Manises elegirá entre tres proyectos de movilidad en los presupuestos participativos

Manises elegirà un projecte de mobilitat de tres en els pressupostos participatius

• Les votacions online estan actives des de hui, 4 d’abril i fins el dia 24 i també es podrà fer de manera presencial els dies 11 i 20

Manises, 4 d'abril de 2022.
Els veïns i veïnes de Manises elegiran un projecte municipal perquè la ciutat hi invertisca 50.000 euros mitjançant els pressupostos participatius, que enguany proposen tres projectes de mobilitat urbana sostenible. 

La regidora de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Manises, Irene Camps, ha explicat que amb els pressupostos participatius “els manisers i maniseres tenen veu de manera directa i activa en decisions sobre el seu municipi perquè siga més habitable, més sostenible i més humà; en definitiva, un Manises més inclusiu”.

Les persones majors de 16 anys empadronades a Manises podran votar  a través del portal de participació (participa.manises.es) entre el 4 i el 24 d’abril, i també s’instal·laran tres punts de votació presencial els dies 11 i 20 d’abril a la Casa de Cultura i els centres culturals El Carme i Les Simetes, on es podrà emetre el vot en horari de matí i vesprada, de 10.30 a 13.30 i de 17.00 a 20.00 hores.

Per la seua part, la regidora de Mobilitat Urbana Sostenible, Carmen Moreno, ha afegit que “aconseguir una ciutat més humana, segura i respectuosa amb el medi ambient és l’objectiu de les tres propostes. Més humana per dedicar més espai públic a les persones que als vehicles a motor amb un parc d’educació vial infantil; més segura millorant l'escassa il·luminació en alguns passos de vianants per evitar atropellaments; i més sostenible amb dos punts de recàrrega per a vehicles elèctrics que redueixen emissions de CO2”.

El projectes que es podran votar són un parc d’educació viària permanent, detectors de presència als passos de vianants i punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. El primer es justifica en què fa més de 10 anys que la Policia Local de Manises col·labora amb els centres escolars per a ensenyar els xiquets i xiquetes a circular de manera segura en bicicleta i caminant. Per a millorar aquest treball, es proposa instal·lar un parc d’educació viària permanent.

La segona proposta té com a objectiu millorar la visibilitat als passos de vianants amb detectors de presència per tal d’evitar atropellaments per falta de visibilitat, tant per part de qui condueix com de les persones que van caminant. Les zones preferents per a ubicar-los són prop de centres escolars, edificis municipals, centres de salut i eixos comercials.

L’últim dels projectes és la instal·lació de dos punts de recàrrega per a vehicles elèctrics per tal de facilitar l’ús d’aquest tipus de mitjà de transport i avançar en la transició cap a una mobilitat més sostenible.

Transcorregut el termini de votació, es publicaran els resultats i les dates d’execució del projecte seleccionat pel veïnat de Manises.

Manises elegirá entre tres proyectos de movilidad en los presupuestos participativos

• Las votaciones online están activas desde hoy, 4 de abril, y hasta el día 24  y también se puede hacer de manera presencial los días 11 y 20

Manises, 4 de abril de 2022.
Los vecinos y vecinas de Manises elegirán un proyecto municipal para que la ciudad invierta en él 50.000 euros mediante los presupuestos participativos, que este año proponen tres proyectos de movilidad urbana sostenible. 

La concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Manises, Irene Camps, ha explicado que con los presupuestos participativos “los maniseros y maniseras tienen voz de forma directa y activa en decisiones sobre su municipio para que sea más habitable, más sostenible y más humano; en definitiva, un Manises más inclusivo”.

Las personas mayores de 16 años empadronadas en Manises podrán votar a través del portal de participación (participa.manises.es) entre el 4 y el 24 de abril, y también se instalarán tres puntos de votación presencial los días 11 y 20 de abril en la Casa de Cultura y los centros culturales El Carme y Les Simetes, donde se podrá emitir el voto en horario de mañana y tarde, de 10.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas.

Por su parte, la concejal de Movilidad Urbana Sostenible, Carmen Moreno, ha añadido que “conseguir una ciudad más humana, segura y respetuosa con el medio ambiente es el objetivo de las tres propuestas. Más humana por dedicar más espacio público a las personas que a los vehículos a motor con un parque de educación infantil; más segura mejorando la escasas iluminación en algunos pasos de peatones para evitar atropellos; y más sostenible con dos puntos de recarga para vehículos eléctricos que reducen emisiones de CO2”.

Los proyectos que se podrán votar son un parque de educación vial permanente, detectores de presencia en los pasos de peatones y puntos de recarga para vehículos eléctricos. El primero se justifica en que hace más de 10 años que la Policía Local de Manises colabora con los centros escolares para enseñar a los niños y niñas a circular de forma segura en bicicleta y andando. Para mejorar este trabajo, se propone instalar un parque de educación vial permanente.

La segunda propuesta tiene como objetivo mejorar la visibilidad en los pasos de peatones con detectores de presencia para evitar atropellos por falta de visibilidad, tanto por parte de quien conduce como de las personas que van caminando. Las zonas preferentes para ubicarlos son cerca de centros escolares, edificios municipales, centros de salud y ejes comerciales.

El último de los proyectos es la instalación de dos puntos de recarga de vehículos eléctricos para facilitar el uso de este tipo de medios de transporte y avanzar hacia una movilidad más sostenible.

Transcurrido el plazo de votación, se publicarán los resultados y fechas de ejecución del proyecto seleccionado por los vecinos y vecinas de Manises.

Presupuestos Participativos 2022


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies