

D'aquesta manera no s'incompleix el que en sentències anteriors ha sigut ja impugnat pel Tribunal Superior de Justícia (TSJ ) per considerar una discriminació cap a la resta de la població que vulga accedir a una plaça d'empleat públic. Malgrat que en altres poblacions es valore més el temps de les persones que ja estan treballant en la pròpia administració, això no suposa que el procediment es puga dur a terme perquè, allà on hi ha hagut reclamacions, els jutges han determinat que s'ha de fer la valoració en igualtat de condicions.

Des de consistori manisero es buscava seguretat i garantia jurídica en el procés d'estabilització de personal, és a dir, que no es tragueren unes bases que posteriorment es pogueren impugnar, deixant paralitzada l'administració.

Manises da luz verde a las bases de estabilización de personal interino

 • Tras unos meses de intensas negociaciones las bases han sido aprobadas con los votos a favor de UGT y CC.OO.

Manises, 2 de diciembre de 2022.
El Ayuntamiento de Manises ha dado luz verde a las bases de estabilización que posteriormente darán paso a los procesos selectivos en la mesa de negociación con los diferentes sindicatos celebrada esta semana.

“Ha sido un proceso largo e intenso de negociación que finalmente ha llegado a la aprobación definitiva con los votos a favor de los sindicatos UGT y CC.OO., que representan alrededor de un 60% en la mesa de negociación”, ha afirmado el concejal de Personal del Ayuntamiento de Manises, Xavier Morant.

Estas bases incluirán 33 procesos de selección que afectarán a 110 personas, que se corresponde con aproximadamente un 35% de la plantilla de esta administración local. El concurso supone un máximo de 40 puntos distribuidos en 24 para la experiencia profesional y 16 para otros méritos profesionales.

Uno de los puntos problemáticos ha sido la baremación del apartado de la experiencia profesional en el que finalmente se ha acordado un máximo de 24 puntos,  valorando 0,16 puntos por mes completo en administración local y 0,08 puntos por mes en el resto de administraciones.

De esta forma no se incumple lo que en sentencias anteriores ha sido ya impugnado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ ) por considerar una discriminación hacia el resto de la población que quiera acceder a una plaza de empleado público. A pesar de que en otras poblaciones se valore más el tiempo de las personas que ya están trabajando en la propia administración, esto no supone que el procedimiento se pueda llevar a cabo puesto que, allá donde ha habido reclamaciones, los jueces han determinado que se debe hacer la valoración en igualdad de condiciones.

Desde consistorio manisero se buscaba seguridad y garantía jurídica en el proceso de estabilización de personal, es decir, que no se sacaran unas bases que posteriormente se pudieran impugnar, dejando paralizada la administración.


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies