Manises participa en un proyecto piloto para la realización de itinerarios de inclusión social y laboral

Manises participa en un projecte pilot per a la realització d'itineraris d'inclusió social i laboral

• Són itineraris d'inclusió social per a persones beneficiàries de prestacions socials per a encaminar-les a la cerca d'ocupació

Manises, 13 de març de 2023.
Durant el curs 2022-2023, els Serveis Socials de Manises, a través del programa d'inclusió social, estan col·laborant amb la Fundació Nova Feina en la derivació de persones beneficiàries de prestacions econòmiques i socials per a facilitar eines i habilitats per a la cerca d'ocupació.

Segons Carlos López, regidor de Serveis Socials de l'Ajuntament de Manises, “és important aquesta labor de suport en la cerca d'ocupació per a persones en risc d'exclusió social”. “Una ocupació, a més de ser l'ajuda econòmica que necessiten, també significa molt a nivell d'autoestima i de sentir-se útils”, ha afegit el regidor.

Aquests itineraris d'inclusió social i laboral podran assegurar a les persones beneficiàries disposar d'oportunitats i recursos per a participar en la cerca d'ocupació. Al seu torn millorar les habilitats socials i acadèmiques, amb la finalitat d'ampliar i integrar-se plenament i conéixer com accedir a un lloc de treball o formació. Les reunions s'estan planificant de manera setmanal i es manté un seguiment individualitzat i personal, cobrint amb les necessitats de la persona i la seua unitat familiar.

Des de l'inici de la col·laboració, s'han derivat aproximadament a 50 unitats familiars que tenen a la seua disposició un ventall de professionals que afavoriran la realització de tal itinerari soci-laboral.
 
Aquest projecte pilot, es duu a terme a la Comunitat Valenciana a través d'un Conveni signat entre l'Administració General de l'Estat i la Comunitat Valenciana per a la realització d'un projecte d'inclusió social en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, el projecte està signat per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives (VCIPI) i la Secretària General d'objectius i Polítiques d'Inclusió i Previsió Social del Ministeri d'Inclusió Seguretat Social i Migracions. El Projecte és finançat a través del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència de la Unió Europea.

La participació en aquest projecte suposa una millora de l'Ajuntament de Manises en la inclusió en projectes innovadors europeus que beneficia a tota la seua població en l'accés a recursos socials i laborals.

Manises participa en un proyecto piloto para la realización de itinerarios de inclusión social y laboral

• Son itinerarios de inclusión social para personas beneficiarias de prestaciones sociales para encaminarlas a la búsqueda de empleo

Manises, 13 de marzo de 2023.
Durante el curso 2022-2023, los Servicios Sociales de Manises, a través del programa de inclusión social, están colaborando con la Fundación Nova Feina en la derivación de personas beneficiarias de prestaciones económicas y sociales para facilitar herramientas y habilidades para la búsqueda de empleo.

Según Carlos López, concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Manises, “es importante esta labor de apoyo en la búsqueda de empleo para personas en riesgo de exclusión social”. “Un empleo, además de ser la ayuda económica que necesitan, también significa mucho a nivel de autoestima y de sentirse útiles”, ha añadido el concejal.

Estos itinerarios de inclusión social y laboral podrán asegurar a las personas beneficiarias disponer de oportunidades y recursos para participar en la búsqueda de empleo. A su vez mejorar las habilidades sociales y académicas, con la finalidad de ampliar e integrarse plenamente y conocer cómo acceder a un puesto de trabajo o formación. Las reuniones se están planificando de forma semanal y se mantiene un seguimiento individualizado y personal, cubriendo con las necesidades de la persona y su unidad familiar.

Desde el inicio de la colaboración, se han derivado aproximadamente a 50 unidades familiares que tienen a su disposición un abanico de profesionales que favorecerán la realización de tal itinerario socio-laboral.

Este proyecto piloto, se lleva a cabo en la Comunidad Valenciana a través de un Convenio firmado entre la Administración General del Estado y la Comunidad Valenciana para la realización de un proyecto de inclusión social en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el proyecto está firmado por la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas (VCIPI) y la Secretaria General de objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social del Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones. El Proyecto está financiado a través del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.

La participación en este proyecto supone una mejora del Ayuntamiento de Manises en la inclusión en proyectos innovadores europeos que beneficia a toda su población en el acceso a recursos sociales y laborales.

Manises participa en un proyecto piloto para la realización de itinerarios de inclusión social y laboral


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies