Mejora de los accesos peatonales en el Polideportivo Municipal

Millora dels accessos per a vianants al Poliesportiu Municipal

• La intervenció també inclou habilitar l’edifici destinat a la consergeria

Manises, 23 de març de 2022.
L’Ajuntament de Manises ha licitat les obres que milloraran l’accés per als vianants al Poliesportiu Municipal i també s’habilitarà l’edifici destinat a la consergeria, en una actuació que adequarà la instal·lació a la normativa vigent pel que fa a l’accessibilitat.

El regidor d’Esports de l’Ajuntament de Manises, Guillermo Martínez, ha explicat que “és una intervenció molt esperada que tindrà una despesa mínima per al nostre Ajuntament, ja que ho farem amb el Pla d’Inversions de la Diputació de València. Donarà una nova imatge a l’accés al nostre poliesportiu i facilitarà al personal de consergeria un millor control dels accessos a les instal·lacions”. “Els anteriors governs havien fet un espai provisional que ara deixem enrere”, ha afegit el regidor.

La situació actual de l’espai presenta una interrupció de la vorera d’accés al poliesportiu en travessar la porta, i només es pot circular per la calçada, on hi ha un aparcament per a motocicletes. Es preveuen actuacions per a modificar aquesta part amb la substitució del tancat i l’ampliació de la zona per als vianants, de manera que es fa més accessible i compleix la normativa.

Es planteja retirar part de la tanca exterior i crear una plaça d’accés que resolga el desnivell amb un paviment continu per als vianants i una inclinació menor del 3%. Es deixarà un espai de dos metres enfront de la façana principal de l’edifici sense pendent i l’entrada es farà amb doble porta abatible lateral. A més, es continuarà la vorera fins a salvar el desnivell restant. El nou tancat es connecta a l’edifici de consergeria i es desvia per davant de la jardinera per a embellir i cobrir l’espai on es troba el depòsit de gas.

Per últim, s’habilita l’edifici previst per a la consergeria i se’l dota de les instal·lacions necessàries per a un ús adequat, i dels revestiments interiors i exteriors que no té aquest edifici.

Mejora de los accesos peatonales en el Polideportivo Municipal

• La intervención también incluye habilitar el edificio destinado a la conserjería

Manises, 23 de marzo de 2022.
El Ayuntamiento de Manises ha licitado las obras que mejorarán el acceso peatonal al Polideportivo Municipal y también se habilitará el edificio destinado a la conserjería,en una actuación que adecuará la instalación a la normativa vigente por lo que respecta a la accesibilidad.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Manises, Guillermo Martínez, ha explicado que “es una intervención muy esperada que tendrá un gasto mínimo para nuestro Ayuntamiento, ya que lo haremos con el Plan de Inversiones de la Diputación de Valencia. Dará una nueva imagen al acceso a nuestro polideportivo y facilitará al personal de conserjería un mejor control de los accesos a las instalaciones”. “Los anteriores gobiernos habían hecho un espacio provisional que ahora dejamos atrás”, ha añadido el concejal.

La situación actual del espacio presenta una interrupción de la acera de acceso al polideportivo al atravesar la puerta, y sólo se puede circular por la calzada, donde hay un aparcamiento para motocicletas. Se prevén actuaciones para modificar esta parte con la sustitución del vallado y la ampliación de la zona para los y las peatones, de forma que se hace más accesible y cumple la normativa.

Se plantea retirar parte de la valla exterior y crear una plaza de acceso que resuelva el desnivel con un pavimento continuo para peatones y una inclinación menor del 3%. SE dejará un espacio de dos metros frente a la fachada principal del edificio sin pendiente y la entrada se hará con una doble puerta abatible lateral. Además, se continuará la acera hasta salvar el desnivel restante. El nuevo callado se conecta al edificio de la conserjería y se desvía por delante de la jardinera para embellecer y cubrir el espacio donde se encuentra el depósito de gas.

Por último, se habilita el edificio previsto para la conserjería y se le dota de las instalaciones necesarias para un uso adecuado y de los revestimientos interiores y exteriores que no tiene actualmente.

Caseta del Polideportivo de Manises


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies