Manises inaugura la exposición Recorrido por las Ciudades Creativas de la UNESCO

Manises inaugura l'exposició “Recorregut per les Ciutats Creatives de la UNESCO”


Manises, 10 de setembre de 2021.
L'Ajuntament de Manises juntament amb la Universitat Politècnica de València (UPV), dins de la seua marxa en la candidatura per a ser ciutat creativa de la Unesco en la modalitat d'Artesania i Arts Populars, ha inaugurat hui l'exposició “Recorregut per les Ciutats Creatives de la UNESCO”, una mostra que estarà oberta al públic a la Casa de Cultura de Manises del 10 de setembre al 20 d’octubre.

L'exposició està composta per diferents pòsters corresponents a ciutats que ja pertanyen a la xarxa en la categoria d'Artesania i Arts Populars, amb la finalitat de mostrar els seus principals recursos.

Entre les ciutats expositores es troben: Baguio (Filipines), Barcelos (Portugal), Chiang Mai (Tailàndia), Gabrovo (Bulgària), Kütahya (Turquia), Llemotges (França) i Madaba (Jordània). Cal destacar la bona predisposició en la participació d'aquesta iniciativa, per part de les ciutats anteriorment esmentades que ja formen part de la prestigiosa xarxa internacional de ciutats creatives de la Unesco.

Les comissàries de “Recorregut per les Ciutats Creatives de la UNESCO” són María José Viñals, Anna Sanasaryan i Lola Teruel de la Universitat Politècnica de València, institució encarregada de la redacció del dossier de la candidatura manisera.

La intenció d'aquesta exposició és donar a conéixer la creativitat artesanal i artística de les ciutats que ja han sigut designades per la UNESCO perquè la societat de Manises vaja familiaritzant-se amb les urbs amb les quals col·laborarà habitualment en projectes i iniciatives culturals cas que siga seleccionada el mes vinent d'octubre.

A més a més, s’ha aprofitat l’ocasió per presentar i repartir el llibre que arreplega, en 52 pàgines molt gràfiques i explicatives, totes les dades rellevants per dur endavant aquesta ambiciosa candidatura.

Manises inaugura la exposición "Recorrido por las Ciudades Creativas de la UNESCO"


Manises, 10 de septiembre de 2021.
El Ayuntamiento de Manises junto con la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), dentro de su andadura en la candidatura  para ser ciudad creativa de la Unesco en la modalidad de Artesanía y Artes Populares, ha inaugurado hoy la exposición “Recorrido por las Ciudades Creativas de la UNESCO”, una muestra que estará abierta al público en la Casa de Cultura de Manises del 10  de septiembre al 20 de octubre.

La exposición está compuesta por diferentes pósters correspondientes a ciudades que ya pertenecen a la red en la categoría de Artesanía y Artes Populares, con la finalidad de mostrar sus principales recursos.

Entre las ciudades expositoras se encuentran: Baguio (Filipinas), Barcelos (Portugal), Chiang Mai (Tailandia), Gabrovo (Bulgaria), Kütahya (Turquía), Limoges (Francia) y Madaba (Jordania). Cabe destacar la buena predisposición en la participación de esta iniciativa, por parte de las  ciudades anteriormente mencionadas que ya  forman parte de la prestigiosa red internacional de ciudades creativas de la Unesco.

Las comisarias de “Recorrido por las Ciudades Creativas de la UNESCO” son María José Viñals, Anna Sanasaryan y Lola Teruel de la Universitat Politècnica de València, institución encargada de la redacción del dossier de la candidatura manisera.

La intención de esta exposición es dar a conocer la creatividad artesanal y artística de las ciudades que ya han sido designadas por la UNESCO para que la sociedad de Manises vaya familiarizándose con las urbes con las que colaborará habitualmente en proyectos e iniciativas culturales caso de que sea seleccionada el próximo mes de octubre.

Además, se ha aprovechado la ocasión para presentar y repartir el libro que recoge, en 52 páginas muy gráficas y explicativas, todos los datos relevantes para llevar adelante esta ambiciosa candidatura.

Manises inaugura la exposición /


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies