Manises estrena la nueva oficina de Turismo

Manises estrena  la nova oficina de Turisme

• L’edifici remodelat albergava l’antiga estació de Renfe de Manises

Manises, 30 de març de 2023.
La ciutat de Manises conta des de hui amb una oficina de Turisme ubicada a l’antiga estació de Renfe de la localitat. Aquest edifici, en desús des del 2005, quan es va tancar la línia de rodalies entre València i Riba-roja de Túria, va ser cedit a l’Ajuntament el 2018.

La nova oficina de Turisme, ubicada fins ara a l’edifici El Arte, permetrà que aquest servei dispose de més espai i estiga en un lloc molt més visible, al costat de la parada del metro de Manises, amb l’objectiu de fomentar el turisme al municipi. Les obres han consistit en la rehabilitació de l’edifici i el condicionament de com a nova oficina de turisme, més moderna i amb més serveis.

Toni Gaspar, president de la Diputació de València, ha parafrasejat a Albert Eistein amb la seua frase “la creativitat és la intel·ligència divertint-se" referint-se a la recent designació de Manises com a Ciutat Creativa de la UNESCO i també ha remarcat que “la ceràmica de Manises és un símbol únic de la localitat".

El regidor d’Hisenda i Turisme, Àngel Mora, ha mostrat la seua satisfacció perquè aquest projecte veja per fi la llum. “És una gran inversió que impulsarà el turisme a la nostra ciutat, amb una ubicació estratègica molt més accessible i visible per a tota aquella persona que arribe a Manises".

Per la seua part, l’alcalde de Manises, Jesús Borràs i Sanchis, ha afirmat que “aquesta nova instal·lació és un impuls per al turisme de la localitat i una vitrina al món per a la nostra ceràmica i per als nostres recursos turístics".

A la jornada de portes obertes celebrada hui hem comptat amb l’assistència del President de la Diputació, Toni Gaspar, el diputat de Turisme, Jordi Mayor i Sergio Bellentani, Cap se Servei de Producte de Turisme Comunitat Valenciana. També han assistit nombroses persones d’associacions locals i de diferents col·lectius manisers.

DADES HISTÒRIQUES
L’estació, que té un gran valor històricosocial, artístic, arquitectònic i territorial, és un edifici rectangular de dues plantes, amb una superfície construïda de 305 m2 per planta i conformat amb obra de fàbrica de rajola i maçoneria, i façana lluïda. La decoració ceràmica data de 1974 amb revestiments de taulelleria manisera en diferents punts i un sòcol que recorre l’exterior de tot l’edifici amb murals ceràmics que fan referència al ferrocarril.

La planta baixa tenia un ampli vestíbul on es trobava la sala d’espera, les taquilles, el magatzem i el gabinet de circulació, mentre que la planta superior estava destinada a l’habitatge dels ferroviaris que hi treballaven. L’origen de l’immoble es remunta a la inauguració del tram València-Manises el 1889, dins de la línia de ferrocarril València-Llíria.

L’emblemàtic edifici de l’estació de Renfe de Manises va ser cedit a l’Ajuntament el 2018 en un acord signat amb la Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques i Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, en el qual s’especificava que seria el consistori l’encarregat de dur a terme les obres de rehabilitació i condicionament.

Manises estrena la nueva oficina de Turismo

• El edificio remodelado albergaba la antigua estación de Renfe de Manises

Manises, 30 de marzo de 2023.
La ciudad de Manises cuenta desde hoy con una oficina de Turismo ubicada a la antigua estación de Renfe de la localidad. Este edificio, en desuso desde el 2005, cuando se cerró la línea de cercanías entre València y Riba-roja de Túria, fue cedido al Ayuntamiento en el 2018.

La nueva oficina de Turismo, ubicada hasta ahora en el edificio El Arte, permitirá que este servicio disponga de más espacio y esté en un lugar mucho más visible, junto a la estación del metro de Manises, con el objetivo de fomentar el turismo en el municipio. Las obras han consistido en la rehabilitación del edificio y el acondicionamiento como nueva oficina de turismo, más moderna y con más servicios.

Toni Gaspar, presidente de la Diputación de Valencia, ha parafraseado a Albert Eistein con su frase “la creatividad es la inteligencia divirtiéndose" refiriéndose a la reciente designación de Manises como Ciudad Creativa de la UNESCO y también ha remarcado que “la cerámica de Manises es un símbolo único de la localidad".

El concejal de Hacienda y Turismo, Ángel Mora, ha mostrado su satisfacción porqué este proyecto vea por fin la luz. “Es una gran inversión que impulsará el turismo en nuestra ciudad, con una ubicación estratégica mucho más accesible y visible para toda aquella persona que llega a Manises".

Por su parte, el alcalde de Manises, Jesús Borràs i Sanchis, ha afirmado que “esta nueva instalación es un impulso para el turismo de la localidad y una vitrina al mundo para nuestra cerámica y para nuestros recursos turísticos".

En la jornada de puertas abiertas celebrada hoy hemos contado con la asistencia del Presidente de la Diputación, Toni Gaspar, el diputado de Turismo, Jordi Mayor y Sergio Bellentani, Jefe se Servicio de Producto de Turismo Comunidad Valenciana. También han asistido numerosas personas de asociaciones locales y de diferentes colectivos maniseros.

DATOS HISTÓRICOS
La estación, que tiene un gran valor histórico social, artístico, arquitectónico y territorial, es un edificio rectangular de dos plantas, con una superficie construida de 305 m² por planta y conformado con obra de fábrica de baldosa y masonería, y fachada lucida. La decoración cerámica fecha de 1974 con revestimientos de azulejería manisera en diferentes puntos y un zócalo que recorre el exterior de todo el edificio con murales cerámicos que hacen referencia al ferrocarril.

La planta baja tenía un amplio vestíbulo donde se encontraba la sala de espera, las taquillas, el almacén y el gabinete de circulación, mientras que la planta superior estaba destinada a la vivienda de los ferroviarios que trabajaban. El origen del inmueble se remonta a la inauguración del tramo València-Manises el 1889, dentro de la línea de ferrocarril València-Llíria.

El emblemático edificio de la estación de Renfe de Manises fue cedido en el Ayuntamiento el 2018 en un acuerdo firmado con la Consellería de Vivienda y Obras Públicas y Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, en el cual se especificaba que sería el consistorio el encargado de llevar a cabo las obras de rehabilitación y acondicionamiento.

Inauguración Nueva Oficina de Turismo de Manises

Inauguración Nueva Oficina de Turismo de Manises


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies