Manises se suma a la Hora del Planeta

El próximo sábado 27 de marzo a partir de las 20:30 horas

Logo Ayuntamiento Manises

Manises se suma a l'Hora del Planeta

25 de març de 2021. Manises se suma a la campanya l'Hora del Planeta que enguany té com a lema “Connecta't amb la naturalesa”. Per aquest motiu, la il·luminació de fonts ornamentals i l'enllumenat no bàsic vial s'apagaran el dissabte 27 de març a partir de les 20.30 hores de la vesprada amb l'objectiu de conscienciar a la ciutadania sobre la importància de l'estalvi energètic i la necessitat de dur a terme iniciatives per a cridar l'atenció sobre el canvi climàtic i la pèrdua de la biodiversitat; en definitiva, una mostra de solidaritat amb el planeta.

Segons paraules del regidor Rafael Mercader, "des de la Regidoria de Medi Ambient estem treballant per a reduir les emissions de CO₂ del municipi amb mesures eficients i sostenibles energèticament, però a més estem preparant una paquet d'iniciatives vinculades a potenciar l'educació ambiental en el municipi, i com a mostra d'aqueixes iniciatives ens sumem a l'hora del planeta per a motivar i conscienciar".

Aprofitem l'ocasió per a convidar a la ciutadania de Manises a participar d'aquesta iniciativa individualment, apagant les llums de les seues llars durant una hora a partir de les 20.30 hores, per a així demostrar la implicació amb el planeta i amb la lluita contra el canvi climàtic.

L'Hora del Planeta se centra enguany en la importància de la naturalesa per a recordar que el 2021 és un any decisiu per a la protecció de la naturalesa atés que el mes de maig tindrà lloc en Kunming (la Xina) la 15 Cimera sobre la biodiversitat prevista per a octubre de 2020. Aquesta reunió, juntament amb la Cimera sobre el Clima 2021 que se celebrarà el mes de novembre a Glasgow (Anglaterra), seran dos moments fonamentals per a aconseguir un pla global ambiciós per a transformar la relació de la societat amb la biodiversitat i garantir que per al 2050, es complisca la visió compartida de viure en harmonia amb la naturalesa.

Manises se suma a la Hora del Planeta

25 de marzo de 2021. Manises se suma a la campaña la Hora del Planeta que este año tiene como lema “Conéctate con la naturaleza”. Por este motivo, la iluminación  de fuentes ornamentales  y  el alumbrado no básico vial se apagarán el sábado 27 de marzo a partir de las 20:30 horas de la tarde con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre la importancia del ahorro energético y la necesidad de llevar a cabo iniciativas para llamar la atención sobre el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad; en definitiva, una muestra de solidaridad con el planeta.

Según palabras del concejal Rafael Mercader, "desde la Concejalía de Medio Ambiente estamos trabajando para reducir las emisiones de CO2 del municipio con medidas eficientes y sostenibles energéticamente, pero además estamos preparando una paquete de iniciativas vinculadas a potenciar la educación ambiental en el municipio, y como muestra de esas iniciativas nos sumamos a la hora del planeta para motivar y concienciar".

Aprovechamos la ocasión para invitar a la ciudadanía de Manises a participar de esta iniciativa individualmente, apagando las luces de sus hogares durante una hora a partir de las 20:30 horas, para así demostrar la implicación con el planeta y con la lucha contra el cambio climático.
 
La Hora del Planeta se centra este año en la importancia de la naturaleza  para recordar que el 2021 es un año decisivo para la protección de la naturaleza dado que en el mes de mayo tendrá lugar en Kunming (China) la 15 Cumbre sobre la biodiversidad prevista para octubre de 2020. Esta reunión, junto con la Cumbre sobre el Clima 2021 que se celebrará en el mes de noviembre en Glasgow (Inglaterra), serán dos momentos fundamentales para conseguir un plan global ambicioso para transformar la relación de la sociedad con la biodiversidad y garantizar que para el 2050, se cumpla la visión compartida de vivir en armonía con la naturaleza.


Hora del Planeta


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies