Per l´Horta reivindica la necesidad de defender el territorio para proteger la vida en la recepción de la Mención Colibrí


Fundació Horta Sud

NOTA DE PREMSA

Per l’Horta reivindica la necessitat de “defensar el territori per protegir la vida” en la recepció de la Menció Colibrí

El reconeixement, atorgat per la Fundació Horta Sud amb la col·laboració de Caixa Popular, va tenir lloc ahir en un Museu Comarcal de l’Horta Sud ple de gom a gom


Torrent, 16 de desembre de 2022 |
El Museu Comarcal de l’Horta Sud es va omplir la vesprada d’ahir per reconéixer el treball de l’associació Per l’Horta. Una trentena de persones no es van voler perdre l’entrega de la Menció Colibrí 2022, atorgada per la Fundació Horta Sud amb la col·laboració de Caixa Popular, i que s’ha convertit ja en un esdeveniment marcat en l’agenda de l’Horta Sud, que s’entrega la tercera setmana de desembre des de fa ja huit anys.

En aquesta ocasió, Per l’Horta va ser l’entitat premiada “per la seua acció de protecció del territori des d’una perspectiva mediambiental i social”. L’entitat valenciana, que du a les seues esquenes més de vint anys de treball ininterromput, posa en valor la importància de l’Horta especialment des de tres vessants: el paper agrícola, el paper ambiental i el paper identitari del territori.

L’encarregada de recollir el guardó per part de Per l’Horta, Alba Mompó, va destacar la importància de rebre un reconeixement que des de l’associació volen “fer extensiu a totes les persones que posen (o en algun moment han posat) el cos, l’estima i l’ànima per defensar el territori”, i que serveix per establir noves sinergies, “imprescindibles, més que mai, en un moment on s’estan criminalitzant la protecció del territori i la defensa de la vida”.

Després de l’entrega del guardó, enguany amb nou disseny a càrrec d’Eugenio Simó, les persones assistents van mantenir un debat obert sobre el paper de la societat civil en la defensa del territori en el context d’emergència climàtica.

Entre altres, el debat obert va comptar amb la participació destacada de l’arquitecte i activista pel territori Carles Dolç, que va reivindicar la necessitat de fer canvis tendents a l’austeritat, i deixar d’entendre tot el que no té a veure amb creixement econòmic com a negatiu. Dolç va voler felicitar també a Per l’Horta per haver pres el testimoni dels moviments de defensa del territori “actius al País Valencià des de fa ja més de 40 anys”, però que “mentre abans eren tot moviments de reacció, Per l’Horta aporta també elements propositius”.

Democratitzar la terra i associar-se
Tornar a valorar la terra va ser un dels aspectes més comentats del debat. En matèria d’energies renovables, les persones participants van destacar que “a la terra no se li està donant suport” i que açò condueix a que socialment “cada vegada se li atorgue menys valor”. D’aquesta manera, afirmaven, “si a un productor li fas una gran oferta per un terreny agrícola és lògic que diga que sí”, encara que siga per una activitat diferent de la seua funció essencial.

De fet, sobre el model d’energia renovable que s’està fomentant es va destacar que “està enfocat a una minoria rica i s’està especulant amb el territori”. Per aquest motiu, defensen, “cal que el pes de la transició energètica no sols recaiga a les zones rurals”, aspecte que es pot aconseguir, entre altres, “potenciant les instal·lacions solars en sostres industrials”.

Així mateix, es va llençar el guant a les administracions públiques perquè es replantegen la manera d’obtenir ingressos “sense haver de malmetre el territori”, i que entenguen que “cal fer veure a tota la ciutadania que hi ha vida més enllà de l’asfalt i que cal preservar-la”. Especialment, es va destacar el valor territorial de l’àrea metropolitana de València, amb “una horta que pot alimentar directament i de proximitat a la seua població i genera llocs de treball”, fet que possibilita “condicions ideals per llançar una altra política”.

Finalment, les persones presents van destacar que “amb el sistema actual, no és casual que els conflictes urbans més habituals vinguen d’intents d’urbanització en els terrenys amb més valor ambiental”, i que és necessari un empoderament ciutadà a través de les associacions per “poder fer força per defensar el territori i, conseqüentment, la vida”.

PER A MÉS INFORMACIÓ

Aleix Pujol Puigmal
Telèfon: 961 553 227 | Adreça electrònica: comunicacio@fundaciohortasud.org
Web: fundaciohortasud.org

NOTA DE PRENSA

Per l’Horta reivindica la necesidad de “defender el territorio para proteger la vida” en la recepción de la Mención Colibrí

El reconocimiento, otorgado por la Fundació Horta Sud con la colaboración de Caixa Popular, tuvo lugar ayer en un Museu Comarcal de l’Horta Sud lleno
 

Torrent, 16 de diciembre de 2022 | El Museu Comarcal de l'Horta Sud se llenó en la tarde de ayer para reconocer el trabajo de la asociación Per l'Horta. Unas treinta personas no se quisieron perder la entrega de la Mención Colibrí 2022, otorgada por la Fundació Horta Sud con la colaboración de Caixa Popular, y que se ha convertido ya en un acontecimiento marcado en la agenda de l'Horta Sud, que se entrega la tercera semana de diciembre desde hace ya ocho años.

En esta ocasión, Per l'Horta fue la entidad premiada “por su acción de protección del territorio desde una perspectiva medioambiental y social”. La entidad valenciana, que lleva a sus espaldas más de veinte años de trabajo ininterrumpido, puso en valor la importancia de la huerta especialmente desde tres vertientes: el papel agrícola, el papel ambiental y el papel identitario del territorio.

La encargada de recoger el galardón por parte de Per l'Horta, Alba Mompó, destacó la importancia de recibir un reconocimiento que desde la asociación quieren “hacer extensivo a todas las personas que ponen (o en algún momento han puesto) el cuerpo, el aprecio y el alma para defender el territorio”, y que sirve para establecer nuevas sinergias, “imprescindibles, más que nunca, en un momento donde se están criminalizando la protección del territorio y la defensa de la vida”.

Después de la entrega del premio, este año con nuevo diseño a cargo de Eugenio Simó, las personas asistentes mantuvieron un debate abierto sobre el papel de la sociedad civil en la defensa del territorio en el contexto de emergencia climática.

Entre otros, el debate abierto contó con la participación destacada del arquitecto y activista por el territorio Carles Dolç, que reivindicó la necesidad de hacer cambios tendentes a la austeridad, y dejar de entender todo el que no tiene que ver con crecimiento económico como negativo. Dolç quiso felicitar también a Per l'Horta por haber tomado el testigo de los movimientos de defensa del territorio “activos al País Valencià desde hace ya más de 40 años”, pero que “mientras antes eran todo movimientos de reacción, Per l'Horta aporta también elementos propositivos”.

Democratizar la tierra y asociarse
Volver a valorar la tierra fue uno de los aspectos más comentados del debate. En materia de energías renovables, las persones participantes destacaron que “a la tierra no se la está apoyando” y que esto conduce a que socialmente “cada vez se le otorgue menos valor”. De este modo, afirmaban, “si a un productor le haces una gran oferta por un terreno agrícola es lógico que diga que sí”, aunque sea por una actividad diferente a su función esencial.

De hecho, sobre el modelo de energía renovable que se está fomentando se destacó que “está enfocado a una minoría rica y se está especulando con el territorio”. Por este motivo, defienden, “hace falta que el peso de la transición energética no solo recaiga en las zonas rurales”, aspecto que se puede conseguir, entre otros, “potenciando las instalaciones solares en techos industriales”.

Así mismo, se tiró el guante a las administraciones públicas para que se replanteen la forma de obtener ingresos “sin tener que dañar el territorio”, y que entiendan que “hay que hacer ver a toda la ciudadanía que hay vida más allá del asfalto y que hay que preservarlo”. Especialmente, se destacó el valor territorial del área metropolitana de València, con “una huerta que puede alimentar directamente y de proximidad a su población y genera puestos de trabajo”, hecho que posibilita “condiciones ideales para lanzar otra política”.

Finalmente, las personas presentes destacaron que “con el sistema actual, no es casual que los conflictos urbanos más habituales vengan de intentos de urbanización en los terrenos con más valor ambiental”, y que es necesario un empoderamiento ciudadano a través de las asociaciones para “poder hacer fuerza para defender el territorio y, consecuentemente, la vida”.

PARA MÁS INFORMACIÓN

Aleix Pujol Puigmal
Telèfon: 961 553 227 | Correo: comunicacio@fundaciohortasud.org
Web: fundaciohortasud.org
 

Premio Colibrí a Per L'Horta

Premio Colibrí a Per L'Horta

Premio Colibrí a Per L'Horta

Estatuilla Premio Colibrí 2022


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies