Manises firma un convenio con Proyecto Animalista Manises

Manises signa un conveni amb Projecte Animalista Manises


Manises, 21 de desembre de 2021.
La Regidoria de Benestar Animal de l'Ajuntament de Manises ha signat un conveni de col·laboració amb l'associació Projecte Animalista Manises (PAM) amb la finalitat de millorar la vida de les colònies felines maniseras.

Aquest conveni pretén principalment portar un control de les colònies felines de la localitat respecte a la seua població, alimentació, supervisió de les colònies de gats urbans i el seu estat sanitari. A més, està dins de les mesures a prendre segons el pla municipal felí, que es va consensuar fa unes setmanes amb la PAM.

Segons paraules d'Irene Camps Soriano (Podemos Manises), regidora de Benestar Animal de l'Ajuntament de Manises, “amb la finalitat de millorar el benestar de les colònies felines, hem signat aquest compromís amb Projecte Animalista Manises, associació que porta anys realitzant una gran labor pels animals en el nostre municipi».

L'Ajuntament de Manises acreditarà a persones com a alimentadores que seran les encarregades de dur a terme les principals tasques i realitzaran activitats incloses en el Pla Colonial Felí amb la finalitat d'evitar l'abandó de gats i promocionar les adopcions. En concret, formarà a les persones alimentadores voluntàries del municipi que seran acreditades pel departament de Benestar Animal.

D'altra banda, l'associació Projecte Animalista Manises es compromet a alimentar, i col·laborar en la supervisió i control del cens de les colònies felines, sent aquest cens propietat de l'Ajuntament i, aquest últim, actuarà sobre les colònies realitzant l'esterilització mitjançant el sistema CES (Captura, Esterilització i Solta), supervisió sanitària i el cens de les colònies felines de manera progressiva.

Manises firma un convenio con Proyecto Animalista Manises


Manises, 21 de diciembre de 2021.
La Concejalía de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Manises ha firmado un convenio de colaboración con la asociación Proyecto Animalista Manises (PAM) con la finalidad de mejorar la vida de las colonias felinas maniseras.

Este convenio pretende principalmente llevar un control de las colonias felinas de la localidad respecto a su población, alimentación, supervisión de las colonias de gatos urbanos y su estado sanitario. Además, está dentro de las medidas a tomar según el plan municipal felino, que se consensuó hace unas semanas con la PAM.

Según palabras de Irene Camps Soriano (Podemos Manises), concejala de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Manises, “con la finalidad de mejorar el bienestar de las colonias felinas, hemos firmado este compromiso con Proyecto Animalista Manises, asociación que lleva años realizando una gran labor por los animales en nuestro municipio.

El Ayuntamiento de Manises acreditará a personas como alimentadoras que serán las encargadas de llevar a cabo las principales tareas y realizarán actividades incluidas  en el Plan Colonial Felino con la finalidad de evitar el abandono de gatos y promocionar las adopciones. En concreto, formará a las personas alimentadoras voluntarias del municipio que serán acreditadas por el departamento de Bienestar Animal.

Por otra parte, la asociación Proyecto Animalista Manises se compromete a alimentar, y colaborar en la supervisión y control del censo de las colonias felinas, siendo este censo propiedad del Ayuntamiento y, este último, actuará sobre las colonias realizando la esterilización mediante el sistema CES (Captura, Esterilización y Suelta), supervisión sanitaria y el censo de las colonias felinas de forma progresiva.

Manises firma un convenio con Proyecto Animalista Manises


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies