Manises premia la tradición y la vanguardia en la XV edición de la Bienal de Cerámica

Manises premia la tradició i l’avantguarda en la XV edició de la Biennal de Ceràmica

• L’acte d’inauguració va tindre lloc ahir de vesprada al Parc dels Filtres

Manises, 11 de juny de 2022.
Manises ha celebrat l’acte d’inauguració de la XV edició de la Biennal Internacional de Ceràmica i ha lliurat els premis d’aquest prestigiós concurs d’àmbit internacional, els quals reconeixen el valor de l’art de la ceràmica i destaquen el seu caràcter tradicional i avantguardista.

En la modalitat de ceràmica artística, el Premi President de la Generalitat Valenciana, dotat amb 5.000 euros, ha sigut per a l’obra Mi jardín del edén, de Rafael Jiménez Chacón (Sevilla), i el Premi Diputació de València, dotat amb 3.000 euros, per a Folding in Motion, de Simcha Eve-Chen (Rehovot, Israel).

També han sigut reconegudes les obres Pesantezza, de Fernanda Cortés (Mèxic) amb el Premi Ciutat de Vénissieux per a menors de 35 anys, dotat amb 1.800 euros, i Globe, d’Eloisa Gobbo (Pàdua, Itàlia) amb el Premi Fundació Museu de Montelupo, dotat amb una residència artística en aquesta ciutat agermanada amb Manises.

Igualment, el Premi Ciutat de Manises en la modalitat de disseny de producte ceràmic, dotat amb 3.000 euros, ha sigut per a l’obra Fire Works, d’Ubaldo Cristóbal Serrano (Madrid), “per utilitzar les possibilitats tèrmiques de la ceràmica per a incorporar el foc i la calor als interiors, en un disseny amb un alt nivell tècnic i estètic”.

Aquestes obres, així com les 56 finalistes seleccionades d’entre les 597  presentades a aquest concurs, formen part d’una exposició que estarà oberta entre el 10 de juny i el 9 de setembre a la sala Els Filtres, i figuren en el catàleg que s’edita amb motiu de la Biennal.

Durant aquests tres mesos també tindran lloc diferents activitats amb la ceràmica com a fil conductor, com conferències i cinema, i l’exposició de les obres de les artistes guanyadores de l'edició anterior. Així, la mostra On anem, de Carie Oltmann, Premi Disseny de Producte Ciutat de Manises de 2019, es pot visitar al Museu de Ceràmica des del 6 de juny fins al 9 de setembre; i Casa 8, d’Uxue López, Premi President de la Generalitat Valenciana de l’edició anterior, des del 9 de juny fins al 9 de setembre a la sala Vicent Ros de la Casa de Cultura.

Manises premia la tradición y la vanguardia en la XV edición de la Bienal de Cerámica

• El acto de inauguración tuvo lugar ayer por la tarde en el Parque de los Filtros

Manises, 8 de junio de 2022.
Manises ha celebrado el acto de inauguración de la XV edición de la Bienal Internacional de Cerámica y ha entregado los premios de este prestigioso concurso de ámbito internacional, los cuales reconocen el valor del arte de la cerámica y destacan su carácter tradicional y vanguardista.

En la modalidad de cerámica artística, el premio President de la Generalitat Valenciana, dotado con 5.000 euros, ha sido para la obra Mí jardín del edén, de Rafael Jiménez Chacón (Sevilla), y el premio Diputació de València, dotado con 3.000 euros, para Folding in Motion, de Simcha Eve-Chen (Rehovot, Israel).

También han sido reconocidas las obras Pesantezza, de Fernanda Cortés (México) con el premio Ciudad de Vénissieux para menores de 35 años, dotado con 1.800 euros, y Globe, de Eloisa Gobbo (Pàdova, Italia) con el premio Fundación Museo de Montelupo, dotado con una residencia artística en esta ciudad hermanada con Manises.

Igualmente, el premio Ciudad de Manises en la modalidad de diseño de producto cerámico, dotado con 3.000 euros, ha sido para la obra Fire Works, de Ubaldo Cristóbal Serrano (Madrid), “por utilizar las posibilidades térmicas de la cerámica para incorporar el fuego y el calor a los interiores, en un diseño con un alto nivel técnico y estético”.

Estas obras, así como las 56 finalistas seleccionadas de entre las 597 presentadas a este concurso, forman parte de una exposición entre el 10 de junio y el 9 de septiembre en la sala Los Filtros, y figuran en el catálogo que se edita con motivo de la Bienal.

Durante estos tres meses también tendrán lugar diferentes actividades con la cerámica como hilo conductor, como conferencias y cine, y la exposición de las obras de las artistas ganadoras de la edición anterior. Así, la muestra Donde vamos, de Carie Oltmann, Premio Diseño de Producto Ciudad de Manises de 2019, se puede visitar en el Museo de la Cerámica desde el 6 de junio hasta el 9 de septiembre; y Casa 8, de Uxue López, Premio President de la Generalitat Valenciana de la edición anterior, desde el 9 de junio hasta el 9 de septiembre en la sala Vicent Ros de la Casa de Cultura.

Premios Bienal de Cerámica de Manises


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies