Manises presenta la candidatura en ciudad creativa de la UNESCO

Logo Ayuntamiento Manises

Manises presenta la candidatura a ciutat creativa de la UNESCO

A Espanya no hi ha altra ciutat en la categoria d’Artesania i Arts Populars i Manises presenta una candidatura molt completa

29 de d'abril de 2021.
Hui, en el Dia Mundial de la Creativitat i la Innovació, Manises i Llíria mostren una unió perfecta entre la música i la ceràmica.

L’Ajuntament de Manises ha presentat hui davant de la Comissió Nacional Espanyola de Cooperació amb la Unesco el dossier de la candidatura a ciutat creativa juntament amb tots documents i els avals necessaris per fer-la efectiva.

Després de més d’un any de treball i esforç, s’ha aconseguit dur endavant aquesta iniciativa per tractar de fer de “Manises, ciutat, creativa de la UNESCO en la modalitat d’Artesania i Arts Populars”.  Un procés llarg, costós i que no haguera sigut possible sense la implicació tant de nombrosos departaments municipals com d’una gran quantitat d’agents socials que han estat recolzant aquesta candidatura.

“Aquest reconeixement internacional posicionaria a la nostra ciutat al mapa per la seua creativitat sempre vinculada al sector ceràmic”, ha destacat Jesús Borràs, alcalde de Manises.

Segons paraules de MªJosé Viñals, directora de l’equip redactor del projecte i catedràtica de la UPV “estem molt contents de presentar hui la candidatura davant la Comissió Nacional Espanyola de Cooperació amb la Unesco. Dur endavant aquest projecte ha sigut un esforç titànic que, a més,  ha coincidit amb les dificultats causades per la pandèmia de la COVID 19”.

Com és ben sabut parlar de Manises és parlar de ceràmica i de la seua tradició ceramista ininterrompuda durant més de 700 anys. A més, històricament tenim constància escrita de la presència de terrisseries després de la conquesta de Jaume I en el Llibre de Repartiment.

D’altra banda, és una de les poques poblacions, sinó l’única, que disposa de tots els elements necessaris per a la creació ceràmica: des de matèries primes, com les pastes i colors, o els forns, fins a la configuració i l’elaboració de les peces amb diferents tècniques ceràmiques.

A la localitat manisera, hi conviuen, s’hi conserven i s’hi continuen treballant diverses tècniques mil·lenàries com la tècnica del reflex daurat, amb la integració del disseny a les noves creacions plàstiques.

A més a més, l’ensenyament de la ceràmica a Manises cobreix tots els nivells i àmbits, des de la formació reglada amb cicles especialitzats a l'IES Ausiàs March fins al grau que es pot cursar a l’Escola d’Art i Superior de Ceràmica, i quant a la formació no reglada que s’imparteix als tallers de temps lliure de l’Ajuntament, a les associacions ceràmiques, a les agrupacions de mestresses de casa i als mateixos tallers d’artesania.

“Tots aquestos elements i moltes més raons fan més que mereixedora a la nostra ciutat d’aquesta candidatura que hui hem presentat després de mesos de treball constant”. “Des d'ací, vull fer un especial agraïment tant als regidors com al personal dels departaments implicats ja que sense el seu esforç, aquest projecte no hauria tirat avant”, ha conclós Jesús Borràs.

 “A Espanya no hi ha altra ciutat en aquesta categoria d’Artesania i Arts Populars i Manises presenta una molt bona candidatura que acompleix perfectament tots els requisits que exigeix una institució com la UNESCO” ha remarcat Viñals.

Manises presenta la candidatura en ciudad creativa de la UNESCO

En España no hay otra ciudad en la categoría de Artesanía y Artes Populares y Manises presenta una candidatura muy completa

29 de abril de 2021.
El Ayuntamiento de Manises ha presentado hoy ante la Comisión Nacional Española de Cooperación con la Unesco el dosier de la candidatura a ciudad creativa junto con todos documentos y los avales necesarios para hacerla efectiva.

Después de más de un año de trabajo y esfuerzo, se ha conseguido llevar adelante esta iniciativa para tratar de hacer de “Manises, ciudad, creativa de la UNESCO en la modalidad de Artesanía y Artes Populares”. Un proceso largo, costoso y que no hubiera sido posible sin la implicación tanto de numerosos departamentos municipales como de una gran cantidad de agentes sociales que han estado apoyando esta candidatura.

“Este reconocimiento internacional posicionaría en nuestra ciudad al mapa por su creatividad siempre vinculada al sector cerámico”, ha destacado Jesús Borràs, alcalde de Manises.

Según palabras de MªJosé Viñals, directora del equipo redactor del proyecto y catedrática de la UPV “estamos muy contentos de presentar hoy la candidatura ante la Comisión Nacional Española de Cooperación con la Unesco. Llevar adelante este proyecto ha sido un esfuerzo titánico que, además, ha coincidido con las dificultades causadas por la pandemia de la COVID 19”.

Cómo es bien sabido hablar de Manises es hablar de cerámica y de su tradición ceramista ininterrumpida durante más de 700 años. Además, históricamente tenemos constancia escrita de la presencia de alfarerías después de la conquista de Jaime I en el Libro de Reparto.

Por otro lado, es una de las pocas poblaciones, sino la única, que dispone de todos los elementos necesarios para la creación cerámica: desde materias primas, como las pastas y colores, o los hornos, hasta la configuración y la elaboración de las piezas con diferentes técnicas cerámicas.

En la localidad manisera, conviven, se conservan y se continúan trabajando varias técnicas milenarias como la técnica del reflejo dorado, con la integración del diseño a las nuevas creaciones plásticas.

Además, la enseñanza de la cerámica en Manises cubre todos los niveles y ámbitos, desde la formación reglada con ciclos especializados en el IES Ausiàs March hasta el grado que se puede cursar en la Escuela de Arte y Superior de Cerámica, y en cuanto a la formación no reglada que se imparte a los talleres de tiempo libre del Ayuntamiento, a las asociaciones cerámicas, a las agrupaciones de amas de casa y a los mismos talleres de artesanía.

“Todos estos elementos y muchas más razones hacen más que merecedora a nuestra ciudad de esta candidatura que hoy hemos presentado después de meses de trabajo constante”. “Desde aquí, quiero hacer un especial agradecimiento tanto a los concejales como al personal de los departamentos implicados ya que sin su esfuerzo, este proyecto no habría salido adelante”, ha concluido Jesús Borràs.

 “En España no hay otra ciudad en esta categoría de Artesanía y Artes Populares y Manises presenta una muy buena candidatura que cumple perfectamente todos los requisitos que exige una institución como la UNESCO” ha remarcado Viñals.

Manises presenta candidatura a la UNESCO


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies