Manises participa en Polonia en un proyecto europeo para combatir la discriminación

Manises participa en Polònia en un projecte europeu per combatre la discriminació

• Se centra en fomentar la inclusió socials de les minories més afectades

Manises, 31 de maig de 2022.
Representants de l’Ajuntament de Manises han viatjat a Polònia, convidats per la Fundacja Cooperacja d’aquell país, per tal de participar en les reunions del projecte europeu Take Action in integration! que té com a objectiu combatre la discriminació que existeix als grups minoritaris i els més perjudicats per la immigració.

La fundació polonesa lidera aquest projecte, al qual participen com a socis Manises, Eurospeak Limited (Irlanda) i Tou Play (Itàlia), els quals s’han reunit per primera vegada aquest cap de setmana a la ciutat de Leszno. En aquesta trobada han tractat el plantejament del projecte, les eines de seguiment i gestió, han compartit els plans de treball i han definit les primeres tasques per als propers sis mesos.

La proposta inclou fomentar la inclusió social d’aquells grups immigrants i minories més afectats per donar resposta en cada regió europea. Per a aconseguir-ho, el projecte se centra en millorar les habilitats dels treballadors i treballadores d’educació per a persones adultes per tal de reduir la discriminació i qualsevol conducta contrària als valors europeus i els drets humans.

Els quatre participants en Take Action in Integration! faran reunions constants per a l’intercanvi de bones pràctiques, viatges internacionals i treball en línia sobre aquestes temàtiques.

Manises participa en Polonia en un proyecto europeo para combatir la discriminación

• Se centra en fomentar la inclusión social de las minorias más afectadas

Manises, 31 de mayo de 2022.
Representantes del Ayuntamiento de Manises han viajado a Polonia, invitados por la Fundacja Cooperacja de aquel país, para participar en las reuniones del proyecto europeo Take Action in integration! Que tiene como objetivo combatir la discriminación que existe en los grupos minoritarios y los más perjudicados por la inmigración.

La fundación polonesa lidera este proyecto, al cual participan como socios Manises, Eurospeak Limited (Irlanda) y Tou Play (Italia), los cuales se han reunido por primera vez este fin de semana en la ciudad de Leszno. En este encuentro han tratado el planteamiento del proyecto, las herramientas de seguimiento y gestión, han compartido los planes de trabajo y han definido las primeras tareas para los próximos seis meses.

La propuesta incluye fomentar la inclusión social de aquellos grupos inmigrantes y minorías más afectados para dar respuesta en cada región europea. Para conseguirlo, el proyecto se centra en mejorar las habilidades de los trabajadores y trabajadoras de educación para personas adultas para reducir la discriminación y cualquier conducta contraria a los valores europeos y los derechos humanos.

Los cuatro participantes en Take Action in Integration! harán reuniones constantes para el intercambio de buenas prácticas, viajes internacionales y trabajo en línea sobre estas temáticas.

Visita a Polonia para combatir la discriminación


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies