Manises participará en Días Europeos de la Artesanía, Hola Cerámica y Fira de les Comarques

Manises Ciudad de la Cerámica - Unesco

Manises participarà en Dies Europeus de l'Artesania, Hola Ceràmica! i Fira de les Comarques

● L'objectiu de la participació en aquestes jornades pretén continuar fomentant la professió ceràmica, la història de les tècniques ancestrals i creacions contemporànies pròpies de la localitat

Manises, 27 de març de 2023.
Durant aquesta setmana Manises serà present en diferents jornades de gran rellevància en el sector ceràmic. Del 27 de març al 2 d'abril serà present en Dies Europeus de l'Artesania, el 31 de març, 1 i 2 d'abril en Fira de les Comarques i ‘¡Hola Ceràmica!’

Un any després de ser nomenada Ciutat Creativa de la UNESCO en la modalitat d'Artesania i Arts Populars, des de la localitat es continua apostant per una participació activa en esdeveniments que promouen i fomenten la ceràmica artesanal.

Segons paraules del regidor de Promoció de la Ceràmica de l'Ajuntament, Xavier Morant "des de Manises apostem sempre per enaltir la nostra tradició més arrelada i revitalitzar el sector ceràmic, per tot això ens unim a les diferents campanyes en l'àmbit europeu que tindran lloc durant els pròxims dies". Per part seua, el regidor de Turisme de l'Ajuntament de Manises, Àngel Mora, ha remarcat que "Fira de les Comarques és un aparador perfecte per a mostrar al món els nostres recursos turístics i com no, la nostra ceràmica”.

Esdeveniments
Dies Europeus de la Artesania i ‘¡Hola Ceràmica!’
Del 27 de març al 2 d'abril, Manises serà present en els Dies Europeus de l'Artesania, una oportunitat per a observar la diversitat de la creació artesana a Espanya.

D'altra banda, els dies 1 i 2 d'abril tindrà lloc ‘¡Hola Ceràmica!’. Una activitat de dinamització de la ceràmica que pretén donar a conéixer a un públic més ampli la ceràmica a través de diverses jornades de visites tant a l'Associació Valenciana de Ceràmica com al Museu de Ceràmica de Manises. L'activitat està promoguda per l'Associació Espanyola de Ciutats de la Ceràmica (AeCC). Altres països amb associacions nacionals de ciutats de la Ceràmica com Itàlia i Portugal coincideixen en la celebració d'aquests esdeveniments.

Amb motiu dels Dies Europeus i de '¡Hola Ceràmica!', Manises ha organitzat activitats gratuïtes amb l'objectiu d'acostar a visitants i interessats de totes les edats a l'esfera de la creació artesanal.

El 27 de març l'Associació Valenciana de Ceràmica AVEC - Gremi, realitzarà a les 10.30 hores un taller de decoració de taulell amb la tècnica del socarrat, i a les 12.00 hores una visita al taller, exposició i botiga.

Així mateix, els dies 31 de març i 1 d'abril, el Museu de Ceràmica de Manises realitzarà un recorregut guiat gratuït a les 10:30h. Per a assistir s'haurà de confirmar assistència en turismo@manises.es

Amb motiu de la celebració dels Dies Europeus de l'Artesania i Hola Ceràmica!, des de les xarxes socials de Manises City of Ceramics s'ha llançat un sorteig en el qual els premiats guanyaren un taller ceràmic a Aliar-te Ceràmica i un pack de peces ceràmiques artesanals. Un sorteig que estarà actiu per a la seua participació fins al dilluns 3 d’abril.

Fira de les Comarques
Els dies 31 de març, 1 i 2 d'abril l'Ajuntament de Manises participarà en la Fira de les Comarques, que organitza la Diputació de València en la Plaça de Bous de la ciutat del Túria. L'objectiu de la participació de Manises té com a finalitat la promoció de la ciutat, de la seua història, patrimoni i tradició ceràmica.

Es tracta d'una de les fires turístiques més importants de la Comunitat Valenciana, on serà present tota l'oferta turística de les comarques i municipis de la província de València. L'objectiu de la fira és promocionar els productes turístics dels municipis de l'interior de la província de València.

Manises participará en Días Europeos de la Artesanía, Hola Cerámica y Fira de les Comarques

● El objetivo de la participación en estas jornadas pretende seguir fomentando la profesión cerámica, la historia de las técnicas ancestrales y creaciones contemporáneas propias de la localidad

Manises, 27 de marzo de 2023.
Durante esta semana Manises estará presente en diferentes jornadas de gran relevancia en el sector cerámico. Del 27 de marzo al 2 de abril estará presente en Días Europeos de la Artesanía, el 31 de marzo, 1 y 2 de abril en Fira de les Comarques y ¡Hola Ceràmica!

Un año después de ser nombrada Ciudad Creativa de la UNESCO en la modalidad de Artesanía y Artes Populares, desde la localidad se sigue apostando por una participación activa en eventos que promueven y fomentan la cerámica artesanal.

Según palabras del concejal de Promoción de la Cerámica del Ayuntamiento, Xavier Morant “desde Manises apostamos siempre por ensalzar nuestra tradición más arraigada y revitalizar el sector cerácmico por todo ello nos unimos a las difernetes campañas a nivel europeo que tendrán lugar durante los próximos días”. Por su parte, el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Manises, Ángel Mora, ha remarcado que “Fira de les Comarques es un escaparate perfecto para mostrar al mundo nuestros recursos turísticos y como no, nuestra cerámica”.

Eventos
Días Europeos de la Artesanía y ¡Hola Ceràmica!
Del 27 de marzo al 2 de abril, Manises estará presente en los Días Europeos de la Artesanía, una oportunidad para observar la diversidad de la creación artesana en España.
Por otro lado, los días 1 y 2 de abril tendrá lugar ¡Hola Ceràmica!. Una actividad de dinamización de la cerámica que pretende dar a conocer a un público más amplio la cerámica a través de varias jornadas de visitas tanto a la Asociación Valenciana de Cerámica como al Museo de Cerámica de Manises. La actividad está promovida por la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica (AeCC). Otros países con asociaciones nacionales de ciudades de la Cerámica como Italia y Portugal cinciden en la celebración de estos eventos.

Con motivo de los Días Europeos y de ¡Hola Ceràmica!, Manises ha organizado actividades gratuitas con el objetivo de acercar a visitantes e interesados de todas las edades a la esfera de la creación artesanal.

El 27 de marzo la Associació Valenciana de Ceràmica AVEC - Gremi, realizará a las 10:30 horas un taller de decoración de taulell con la técnica del socarrat, y a las 12:00 horas una visita al taller, exposición y tienda.

Así mismo los días 31 de marzo y 1 de abril, el Museo de Cerámica de Manises realizará un recorrido guiado gratuito a las 10:30h. Para asistir se deberá confirmar asistencia en turismo@manises.es

Con motivo de la celebración de los Días Europeos de la Artesanía y ¡Hola Cerámica!, desde las redes sociales de Manises City of Ceramics se ha lanzado un sorteo en el cual los premiados ganaron un taller cerámico a Aliarte Cerámica y un pack de piezas cerámicas artesanales. Un sorteo que estará activo para su participación hasta el lunes 3 de abril.

Fira de les Comarques
Los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril el Ayuntamiento de Manises participará en la Fira de les Comarques, que organiza la Diputación de València en la Plaza de Toros de la ciudad del Túria. El objetivo de la participación de Manises tiene como finalidad la promoción de la ciudad, de su historia, patrimonio y tradición cerámica.

Se trata de una de las ferias turísticas más importantes de la Comunidad Valenciana, donde estará presente toda la oferta turística de las comarcas y municipios de la provincia de Valencia. El objetivo de la feria es promocionar los productos turísticos de los municipios del interior de la provincia de Valencia.

Días europeos de la artesanía

Días europeos de la artesanía

Días europeos de la artesanía


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies