Manises presente en FITUR 2023

Manises present a FITUR 2023

• La Fira Internacional de Turisme tindrà lloc a Madrid entre el 18 i el 22 de gener

Manises, 16 de gener de 2023.
La ciutat de Manises estarà enguany present a FITUR per tal de donar a conéixer el nou vídeo promocional turístic de la localitat i el plànol renovat per la il lustradora valenciana, Virginia Lorente.

A més, s’aprofita l’ocasió per presentar els nous fullets turístics sobre Patrimoni, Natura i Ceràmica. El primer, recull els llocs d’interés turístic i monuments més rellevants de Manises. El segon arreplega les rutes verdes pel Parc Natural del Túria que són la ruta del Racó i la de les Masies, unes rutes de baixa dificultat d’entre 4 i 5 quilòmetres. El tercer fullet fa una recopilació dels agents relacionats amb la ceràmica, d’una part, els i les artesanes locals i, d’altra, entitats com l’Escola dArt i Superior de Ceràmica, el Musesu de Ceràmica i  associacions com AVEC i ANPEC.

El regidor de Turisme de l’Ajuntament de Manises, Àngel Mora, ha assenyalat que “FITUR és una gran oportunitat per donar a conéixer la nostra localitat i el seu patrimoni ceràmic, és una finestra oberta al món”. “Per primera vegada, s’ha creat un mapa pròpiament turístic que remarca de manera molt visual i gràfica els principals recursos turístics per a tota persona que visite Manises”, ha conclós Mora.

La ciutat de Manises pertany des de l’any 2021 a la xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO en la modalitat d’Artesania i Arts Populars, sent la primera ciutat de l’estat espanyol en aquesta modalitat, la qual cosa l’ha posicionada en el mapa a nivell mundial i ha suposat un increment d’activitats al voltant de la promoció ceràmica.

Al 2023 FITUR ocuparà huit pavellons del recinte ferial, on estaran representades totes les comunitats autònomes, amb una gran oferta de les destinaciones espanyoles, noves empreses i una major presència internacional. En total reunirà a més de 100 països encapçalats per Guatemala, país soci FITUR d’enguany.

Manises presente en FITUR 2023

• La Feria Internacional de Turismo tendrá lugar en Madrid entre el 18 y el 22 de enero

Manises, 16 de enero de 2023.
La ciudad de Manises estará este año presente en FITUR para dar a conocer el nuevo video promocional turístico de la localidad y el plano renovado por la illustradora valenciana, Virginia Lorente.

Además, se aprovecha la ocasión para presentar los nuevos folletos turísticos sobre Patrimonio, Natura y Cerámica. El primero, recoge los lugares de interés turístico y monumentos más relevantes de Manises. El segundo recoge las rutas verdes por el Parque Natural del Turia que son la ruta del Rincón y la de las Masías, unas rutas de baja dificultad de entre 4 y 5 kilómetros. El tercer folleto hace una recopilación de los agentes relacionados con la cerámica, de una parte, los y las artesanas locales y, de otra, entidades como la Escuela de Arte y Superior de Cerámica, el Museo de Cerámica y asociaciones como AVEC y ANPEC.

El regidor de Turismo del Ayuntamiento de Manises, Àngel Mora, ha señalado que “FITUR es una gran oportunidad para dar a conocer nuestra localidad y su patrimonio cerámico, es una ventana abierta al mundo”. “Por primera vez, se ha creado un mapa propiamente turístico que remarca de manera muy visual y gráfica los principales recursos turísticos para toda persona que visite Manises”, ha concluido Mora.

La ciudad de Manises pertenece desde el año 2021 en la red de Ciudades Creativas de la UNESCO en la modalidad de Artesanía y Artes Populares, siendo la primera ciudad del estado español en esta modalidad, lo cual la ha posicionado en el mapa a nivel mundial y ha supuesto un incremento de actividades alrededor de la promoción cerámica.

En 2023 FITUR ocupará ocho pabellones del recinto ferial, donde estarán representadas todas las comunidades autónomas, con una gran oferta de las destinaciones españolas, nuevas empresas y una mayor presencia internacional. En total reunirá a más de 100 países encabezados por Guatemala, país socio FITUR de este año.

Pre Fitur


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies