Manises se estrena como Ciudad Creativa de la Unesco en Fitur

Manises s’estrena com a Ciutat Creativa de la Unesco a Fitur

• La fira internacional de turisme tindrà lloc entre el 19 i el 23 de gener a Madrid

Manises, 18 de gener de 2022.
Manises estrena la seua designació com a Ciutat Creativa de la Unesco en la modalitat d’Artesania i Arts Populars a FITUR, la fira internacional de turisme que tindrà lloc entre el 19 i el 23 de gener a Madrid. Des del seu nomenament a novembre, Manises forma part de la Xarxa de Ciutats Creatives de la Unesco, convertint-se en la primera i única ciutat de l’Estat que ha aconseguit aquesta distinció en eixa categoria.

El regidor de Turisme de l’Ajuntament de Manises, Àngel Mora, destaca la importància de la participació a FITUR baix la marca de la Unesco,  “que durà el nom de Manises per tot el mon i consolidarà la nostra ciutat com una destinació cultural i turística de referència tant en el mercat nacional com en el internacional”. “No podem oblidar que els principals protagonistes que donen raó de ser a la nostra candidatura són els i les nostres ceramistes, sense els quals no seria possible dur endavant aquest repte”, ha manifestat Mora.

El dijous dia 20 de gener a les 16:00 hores, a la plaça Central de la fira i coincidint amb el dia de la Comunitat Valenciana, es farà la presentació de la designació de Manises com a Ciutat Creativa de la Unesco en la modalitat d’Artesania i Arts Populars. A més a més, la ciutat de Llíria també pertany a aquesta Xarxa en la modalitat de Música i enguany compartirem estand durant l’estada a la fira amb aquesta localitat valenciana.

A FITUR, el municipi aposta un any més pel turisme experiencial, perquè cada visitant es porte un bell record personal i únic de cada emoció viscuda. Les experiències que ofereix Manises estan vinculades amb la tradició ceràmica local, que ha deixat el seu segell tant en el paisatge urbà com ene els usos, costums i festivitats, com la Festa i la Cavalcada de la Ceràmica celebrada anualment a juliol. Les propostes són també sostenibles, ja que donen la possibilitat de gaudir de l’entorn natural més pròxim a la ciutat, el Parc Natural del Túria i el cultiu de l’Horta Valenciana.

Al 2022 FITUR ocuparà huit pavellons del recinte ferial, on estaran representades totes les comunitats autònomes, amb una gran oferta de les destinacions espanyoles, noves empreses i una major presència internacional. En total reunirà uns 100 països amb 70 representacions oficials, encapçalades per la República Dominicana, que és el País Socio Fitur.

Manises se estrena como Ciudad Creativa de la Unesco en Fitur

• La feria internacional de turismo tendrá lugar entre el 19 y el 23 de enero en Madrid

Manises, 18 de enero de 2022.
Manises estrena su designación como Ciudad Creativa de la Unesco en la modalidad de Artesanía y Artes Populares en FITUR, la feria internacional de turismo que tendrá lugar entre el 19 y el 23 de enero a Madrid. Desde su nombramiento en noviembre, Manises forma parte de la Red de Ciudades Creativas de la Unesco, convirtiéndose en la primera y única ciudad del Estado que ha conseguido esta distinción en esa categoría.

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Manises, Ángel Mora, destaca la importancia de la participación en FITUR bajo la marca de la Unesco, “que llevará el nombre de Manises por todo el mundo y consolidará nuestra ciudad como un destino cultural y turístico de referencia tanto en el mercado nacional como en el internacional”. “No podemos olvidar que los principales protagonistas que dan razón de ser a nuestra candidatura son los y las ceramistas, sin los cuales no sería posible llevar adelante este reto”, ha manifestado Mora.

El jueves día 20 de enero a las 16:00 horas, en la plaza Central de la feria y coincidiendo con el día de la Comunidad Valenciana, se hará la presentación de la designación de Manises como Ciudad Creativa de la Unesco en la modalidad de Artesanía y Artes Populares. Además, la ciudad de Llíria también pertenece a esta Red en la modalidad de Música y este año compartiremos estand durante la estancia en la feria con esta localidad valenciana.

En FITUR, el municipio apuesta un año más por el turismo experiencial, porque cada visitante se lleve un bello recuerdo personal y único de cada emoción vivida. Las experiencias que ofrece Manises están vinculadas con la tradición cerámica local, que ha dejado su sello tanto en el paisaje urbano como en los usos, costumbres y festividades, como la Fiesta y la Cabalgata de la Cerámica celebrada anualmente en julio. Las propuestas son también sostenibles, puesto que dan la posibilidad de disfrutar del entorno natural más próximo a la ciudad, el Parque Natural del Turia y el cultivo de l'Horta Valenciana.

En 2022 FITUR ocupará ocho pabellones del recinto ferial, donde estarán representadas todas las comunidades autónomas, con una gran oferta de los destinos españoles, nuevas empresas y una mayor presencia internacional. En total reunirá unos 100 países con 70 representaciones oficiales, encabezadas por la República Dominicana, que es el País Socio Fitur.

Manises se estrena como Ciudad Creativa de la Unesco en Fitur


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies