Manises estrena el Portal de Gestión y Difusión Digital del Archivo Municipal

Manises estrena el Portal de Gestió i Difusió Digital de l'Arxiu Municipal

• Més de 40.000 documents ja estan registrats en el portal digital

Manises, 20 de desembre de 2022.
L'Arxiu Municipal de Manises compta amb un nou Portal de Gestió i Difusió Digital, una eina amb neta vocació de difusió de continguts, però especialment de participació ciutadana.

“Amb aquest projecte, oferim a la ciutadania una part fonamental del treball realitzat per l'arxiu els últims trenta anys. Tot allò que ens permet construir la nostra memòria com a ciutat“, ha assenyalat el regidor d'Arxiu de l'Ajuntament de Manises, Guillermo Martínez.

Entre el material que conforma aquest portal es troben documents de la gestió municipal, fotografies, articles, retallades de premsa, publicacions seriades, tant municipals com fruit de donacions de les famílies maniseres. Des del portal i a la vista dels documents, la ciutadania podrà accedir a realitzar comentaris, correccions i aportacions d'informació puntual sobre cadascun d'ells.

Actualment, es troben a la disposició del públic més de 40.000 documents, i que en els pròxims mesos el seu número s'acreixerà exponencialment fins a aconseguir les 150.000 unitats actualment disponibles.

Una de les seccions més cridaneres és la de les retrografies que aconsegueixen transportar a les persones usuàries en el temps i realitzar un viatge al passat per a comparar una fotografia antiga amb una actual.

El Portal de Difusió de l'Arxiu Municipal és, en definitiva, l'eina que obri les portes de bat a bat a la ciutadania. Una opció necessària i eficaç per a l'adequada difusió i ús del nostre patrimoni documental i històric.

Des d'aquestes línies animem a la gent a participar i aportar material per a formar part del fons de la història de la nostra ciutat a través del correu arxiu@manises.es
Visita la web: www.arxiu.manises.es

Manises estrena el Portal de Gestión y Difusión Digital del Archivo Municipal

 • Más de 40.000 documentos ya están registrados en el portal digital

Manises, 20 de diciembre de 2022.
l Archivo Municipal de Manises cuenta con un nuevo Portal de Gestión y Difusión Digital, una herramienta con neta vocación de difusión de contenidos, pero especialmente de participación ciudadana.

“Con este proyecto, ofrecemos a la ciudadanía una parte fundamental del trabajo realizado por el archivo los últimos treinta años. Todo aquello que nos permite construir nuestra memoria como ciudad“, ha señalado el concejal de Archivo del Ayuntamiento de Manises, Guillermo Martínez.

Entre el material que conforma este portal se encuentran documentos de la gestión municipal, fotografías, artículos, recortes de prensa, publicaciones seriadas, tanto municipales como fruto de donaciones de las familias maniseras. Desde el portal y a la vista de los documentos, la ciudadanía podrá acceder a realizar comentarios, correcciones y aportaciones de información puntual sobre cada uno de ellos.

Actualmente, se encuentran puestos a disposición del público algo más de 40.000 documentos, y que en los próximos meses su número se acrecentará exponencialmente hasta alcanzar las 150.000 unidades actualmente disponibles.

Una de las secciones más llamativas es la de las retrografías que consiguen transportar a las personas usuarias en el tiempo y realizar un viaje al pasado para comparar una fotografía antigua con una actual.

El Portal de Difusión del Archivo Municipal es, en definitiva, la herramienta que abre las puertas de par en par a la ciudadanía. Una opción necesaria y eficaz para la adecuada difusión y uso de nuestro patrimonio documental e histórico.

Desde estas líneas animamos a la gente a participar y aportar material para formar parte del fondo de la historia de nuestra ciudad a través del correo arxiu@manises.es
Visita la web: www.arxiu.manises.es

Presentación Archivo Municipal Digital Manises


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies