Manises inicia una campanya de control de velocitat amb radars

A partir del 22 de febrer s’instal·laran radars en quatre punts de la ciutat per reforçar la seguretat viària al municipi

Logo Ayuntamiento Manises

Manises inicia una campanya de control de velocitat amb radars

A partir del 22 de febrer s’instal·laran radars en quatre punts de la ciutat per reforçar la seguretat viària al municipi

4 de febrer 2021. La Policia Local de Manises durà a terme, a partir del dia 22 de febrer, una campanya de control de velocitat dels vehicles mitjançant radars mòbils. L'objectiu principal d'aquesta campanya és fer un estudi de la velocitat de circulació dels vehicles dins del municipi, amb la finalitat de millorar la seguretat viària de la ciutat.

El radar mòbil s'instal·larà en diferents emplaçaments, concretament en un total de 4 vials de la ciutat, que s'han establert en el marc d'aquest dispositiu. Els criteris per a decidir aquestes ubicacions combinen les dades derivades de l'anàlisi de la sinistralitat a la ciutat, de detecció d'excés de velocitat per part de la Policia Local de Manises i per demandes veïnals.

Des de la Policia Local es recorda la importància de respectar els límits de velocitat establerts i la necessitat d'adaptar la conducció a les condicions de seguretat de la via. Aquests controls de la velocitat estan dirigits a detectar i denunciar aquells vehicles que superen, dins dels marges legals, la velocitat permesa en el municipi; amb la voluntat de millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

Les dades obtingudes en aquests controls es recolliran en un informe que permetrà analitzar i proposar altres mesures complementàries de pacificació del trànsit. Carmen Moreno, regidora de Mobilitat, Policia Local, Protecció Civil i Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de Manises, explica que els diners que es recapten de les denuncies “es destinaran a fer actuacions per a millorar la seguretat vial”.

Manises inicia una campaña de control de velocidad con radares

A partir del 22 de febrero se instalarán radares en cuatro puntos de la ciudad para reforzar la seguridad vial del municipio

4 de febrero 2021. La Policía Local de Manises llevará a cabo, a partir del día 22 de febrero, una campaña de control de velocidad de los vehículos mediante radares móviles. El objetivo principal de esta campaña es hacer un estudio de la velocidad de circulación de los vehículos dentro del municipio, con el fin de mejorar la seguridad viaria de la ciudad.

El radar móvil se instalará en diferentes emplazamientos, concretamente en un total de 4 viales de la ciudad que se han establecido en el marco de este dispositivo. Los criterios para decidir estas ubicaciones combinan los datos derivados del análisis de la siniestralidad en la ciudad, de detección de exceso de velocidad por parte de la Policía Local de Manises y por demandas vecinales.

Desde la Policía Local se recuerda la importancia de respetar los límites de velocidad establecidos y la necesidad de adaptar la conducción a las condiciones de seguridad de la vía. Estos controles de la velocidad están dirigidos a detectar y denunciar aquellos vehículos que superan, dentro de los márgenes legales, la velocidad permitida en el municipio; con la voluntad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Los datos obtenidos en estos controles se recogerán en un informe que permitirá analizar y proponer otras medidas complementarias de pacificación del tráfico.

Carmen Moreno, concejala de Movilidad, Policía Local, Protección Civil y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Manises, explica que el dinero que se recaude de las denuncias “se destinarán a hacer actuaciones para mejorar la seguridad vial”.


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies