Manises reurbaniza la calle Ángel Nadal para evitar inundaciones

Manises reurbanitza el carrer Àngel Nadal per tal d’evitar inundacions

• L’actuació s’inclou en el Pla d’Inversions de la Diputació de València 2022-2023

Manises, 10 de maig de 2023.
Les obres del carrer Àngel Nadal, en el barri de Sant Francesc, avancen a bon ritme per tal de dur a terme la reurbanització total i modernització de la xarxa d’evacuació d’aigües que evitaran les inundacions que es produeixen amb les pluges abundants. Aquesta actuació s'inclou en la proposta del Pla d’Inversions de la Diputació de València 2022-2023 que invertirà  més de 850.000 €

El regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Manises, Rafael Mercader, ha explicat que “la intervenció és una reivindicació dels veïns de la zona, que pateixen molts problemes en períodes de pluges fortes, i per tant és molt necessària”. “Seguim treballant per l’eficiència energètica dins dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)”, ha afegit Mercader.

Amb una inversió de més de 650.000 € es reurbanitzaran 1,379,85 m2 del carrer Àngel Nadal en el tram entre José Maria Martínez Aviñó i José Luis Lazkanoiturburu. També es renovarà tant la xarxa d’aigües pluvials com la de les fecals, concretament, en el tram on conflueixen les carrers Àngel Nadal amb Ceramista Alfons Blat .

En la proposta de sol·licitud d’aquesta subvenció hi ha també altres actuacions incloses en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Així, més endavant, s’instal·laran plaques fotovoltaiques d’autoconsum als pavellons esportius Alberto Arnal i Luis Vilar i la Ciutat de l’Oci i l’Esport i s’adequaran 27 quadres elèctrics d’enllumenat públic per a telecontrol i software per a la seua gestió.

El total de la subvenció de la Diputació de València és de més de 850.000 euros, dels quals 199.000 són per a les instal·lacions fotovoltaiques i quadres elèctrics i més de 650.000 per a la reurbanització del carrer Àngel Nadal.

Manises reurbaniza la calle Ángel Nadal para evitar inundaciones

• La actuación se incluye en el Plan de Inversiones de la Diputación de València 2022-2023

Manises, 10 de mayo de 2023.
Las obras de la calle Ángel Nadal, en el barrio de San Francisco, avanzan a buen ritmo para llevar a cabo la reurbanización total y la modernización de la red de evacuación de aguas que evitarán las inundaciones que se producen con las lluvias abundantes. Esta actuación se incluye en la propuesta del Plan de Inversiones de la Diputación de Valencia 2022-2023.

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Manises, Rafael Mercader, ha explicado que “la intervención es una reivindicación de los vecinos de la zona, que sufren muchos problemas en periodos de lluvias fuertes, y por tanto es muy necesaria”. “Seguimos trabajando por la eficiencia energética dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, ha añadido Mercader.

Con una inversión de más de 650.000 € se reurbanizarán 1,379,85 m² de la calle Ángel Nadal en el tramo entre José María Martínez Aviñó y José Luis Lazkanoiturburu. También se renovará tanto la red de aguas pluviales como la de las fecales, concretamente en el tramo donde confluyen las calles Ángel Nadal con Ceramista Alfons Blat .

En la propuesta de solicitud de esta subvención hay también otras actuaciones incluidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Así, más adelante, se instalarán placas fotovoltaicas de autoconsumo en los pabellones deportivos Alberto Arnal y Luis Vilar y la Ciudad del Ocio y el Deporte y se adecuarán 27 cuadros eléctricos de alumbrado público para telecontrol y software para su gestión.

El total de la subvención de la Diputación de Valencia es de más de 850.000 euros, de los cuales 199.000 son para las instalaciones fotovoltaicas y cuadros eléctricos y más de 650.000 para la reurbanización de la calle Àngel Nadal.

Obras en Ángel Nadal para evitar inundaciones


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies