Presentación del Kit Digital a empresas y autónomos

Presentació del Kit Digital a empreses i autònoms


Manises, 13 de juny de 2023.
L'Ajuntament de Manises presenta el programa Kit Digital a la Casa de Cultura, una jornada per a informar empreses i autònoms que ha comptat amb la participació de personal tècnic de la Cambra de Comerç de València, agents digitalitzadors i comerços locals que han sol·licitat l'ajuda.

Com a representant de la Cambra de Comerç, Paula Simón presentant els objectius i la manera d'obtindre el Kit Digital, Gema Navarro de la Botiga de Gema i Julián Camacho del Forn i Pastisseria El Ensanche, que han relatat la facilitat de tramitar les ajudes i els beneficis que els estan reportant. D'altra banda, María Alcanyís d'A3 Sides i Pablo Palazuelos de Ciudad Aumentada com a agents digitalitzadors encarregats d'implantar el Kit Digital en les empreses que així ho sol·liciten, han explicat els passos a donar per a poder beneficiar-se plenament d'aquestes ajudes i han presentat el punt GVANEXT de l'Ajuntament de Manises que està a la disposició del teixit empresarial per a informar i assessorar sobre ajudes europees.

Aquest esdeveniment ha tingut com a objectiu mostrar les oportunitats que presenta Europa per a les empreses a través d'un programa en concret. Les empreses de Manises poden comptar amb mitjans econòmics que milloren la seua competitivitat fent-les més tecnològiques i sostenibles. També pretén contribuir al fet que el canvi arribe a la localitat manisera i ajude al nostre teixit social i econòmic.

Per a això l'Ajuntament de Manises compta amb una tècnica que ofereixen assessorament especialitzat a empreses i autònoms que busquen finançament de fons Next Generation així com de qualsevol altra ajuda i programa europeu. Situada en el Centre de Promoció Econòmica presta servei telefònic, presencial i en línia sota cita prèvia en el correu projectes.europeus@manises.es i en el telèfon 96 152 46 32.

El treball que es realitza a Manises des del Punt GVANEXT té com a objectiu aconseguir finançament addicional als fons municipals per a escometre projectes per a la ciutat i contribuir a enfortir el teixit empresarial fent-lo més competitiu i modern facilitant l'accés a finançament europeu.

Manises Punt GVANEXT és el resultat de l'acció combinada del programa ERTEFE 2022 subvencionat per la Unió Europea-NextGenerationEU, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la Unió Europea a través de LABORA i de fons propis del consistori.

Presentación del Kit Digital a empresas y autónomos


Manises, 13 de junio de 2023.
El Ayuntamiento de Manises presenta el programa Kit Digital en la Casa de Cultura, una jornada para informar a empresas y autónomos que ha contado con la participación de personal técnico de la Cámara de Comercio de Valencia, agentes digitalizadores y comercios locales que han solicitado la ayuda.

Como representante de la Cámara de Comercio, Paula Simón presentando los objetivos y la forma de obtener el Kit Digital, Gema Navarro de la Botiga de Gema y Julián Camacho del Horno y Pastelería El Ensanche, que han relatado la facilidad de tramitar las ayudas y los beneficios que les están reportando. Por otra parte, María Alcañiz de A3 Sides y Pablo Palazuelos de Ciudad Aumentada como agentes digitalizadores encargados de implantar el Kit Digital en las empresas que así lo solicitan, han explicado los pasos a dar para poder beneficiarse plenamente de estas ayudas y han presentado el punto GVANEXT del Ayuntamiento de Manises que está a disposición del tejido empresarial para informar y asesorar sobre ayudas europeas.

 Este evento ha tenido como objetivo mostrar las oportunidades que presenta Europa para las empresas a través de un programa en concreto. Las empresas de Manises pueden contar con medios económicos que mejoren su competitividad haciéndolas más tecnológicas y sostenibles. También pretende contribuir a que el cambio llegue a la localidad manisera y ayude a nuestro tejido social y económico.

Para ello el Ayuntamiento de Manises cuenta con una técnica que ofrecen asesoramiento especializado a empresas y autónomos que buscan financiación de fondos Next Generation así como de cualquier otra ayuda y programa europeo. Ubicada en el Centro de Promoción Económica presta servicio telefónico, presencial y online bajo cita previa en el correo projectes.europeus@manises.es y en el teléfono 96 152 46 32.

El trabajo que se realiza en Manises desde el Punto GVANEXT tiene como objetivo conseguir financiación adicional a los fondos municipales para acometer proyectos para la ciudad y contribuir a fortalecer el tejido empresarial haciéndolo más competitivo y moderno facilitando el acceso a financiación europea.

Manises Punto GVANEXT es el resultado de la acción combinada del programa ERTEFE 2022 subvencionado por la Unión Europea-NextGenerationEU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea a través de LABORA y de fondos propios del consistorio.

Presentación Kit Digital en Manises


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies