Manises y San Julià de Lòria, dos ciudades inmersas en el camino hacia ser ciudad creativa de la UNESCO

Manises i Sant Julià de Lòria, dos ciutats immerses en el camí cap a ser ciutat creativa de la UNESCO


Manises, 14 d'octubre de 2021.
Hui, Manises s’ha reunit telemàticament amb Sant Julià de Lòria, a Andorra per tal d’intercanviar experiències en relació a la candidatura de la Unesco en la qual ambdues ciutats es troben immerses en l’actualitat.

La ciutat andorrana es postula enguany a ser ciutat creativa de la Unesco al mateix àmbit que Manises, en la modalitat d’Artesania i Arts Populars. Recordem que el primer tall de selecció que Manises va superar abans de l’estiu era excloent a nivell nacional, mentre que l’actual selecció no ho és.

A la reunió han assistit l’alcalde de Manises, Jesús Borràs i Sanchis; el regidor de Turisme, Àngel Mora; el regidor de Promoció de la Ceràmica, Xavier Morant; i el tècnic de Turisme, David Prieto. Mentre que per la part de Sant Julià els assistents han sigut 6 persones implicades en el projecte entre els quals es trobava el cònsul.

Manises y San Julià de Lòria, dos ciudades inmersas en el camino hacia ser ciudad creativa de la UNESCO


Manises, 14 de octubre de 2021.
Hoy, Manises se ha reunido telemáticamente con San Julià de Lòria, en Andorra para intercambiar experiencias en relación en la candidatura de la Unesco en la cual ambas ciudades se encuentran inmersas en la actualidad.

La ciudad andorrana se postula este año a ser ciudad creativa de la Unesco al mismo ámbito que Manises, en la modalidad de Artesanía y Artes Populares. Recordamos que el primer corte de selección que Manises superó antes del verano era excluyente a nivel nacional, mientras que la actual selección no lo es.

A la reunión han asistido el alcalde de Manises, Jesús Borràs i Sanchis; el regidor de Turismo, Àngel Mora; el regidor de Promoción de la Cerámica, Xavier Morant; y el técnico de Turismo, David Prieto. Mientras que por la parte de San Julià los asistentes han sido 6 personas implicadas en el proyecto entre los cuales se encontraba el cónsul.

Manises y San Julià de Lòria inmersas a ser ciudad creativa de la UNESCO


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies