Manises declarada ciudad Creativa de la UNESCO en la modalidad de Artesanía y Artes Populares

Manises declarada ciutat Creativa de la UNESCO en la modalitat d'Artesania i Arts Populars

•    La localitat manisera és la primera i única ciutat de l'Estat que ha aconseguit aquesta distinció dins de la categoria d'Artesania i Arts Populars
•    La Xarxa compta des de hui  amb 295 ciutats en 90 països

Manises, 8 de novembre de 2021.
Manises ha sigut una de les 49 ciutats declarades Ciutats Creatives de la Unesco en aquest 2021 després de l'anunci per part de la Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay, en reconeixement al seu compromís de posar la cultura i la creativitat en el cor del desenvolupament i de compartir coneixement i bones pràctiques. D'aquesta manera, Manises entra a formar part de la Xarxa de Ciutats Creatives de la Unesco, concretament en la modalitat d'Artesania i Arts Populars, convertint-se així en la primera i única ciutat de l'Estat que ha aconseguit aquesta distinció fins al moment en eixa categoria.

Després de conéixer la notícia, l'alcalde de Manises, Jesús Borràs i Sanchis, va assenyalar que aquest reconeixement internacional per part d'un organisme de la categoria de la Unesco, “suposa un impuls importantíssim en l'aposta de Manises pel sector ceràmic i per a fer de la ciutat un referent mundial en aquest àmbit, capaç de generar oportunitats i dinamitzar econòmica, social i culturalment aquest motor de desenvolupament”.

Per a l'alcalde, el fet de ser la primera i única ciutat de l'Estat a rebre aquest reconeixement en aquesta categoria, significa “reafirmar el posicionament” de la ceràmica dins del panorama internacional i “obrir” la porta a noves possibilitats en conjunt amb altres ciutats creatives.

“Acceptem aquest repte amb molta il·lusió i amb el compromís de tots els regidors que conformen l'actual consistori perquè Manises estiga al nivell que per la seua història , tradició i cultura mereix estar”, ha afegit Borràs.

S'ha treballat molt dur amb la finalitat d'aconseguir objectius ambiciosos en aquesta candidatura des de les Regidories de Turisme i Promoció de la Ceràmica de l'Ajuntament de Manises juntament amb la Universitat Politècnica de València, concretament de la mà de la catedràtica, Mª José Viñals, qui ja va estar al capdavant de la reeixida candidatura de la localitat valenciana de Llíria.

La Xarxa de Ciutats Creatives de la Unesco, creada en 2004, va nàixer amb l'objectiu de fomentar la cooperació internacional entre ciutats de tot el món per a fer de la creativitat un motor de desenvolupament urbà sostenible, d'integració social i de vida cultural, i de reconéixer la creativitat dels seus membres en set àmbits: artesania i arts populars, arts digitals, cinema, gastronomia, literatura i música. La Xarxa compta des de hui amb 295 ciutats en 90 països.

Fins al moment Espanya comptava amb 9 ciutats creatives: Sevilla (Música -2006), Bilbao (Disseny - 2014), Granada (Literatura - 2014), Burgos (Gastronomia - 2015), Dénia (Gastronomia - 2015), Barcelona (Literatura - 2015), Terrassa (Cinema - 2017), Llíria (Música - 2019) i Valladolid (Cinema – 2019).

L'organisme internacional ha anunciat en la seua pàgina web la designació de les 49 noves Ciutats Creatives en els cinc continents. Des d'Espanya al costat de Manises, es presentava la ciutat de Las Palmas de Gran Canaria en la modalitat de Música, ciutat que no ha sigut seleccionada en aquesta ocasió però a la qual desitgem molta sort per a la pròxima edició.

Des d’aquestes línies volem aprofitar l’ocasió per agrair a totes les institucions, administracions, ceramistes, al sector ceràmic, a les associacions i a tota la ciutadania que ha recolzat amb entusiasme i decisió aquesta potent candidatura.

Manises declarada ciudad Creativa de la UNESCO en la modalidad de Artesanía y Artes Populares

•    La localidad manisera es la primera y única ciudad del Estado que ha conseguido esta distinción dentro de la categoría de Artesanía y Artes Populares
•    La Red cuenta desde hoy con 295 ciudades en 90 países

Manises, 8 de noviembre de 2021.
Manises ha sido una de las 49 ciudades declaradas Ciudades Creativas de la Unesco en este 2021 tras el anuncio por parte de la Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay, en reconocimiento a su compromiso de poner la cultura y la creatividad en el corazón del desarrollo y de compartir conocimiento y buenas prácticas. De esta manera, Manises entra a formar parte de la Red de Ciudades Creativas de la Unesco, concretamente en la modalidad de Artesanía y Artes Populares, convirtiéndose así en la primera y única ciudad del Estado que ha conseguido esta distinción hasta el momento en esa categoría.

Después de conocer la noticia, el alcalde de Manises, Jesús Borràs i Sanchis, señaló que este reconocimiento internacional por parte de un organismo de la categoría de la Unesco, “supone un impulso importantísimo en la apuesta de Manises por el sector cerámico y para hacer de la ciudad un referente mundial en este ámbito, capaz de generar oportunidades y dinamizar económica, social y culturalmente este motor de desarrollo”.

Para el alcalde, el hecho de ser la primera y única ciudad del Estado en recibir este reconocimiento en esta categoría, significa “reafirmar el posicionamiento” de la cerámica dentro del panorama internacional  y “abrir” la puerta a nuevas posibilidades en conjunto con otras ciudades creativas.

“Aceptamos este reto con mucha ilusión y con el compromiso de todos los concejales que conforman el actual consistorio para que Manises esté al nivel que por su historia, tradición y cultura merece estar”, ha añadido Borràs..

Se ha trabajado muy duro con el fin de conseguir objetivos ambiciosos en esta candidatura desde las Concejalías de Turismo y Promoción de la Cerámica del Ayuntamiento de Manises  junto con la Universidad Politécnica de Valencia, concretamente de la mano de la catedrática, Mª José Viñals, quien ya estuvo al frente de la exitosa candidatura de la localidad valenciana de Llíria.

La Red de Ciudades Creativas de la Unesco, creada en 2004, nació con el objetivo de fomentar la cooperación internacional entre ciudades de todo el mundo para hacer de la creatividad un motor de desarrollo urbano sostenible, de integración social y de vida cultural, y de reconocer la creatividad de sus miembros en siete ámbitos: artesanía y artes populares, artes digitales, cine, gastronomía, literatura y música. La Red cuenta en desde  hoy con 295 ciudades en 90 países.

Hasta el momento España contaba con 9 ciudades creativas: Sevilla (Música -2006), Bilbao (Diseño - 2014), Granada (Literatura - 2014), Burgos (Gastronomía - 2015), Dénia (Gastronomía - 2015), Barcelona (Literatura - 2015), Terrassa (Cine - 2017), Llíria (Música - 2019) y Valladolid (Cine – 2019).

El organismo internacional ha anunciado en su página web la designación de las 49 nuevas Ciudades Creativas en los cinco continentes. Desde España junto a Manises, se presentaba la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en la modalidad de Música, ciudad que no ha sido seleccionada en esta ocasión pero a la que deseamos mucha suerte para la próxima edición.

Desde estas líneas queremos aprovechar la ocasión para agradecer a todas las instituciones, administraciones, ceramistas, al sector cerámico, a las asociaciones y a toda la ciudadanía que ha apoyado con entusiasmo y decisión esta potente candidatura.

Manises, Ciudad Creativa de la UNESCO


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies