Manises inicia el taller de empleo: Manises accesible 2022

Manises inicia el taller d'ocupació “Manises Accessible 2022”

• 30 alumnes i 6 persones de l’equip docent treballaran durant un any en el consistori maniser

Manises, 26 de desembre de 2022.
L'Ajuntament de Manises, a través del Centre de Promoció i Ocupació i LABORA, ha començat un nou taller d'ocupació en el qual seran formats 30 alumnes en tres especialitats. L'objectiu d'aquest projecte no és un altre que realitzar una sèrie de treballs encaminats a rehabilitar els espais públics baix criteris d'accessibilitat i sostenibilitat al temps que s’adquireix un certificat de professionalitat.

La regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Manises, Pilar Bastante, ha remarcat que “les persones participants en aquest taller d’ocupació rebran formació i un Certificat de Professionalitat que millorarà les possibilitats per a accedir posteriorment al món laboral”.

Aquest nou taller “Manises Accessible 2022” tindrà una duració d'un any i els 30 alumnes-treballadors (10 per cada especialitat) que participaran en ell estaran acompanyats per personal de suport per a la gestió administrativa, docents i professorat en competències claus, que s'encarregaran d'instruir-los durant tot el procés. Les especialitats que es treballaran són tres: obra, jardineria i administració.

Algunes de les accions específiques que es duran a terme durant l’any 2023 serà l’adequació de voreres i passos de vianants per a millorar l’accessibilitat d’algunes zones de la localitat, l’enjardinament i replantació d’espais públics i, per últim, l’atenció a la ciutadania promocionant l’accessibilitat a través de la l’administració electrònica.

El projecte suposa una ferma aposta pels espais públics adaptats a les necessitats de la ciutadania i per uns servicis eficients. A més, l'Ajuntament de Manises manifesta el seu suport per les polítiques d'ocupació i l'adopció de nous models de gestió basats en la proximitat, el desenvolupament del treball en xarxa i la inserció professional d'aquells grups amb més dificultats.

Manises inicia el taller de empleo “Manises accesible 2022”

 • 30 alumnos y 6 personas del equipo docente trabajarán durante un año en el consistorio manisero

Manises, 26 de diciembre de 2022.
El Ayuntamiento de Manises, a través del Centro de Promoción y Ocupación y LABORA, ha empezado un nuevo taller de empleo en el cual serán formados 30 alumnos en tres especialidades. El objetivo de este proyecto no es otro que realizar una serie de trabajos encaminados a rehabilitar los espacios públicos bajo criterios de accesibilidad y sostenibilidad al tiempo que se adquiere un certificado de profesionalidad.

La concejala de Promoción Económica del Ayuntamiento de Manises, Pilar Bastante, ha remarcado que “las personas participantes en este taller de empleo recibirán formación y un Certificado de Profesionalidad que mejorará las posibilidades para acceder posteriormente al mundo laboral”.

Este nuevo taller “Manises Accesible 2022” tendrá una duración de un año y los 30 alumnos-trabajadores (10 por cada especialidad) que participarán en él estarán acompañados por personal de apoyo para la gestión administrativa, docentes y profesorado en competencias claves, que se encargarán de instruirlos durante todo el proceso. Las especialidades que se trabajarán son tres: obra, jardinería y administración.

Algunas de las acciones específicas que se llevarán a cabo durante el año 2023 será la adecuación de aceras y pasos de peatones para mejorar la accesibilidad de algunas zonas de la localidad, el ajardinamiento y replantación de espacios públicos y la atención a la ciudadanía promocionando la accesibilidad y, por último, cercanía a través de la la administración electrónica.

El proyecto supone una firme apuesta por los espacios públicos adaptados a las necesidades de la ciudadanía y por unos servicios eficientes. Además, el Ayuntamiento de Manises manifiesta su apoyo por las políticas de ocupación y la adopción de nuevos modelos de gestión basados en la proximidad, el desarrollo del trabajo en red y la inserción profesional de aquellos grupos con más dificultades.

Taller de Empleo "Manises Accesible 2022"


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies