Manises incorpora 16 personas a su plantilla

Manises  incorpora 16  persones a la seua plantilla

•    Els contractes, de dotze mesos de durada, es fan dins dels programes Empuju, per a menors de 30 anys i Ecovid, per a majors d’eixa edat
•    Durant 2021 s’han incorporat en total més de 80 treballadors i treballadores en programes d’ocupació i formació

Manises, 22 de desembre de 2021.
Millorar la imatge de la ciutat, així com l’atenció als veïns i veïnes és l’objectiu de la incorporació de 16 persones a la plantilla municipal que ha començat aquesta setmana i que s'estendrà durant un any.

Pintura, electricitat, turisme, disseny, premsa, atenció al ciutadà, medi ambient, mobilitat o urbanisme són alguns dels llocs que s’han cobert mitjançant els programes Empuju, per a menors de 30 anys, i Ecovid per a majors d’eixa edat.

La regidora de Promoció Econòmica i Ocupació de l’Ajuntament de Manises, Pilar Bastante, ha assenyalat en l’acte de recepció dels nous treballadors i treballadores que “aquest contracte de treball és per a vosaltres una oportunitat  d’accedir al mon laboral i per a nosaltres una font de coneixement del potencial que teniu com a professionals en les diferents ocupacions”.

Amb aquestes incorporacions “fomentem l’ocupació tant entre persones de més de 30 anys que estan a l’atur com entre els joves que s’acaben d’incorporar al difícil mon laboral”, ha insistit la regidora.

A banda d’estos contractes de treball ja està en marxa el taller d’ocupació Manises 2021 on es formen 36 persones majors de 25 anys i, pròximament, s’incorporaran 24 joves més amb el programa T’avalem per a menors de 30.
 
Així mateix, acaba de finalitzar el programa Emcorp on s’ha contractat set persones i pròximament s’incorporarà una docent per a impartir un curs d’Atenció sociosanitària. En definitiva, en estos últims mesos de l’any, un total de 84 persones formen part de la plantilla de l’Ajuntament i reforcen les tasques municipals.

Manises incorpora 16 personas a su plantilla

•    Los contratos, de doce meses de duración, se hacen dentro de los programas Empuju, para menores de 30 años, y Ecovid, para mayores de esa edad
•    Durante 2021 se han incorporado en total más de 80 trabajadores y trabajadoras en programas de empleo y formación

Manises, 22 de diciembre de 2021.
Mejorar la imagen de la ciudad, así como la atención a los vecinos y vecinas es el objetivo de la incorporación de 16 personas a la plantilla municipal, cuyo contrato ha comenzado esta semana y que se extenderá durante un año.

Pintura, electricidad, turismo, diseño, prensa, atención al ciudadano, medio ambiente, movilidad o urbanismo son algunos de los puestos que se han cubierto mediante los programas Empuju, para menores de 30 años, y Ecovid para mayores de esa edad.

La concejala de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Manises, Pilar Bastante, ha señalado en el acto de recepción de los nuevos trabajadores y trabajadoras que “este contrato de trabajo es para vosotros una oportunidad de acceder al mundo laboral y para nosotros una fuente de conocimiento del potencial que tenéis como profesionales en las diferentes ocupaciones”.

Con estas incorporaciones “fomentamos el empleo tanto entre personas de más de 30 años que están al paro como entre los jóvenes que se acaban de incorporar al difícil mundo laboral”, ha insistido la regidora.

Además de estos contratos de trabajo, ya está en marcha el taller de empleo Manises 2021 donde se forman 36 personas mayores de 25 años y, próximamente, se incorporarán 24 jóvenes más con el programa T’avalem para menores de 30.

Así mismo, acaba de finalizar el programa Emcorp en el que se ha contratado a siete personas y próximamente se incorporará una docente para impartir un curso de Atención Sociosanitaria. En definitiva, en estos últimos meses del año, un total de 84 personas forman parte de la plantilla del Ayuntamiento y reforzarán las tareas municipales.

Manises incorpora 16 personas a su plantilla


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies