Manises inaugura su primer paso de peatones inteligente

La idea es completar esta acción incorporando sensores de presencia en los pasos de peatones de las zonas menos iluminadas

Logo Ayuntamiento Manises

Manises inaugura el seu primer pas de vianants intel·ligent

La idea es completar aquesta acció incorporant sensors de presència en els passos de vianants de les zones menys enllumenades

12 de gener 2021. L’Ajuntament de Manises ha inaugurat un pas de vianants intel·ligent a la ciutat al carrer Alfons Blat. Es tracta d’un mecanisme lumínic que detecta quan una persona va a creuar el carrer i automàticament encén una tira de llum per a que tant el vianant i la persona conductora s’assabenten que hi ha moviment.

Una nova ferramenta impulsada des de la Regidoria de Mobilitat que encapçala Carmen Moreno i que permetrà augmentar la seguretat vial de la nostra ciutat. El primer pas de vianants intel·ligent s’ha instal·lat al carrer Alfons Blat per ser un punt estratègic i  molt transitat de Manises. És el nexe de connexió des del barri San Francesc cap a la rodona de la paloma. És, segons comenta la responsable de l’àrea, «l’enllaç entre Alameda Park i San Francesc, els centres escolars, l’Institut Pere Boïl i l’entrada al centre de Manises», un punt neuràlgic molt important.

Aquest ha sigut el principi de les accions que prepara la regidoria de Mobilitat en matèria de seguretat vial, ja que, segons expliquen, preparen un grapat d’accions per a convertir els passos de vianants més vulnerables en carrers segurs per a les persones.

Com? A través de sensors de presència en diferents punts de la ciutat. «Els carrers Pintor Pinazo, Molí de la Llum i part d’Alfons Blat ja estan preparats per les obres que vam fer amb motiu de la construcció del carril bici. A més, estem estudiants tots els punts de Manises que necessiten el suport de més enllumenat per augmentar la seguretat», ha conclòs la regidora.

Manises inaugura su primer paso de peatones inteligente

La idea es completar esta acción incorporando sensores de presencia en los pasos de peatones de las zonas menos iluminadas

12 de enero de 2021. El Ayuntamiento de Manises ha inaugurado un paso de peatones inteligente en la ciudad, concretamente en la calle Alfons Blat. Se trata de un mecanismo lumínico que detecta cuando una persona va a cruzar la calle y automáticamente enciende una tira de luz para que tanto el peatón como la persona conductora se enteren de que hay movimiento.

Una nueva herramienta impulsada desde la Concejalía de Movilidad que encabeza Carmen Moreno y que permitirá aumentar la seguridad vial de nuestra ciudad. El primer paso de peatones inteligente se ha instalado en la calle Alfons Blat por ser un punto estratégico y muy transitado de Manises. Es el nexo de conexión desde el barrio San Francesc hacia la rotonda de la paloma. Es, según comenta la responsable del área, «el enlace entre Alameda Park y San Francesc, los centros escolares, el Instituto Pere Boïl y la entrada en el centro de Manises», un punto muy importante.

Este ha sido el principio de las acciones que prepara la concejalía de Movilidad en materia de seguridad vial, puesto que, según explican, tienen programadas un puñado de acciones para convertir los pasos de peatones más vulnerables en calles seguras para las personas.

Como? A través de sensores de presencia en diferentes puntos de la ciudad. «Las calles Pintor Pinazo, Molino de la Luz y parte de Alfons Blat ya están preparadas por las obras que hicimos con motivo de la construcción del carril bici. Además, estamos estudiando todos los puntos de Manises que necesitan el apoyo de más alumbrado para aumentar la seguridad», ha concluido la regidora.

Primer Paso de Peatones inteligente en Manises

Primer Paso de Peatones inteligente en Manises

Primer Paso de Peatones inteligente en Manises


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies