Manises refuerza la seguridad a los pasos de peatones

Manises reforça la seguretat als passos de vianants

• 40 detectors de presència de persones s’han instal·lat al llarg del terme municipal

Manises, 1 de març de 2023.
La Regidoria de Mobilitat Urbana Sostenible de l’Ajuntament de Manises ha col·locat 40 detectors de presència de persones  a diferents passos de vianants amb la finalitat de reforçar la seguretat a través de l’enllumenat. Aquest projecte va ser elegit per la ciutadania en els pressupostos participatius de 2022, i ha suposat una inversió de 50.000 euros.

Carmen Moreno, regidora de Mobilitat Urbana Sostenible de l’Ajuntament de Manises ha assenyalat que “una de les raons dels accidents és la inadequada il·luminació de la via i, per tant, es produeixen atropellaments de persones. Aquesta acció suposa un reforç lumínic de passos de vianants que no tenien prou llum i eren perillosos en hores de poca llum”.

Entre els llocs de la localitat on s’han ubicat aquests 40 postes que funcionen amb la llum solar, es troben els passos de vianants del centre com el del  creuament entre carrer Major i Sant Bernardo o l’avinguda de Roses. També s’han instal·lat a altres vies de la localitat com pel barri de Sant Jerònim, al llarg del carrer València o en diversos punts del carrer Ceramista Alfons Blat, entre d’altres.

Recordem que els veïns i veïnes de Manises majors de 16 anys tingueren l’oportunitat de votar l’any passat entre tres projectes de mobilitat urbana sostenible. La millora dels passos de vianants amb els detectors de presència va rebre el 57% dels vots, la creació d’un parc d’educació viària permanent, el 27%, i la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, el 16% dels vots.

La proposta seleccionada té com a objectiu reforçar la seguretat de la ciutadania millorant la visibilitat als passos de vianants amb la col·locació d’aquests detectors de presència per tal d’evitar atropellaments per falta d’il·luminació.

Manises refuerza la seguridad a los pasos de peatones

• 40 detectores de presencia de personas se han instalado a lo largo del término municipal

Manises, 1 de marzo de 2023.
La Concejalía de Movilidad Urbana Sostenible del Ayuntamiento de Manises ha colocado 40 detectores de presencia de personas  en diferentes pasos de peatones con el fin de reforzar la seguridad a través del alumbrado. Este proyecto fue elegido por la ciudadanía en los presupuestos participativos de 2022 , y ha supuesto una inversión de 50.000 euros.

Carmen Moreno, concejala de Movilidad Urbana Sostenible del Ayuntamiento de Manises ha señalado que “una de las razones de los accidentes es la inadecuada iluminación de la vía y, por lo tanto, se producen atropellos de personas. Esta acción supone un refuerzo lumínico de pasos de peatones que no tenían suficiente luz y eran peligrosos en horas de poca luz”.

Entre los lugares de la localidad donde se han ubicado estos 40 postes que funcionan con luz solar, se encuentran los pasos de peatones del centro como el del cruce entre la calle Mayor y San Bernardo o la avenida de Roses. También se han instalado en otras vías de la localidad como el barrio de San Jerónimo, a lo largo de la calle Valencia o en varios puntos de la calle Ceramista Alfons Blat, entre otros.

Recordamos que los vecinos y vecinas de Manises mayores de 16 años tuvieron la oportunidad de votar el año pasado entre tres proyectos de movilidad urbana sostenible. La mejora de los pasos de peatones con los detectores de presencia recibió el 57% de los votos, la creación de un parque de educación viaria permanente, el 27%, y la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, el 16% de los votos.

La propuesta seleccionada tiene como objetivo reforzar la seguridad de la ciudadanía mejorando la visibilidad de los pasos de peatones con la colocación de estos detectores de presencia para evitar atropellos por falta de iluminación.

Detectores de personas


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies