Manises presenta la nueva marca de Turismo

L’Auditori Germanies fue el escenario para presentar la nueva marca turística de la ciudad y la campaña Menys Plàstic Més Ceràmica de Manises

Logo Ayuntamiento Manises

Manises presenta la nova marca de Turisme i una campanya per reduir el plàstic i fomentar la ceràmica

L’Auditori Germanies va ser l’escenari escollit per a presentar la nova marca turística de la ciutat i la campanya Menys Plàstic Més Ceràmica de Manises
14 desembre 2020.
L’Auditori Germanies de Manises ha acollit la presentació de la nova marca i logo turístic de Manises i de la campanya “- plàstic + ceràmica”, per tal de disminuir la utilització de plàstic fomentant l’ús quotidià de la ceràmica manisera.

La presentació doble, dissenyada per Eugenio Simó, va estar conduïda per Àngel Mora, regidor de Turisme i Xavier Morant, regidor de Promoció de la Ceràmica. L’acte, realitzat íntegrament per a mostrar-se on-line, el va començar el primer. Mora va explicar que la nova marca de turisme “Manises” tenia per objectiu actualitzar la visió de Manises, vinculant-la amb els valors de la ciutat i de la seua ciutadania.

El regidor de Turisme, explica que s’ha modernitzat la aparença sense perdre el valor de tradició que tant important és a Manises, especialment per la seua història ceràmica. Per això mateix, el logo és el nom mateix de la ciutat, Manises, i un plat de ceràmica antic que té presents els color de reflex metàl·lic, una tècnica molt arrelada a la ciutat i el blau ceràmic tradicional.

D’altra banda, el regidor de Promoció de la Ceràmica, Xavier Morant, va presentar la nova campanya «-plàstic + ceràmica» a la qual convida a tot el món a sumar-se. El plàstic, va explicar el regidor, és un material molt contaminant i molt utilitzat en el nostre dia a dia.

Per contra, va continuar, la ceràmica és sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Aquesta campanya, va dir, es centra en reduir l’ús dels productes plàstics a favor de l’ús quotidià de la ceràmica, patrimoni maniser històric. A més, va concloure, amb això no només respectem el medi ambient sinó que donem suport als productors, comerciants i artesans locals per promoure la perpetuació d’aquesta activitat en el futur.

Manises presenta la nueva marca de Turismo y una campaña para reducir el plástico y fomentar la cerámica

L’Auditori Germanies fue el escenario para presentar la nueva marca turística de la ciudad y la campaña Menys Plàstic Més Ceràmica de Manises
14 diciembre 2020.
L’Auditori Germanies ha acogido la presentación de la nueva marca y logo turístico de Manises y de la campaña “- plástico + cerámica”, para disminuir la utilización de plástico fomentando el uso cotidiano de la cerámica manisera.

La presentación doble, diseñada por el diseñador Eugenio Simó, estuvo conducida por Àngel Mora, concejal de Turismo y Xavier Morant, concejal de Promoción de la Cerámica. El acto fue realizado íntegramente para mostrarse on-line. Mora explicó que la nueva marca de turismo “Manises” tenía por objetivo actualizar la visión de Manises, vinculándola con los valores de la ciudad y de su ciudadanía.

El concejal de Turismo, explica que se ha modernizado la apariencia sin perder el valor de tradición que tan importante es en Manises, especialmente por su historia cerámica. Por eso mismo, el logo es el nombre mismo de la ciudad, Manises, y un plato de cerámica antiguo que tiene presentes los color de reflejo metálico, una técnica muy arraigada en la ciudad y el azul cerámico tradicional.

Por otro lado, el concejal de Promoción de la Cerámica, Xavier Morant, presentó la nueva campaña «-plástico + cerámica» a la cual invita en todo el mundo a sumarse. El plástico, explicó el edil, es un material muy contaminante y muy utilizado en nuestro día a día.

Por el contrario, continuó, la cerámica es sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Esta campaña, dijo, se centra en reducir el uso de los productos plásticos a favor del uso cotidiano de la cerámica, patrimonio manisero histórico. Además, concluyó, con esto no solo respetamos el medio ambiente sino que apoyamos a los productores, comerciantes y artesanos locales para promover la perpetuación de esta actividad en el futuro.


- plàstic + ceràmica de Manises


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies