Manises empieza la implantación del ADN canino

Manises comença la implantació de l'ADN caní

Fins al 15 de febrer de 2022 la prova serà gratuïta, a partir d'aquest moment, la ciutadania estarà obligada a assumir el cost de la prova.

Manises, 28 d'octubre de 2021.
L'Ajuntament de Manises comença la campanya de registre censal caní municipal per a tindre identificats a tots els gossos de la localitat.

El cens serà voluntari i gratuït del 15 d'octubre al 15 de febrer per a persones propietàries de cans que estiguen empadronades a Manises. Passada aquesta data, la prova de l'ADN serà obligatòria i baix cost de 40 €. De no ser realitzada aquesta prova, la persona propietària de l'animal assumirà el risc de ser multada amb sancions de fins a 250 €.

“Amb la instauració de l'ADN caní aconseguirem identificar als propietaris de mascotes que no compleixen amb les seues obligacions i mantindrem els carrers de la nostra localitat netes. Hem d’obtindre primer les mostres de tots els cans registrades per poder, més endavant, controlar els propietaris irresponsables de mascotes que no es fan càrrec dels seus excrements”, ha afirmat el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Manises, Rafael Mercader. “A més, es tracta d'una petició històrica de la ciutadania que està més prop de ser una realitat“, ha afegit Mercader.

Gràcies a aquest registre, podem identificar i localitzar a l'animal en cas de pèrdua, i identificar actes que atempten contra el seu benestar com el maltractament o l'abandó. A més, gràcies al cens caní municipal per ADN, és possible identificar a les persones propietàries incíviques que no recullen els excrements i fomentar així hàbits responsables sobre pertinença d'animals, ajudant a mantenir els nostres carrers més nets.

És obligatori tindre a la mascota inscrita en el Rivia ja que utilitzant la seua base de dades, es facilitarà un val al domicili de les persones propietàries mitjançant una carta amb un codi de barres personal i intransferible. De no ser rebuda la carta, pot ser sol·licitada en la OAC (Oficina d'Atenció Ciutadana) de Manises on li entregaran el val subvencionat per l'Ajuntament, amb el qual li realitzaran la prova gratuïta a la seua mascota.

Els vals es presentaran en les clíniques veterinàries de Manises on es realitzarà la prova indolora i la identificació de cans haurà de ser tant per microxip homologat com per patró d'ADN, localitzant així de manera única a cada animal.

Es lliurarà una xapa amb un codi QR per a col·locar-li a l'animal on hi haurà la informació necessària sobre la prova. Per a realitzar-la és necessari portar per a totes les gestions el Passaport d'Identificació de l'Animal (Rivia) i el DNI de la persona propietària.

A partir d'aquest moment, el teu gos serà maniser, estarà identificat per ADN i relacionat genèticament amb tu. Ara més que mai, cuidem de les nostres mascotes, cuidem de la nostra ciutat. Manises REGUAPA.

La campanya informativa per a la ciutadania conté banderoles en els fanals, cartelleria diferent, vídeos, quizz de preguntes i respostes, adhesius, díptics i una presentació de la campanya que tindrà lloc al novembre i en la qual s'explicaran els objectius i tot el procediment d'instauració de l'ADN caní que comença per tindre el control dels animals censats.

Manises empieza la implantación del ADN canino

Hasta el 15 de febrero de 2022 la prueba será gratuita, a partir de ese momento, la ciudadanía estará obligada a asumir el coste de la prueba.

Manises, 28 de octubre de 2021.
El Ayuntamiento de Manises comienza la campaña de registro censal canino municipal para tener identificados a todos los perros de la localidad.

El censo será voluntario y gratuito del 15 de octubre al 15 de febrero para personas propietarias de canes que estén empadronadas en Manises. Pasada esa fecha, la prueba del ADN será obligatoria y bajo coste de 40 €. De no ser realizada dicha prueba, la persona propietaria del animal asumirá el riesgo de ser multada con sanciones de hasta 250 €.

“Con la instauración del ADN canino conseguiremos identificar a los propietarios de mascotas que no cumplen con sus obligaciones y mantendremos las calles de nuestra localidad limpias. Tenemos que obtener primero las muestras de todos los canes registradas para poder, más adelante, controlar los propietarios irresponsables de mascotas que no se hacen cargo de sus excrementos”, ha afirmado el regidor de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Manises, Rafael Mercader. “Además, se trata de una petición histórica de la ciudadanía que está más cerca de ser una realidad“, ha añadido Mercader.

Gracias a este registro, podemos identificar y localizar al animal en caso de pérdida, e identificar actos que atentan contra su bienestar como el maltrato o el abandono. Además, gracias al censo canino municipal por ADN,  es posible identificar a las personas propietarias incívicas que no recogen los excrementos y fomentar así hábitos responsables sobre pertenencia de animales, ayudando a mantener nuestras calles más limpias.

Es obligatorio tener a la mascota inscrita en el Rivia ya que utilizando su base de datos, se facilitará un vale al domicilio de las personas propietarias mediante una carta con un código de barras personal e intransferible. De no ser recibida la carta, puede ser solicitada en la OAC (Oficina de Atención Ciudadana) de Manises donde le entregarán el vale subvencionado por el Ayuntamiento, con el cual le realizarán la prueba gratuita a su mascota.

Los vales se presentarán en las clínicas veterinarias de Manises donde se realizará la prueba indolora y la identificación de canes deberá ser tanto por microchip homologado como por patrón de ADN, localizando así de manera única a cada animal.

Se entregará una chapa con un código QR para colocarle al animal donde habrá la información necesaria sobre la prueba. Para realizarla es necesario llevar para todas las gestiones el Pasaporte de Identificación del Animal (Rivia) y el DNI de la persona propietaria.

A partir de este momento, tu perr@ será maniser@, estará  identificado por ADN y relacionado genéticamente contigo. Ahora más que nunca, cuidamos de nuestras mascotas, cuidamos de nuestra ciudad. Manises REGUAPA.

La campaña informativa para la ciudadanía contiene banderolas en las farolas, cartelería diferente, vídeos, quizz de preguntas y respuestas, pegatinas, dípticos y una presentación de la campaña que tendrá lugar en noviembre y en la que se explicarán los objetivos y todo el procedimiento de instauración del ADN canino que empieza por tener el control de los animales censados.

Manises empieza la implantación del ADN canino


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies