Se recogen más de 115 toneladas de basura en el río Turia

S’arrepleguen més de 115 tones de fem en el riu Túria

Manises, 11 de maig de 2021. L'empresa encarregada de les tasques de neteja del riu Túria al seu pas per Manises ha retirat en un dia més de 115 tones de fem.

9 viatges amb el camió de recollida amb la banyera fins dalt han fet falta per a deixar la zona neta de tota mena d'enderrocs i residus.

Des del consistori maniser es fa una crida al civisme i la col·laboració ciutadana per a mantindre net un recurs natural com és el riu. Recordem que està absolutament prohibit tirar residus en la via pública i en els espais naturals. Per a tot això, existeixen els ecoparcs tant fixos com mòbils que cada mes s'instal·len en diferents punts de la nostra localitat.

En l'actualitat, continuen a bon ritme les tasques de neteja del riu Túria pel terme municipal de Manises i la posterior col·locació de la tela negra per a acabar amb la canya invasora.

Se recogen más de 115 toneladas de basura en el río Turia

Manises, 11 de mayo de 2021. La empresa encargada de las tareas de limpieza del río Turia a su paso por Manises ha retirado en un día más de 115 toneladas de basura.

9 viajes con el camión de recogida  con la bañera hasta arriba han hecho falta para dejar la zona limpia de todo tipo de escombros y residuos.

Desde el consistorio manisero se hace un llamamiento al civismo y la colaboración ciudadana para mantener limpio un recurso natural como es el río. Recordemos que está absolutamente prohibido tirar residuos en la vía pública y en los espacios naturales. Para todo ello, existen los ecoparques tanto fijos como móviles que cada mes se instalan en diferentes puntos de nuestra localidad.

En la actualidad, continúan a buen ritmo las tareas de limpieza del río Turia por el término municipal de Manises y la posterior colocación de la tela negra para acabar con la caña invasora.

115 toneladas de basura en el río Turia

115 toneladas de basura en el río Turia


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies