Manises reclama a la concesionaria y a la conselleria de Sanidad la reapertura de los consultorios

y la instauración de un centro de atención telefónica

Logo Ayuntamiento Manises

Manises reclama a la concessionària i a la conselleria de Sanitat la reobertura dels consultoris i la instauració d’un centre d’atenció telefònica a l’ambulatori

El consistori demana a la Conselleria que nomene un nou comissionat per al Departament de Salut de Manises, ja que la plaça està vacant des del mes d’octubre

12 de febrer 2021. L’Ajuntament de Manises ha instat a la concessionària i a la Conselleria de Sanitat, una vegada més, a que faça efectives les peticions que aquest consistori porta arrossegant des de fa mesos a través d’una carta adreçada a les dos administracions sanitàries.

Així, l’administració municipal ha demanat, de nou, la reobertura dels consultoris mèdics de Xiprerets i del Carme amb tots els recursos sanitaris necessaris així com la reinstauració dels serveis mèdics que es prestaven als centres, com ara l’atenció pediàtrica en Xiprerets i Atenció Primària en El Carmen.

D’altra banda, des del consistori, també sol·liciten a través de l’escrit remés a ambdós administracions, que s’instal·len les centraletes d’atenció telefònica al Centre de Salut de Manises i a tot els municipis del departament, com es va anunciar en setembre de 2020, amb “l’objectiu d’oferir un servei adequat davant la demanda ciutadana actual. Igualment, que posen tots els mitjans tècnics i humans perquè siga efectiva”.

Un nou comissionat per al Departament
Addicionalment, l’Ajuntament de Manises ha demanat a la Conselleria de Sanitat que nomene a un nou comissionat per al Departament de Salut, atès que l’anterior persona responsable va deixar el càrrec en octubre.

Manises reclama a la concesionaria y a la conselleria de Sanidad la reapertura de los consultorios y la instauración de un centro de atención telefónica

El consistorio pide a la Conselleria que nombre un nuevo comisionado para el Departamento de Salud de Manises, puesto que la plaza está vacante desde el mes de octubre

12 de febrero 2021. El Ayuntamiento de Manises ha instado a la concesionaria y a la Conselleria de Sanidad, una vez más, a que haga efectivas las peticiones que este consistorio lleva arrastrando desde hace meses a través de una carta dirigida a las dos administraciones sanitarias.

Así, la administración municipal ha pedido, de nuevo, la reapertura de los consultorios médicos de Xiprerets y de Carme con todos los recursos sanitarios necesarios, así como la reinstauración de los servicios médicos que se prestaban en los centros, como por ejemplo la atención pediátrica en Xiprerets y Atención Primaria en Carmen.

Por otro lado, desde el consistorio, también solicitan a través del escrito remitido a ambas administraciones, que se instalen las centralitas de atención telefónica en el Centro de Salud de Manises y en todos los municipios del departamento, como se anunció en septiembre de 2020, con “el objetivo de ofrecer un servicio adecuado ante la demanda ciudadana actual. Igualmente, que ponen todos los medios técnicos y humanos porque sea efectiva”.

Un nuevo comisionado para el Departamento
Adicionalmente, el Ayuntamiento de Manises ha pedido a la Conselleria de Sanitat que nombre a un nuevo comisionado para el Departamento de Salud, dado que la anterior persona responsable dejó el cargo en octubre.


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies