Serà Horta Sud 2030 retoma su actividad con el objetivo de conseguir involucrar a los veinte municipios en la actualización del observatorio comarcal

Serà 2030

NOTA DE PREMSA

Serà Horta Sud 2030 reprén la seua activitat amb l’objectiu d’aconseguir involucrar als vint municipis en l’actualització de l’observatori comarcal

En el primer any de l’observatori, dos terceres parts dels municipis van facilitar les dades. Enguany han ampliat de 28 a 40 els indicadors que s’hi podran trobar i esperen poder comptar amb la col·laboració activa dels vint municipis

Torrent, 23 de març de 2022 | El projecte de reconstrucció comarcal Serà Horta Sud 2030 ha fet ja l’enviament del formulari de sol·licitud de dades als vint municipis de la comarca metropolitana per poder actualitzar l’observatori. Des de les entitats promotores del projecte, es mostren optimistes amb la “col·laboració activa” dels ajuntaments, sobretot després que Serà Horta Sud 2030 “s’erigís com una eina útil per aconseguir millores reals per a la ciutadania”.

El projecte Serà Horta Sud 2030, conformat per diverses associacions, empreses i institucions públiques de l’Horta Sud, ha presentat al llarg d’aquesta setmana als vint ajuntaments de la comarca metropolitana la sol·licitud de dades per a l’actualització de l’observatori. Concretament, han sol·licitat a cadascun dels consistoris dades de fins a quaranta indicadors, tots ells vinculats a aspectes alineats amb el compliment de l’Agenda Urbana 2030 i els ODS.

Segons les entitats que integren el projecte, aquest augment dels indicadors de l’observatori (que passarà de 28 a 40) és fruit de la reflexió i el debat col·lectiu, especialment a través de les taules de reconstrucció. En aquesta línia, han apuntat que “quan les associacions, les institucions públiques i les empreses s’han assegut juntes, s’han replantejat alguns dels indicadors existents i se n’han incorporat de nous”. Per Julio Huerta, director de la Fundació Horta Sud, aquest treball col·lectiu “és la força del projecte, perquè suma i valora per igual a totes les parts, sense deixar a ningú arrere”.

Des de les diferents entitats que integren Serà Horta Sud 2030, a més, s’han mostrat convençudes que aquest segon any del projecte servirà perquè aquest es consolide i s’enfortisca encara més, sobretot perquè “s’ha erigit com una eina útil, aconseguint millores reals per a la ciutadania”. Entre altres, han volgut destacar els avanços en mobilitat ciclista que han permés acabar amb diversos dels punts negres detectats a l’Horta Sud, els compromisos de la Direcció General d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible de plantar arbres en alguns dels punts senyalitzats per les associacions, o l’augment exponencial dels municipis de l’Horta Sud que apliquen bonificacions per la instal·lació de plaques fotovoltaiques d’autoconsum.

Així mateix, des de Serà Horta Sud 2030 han volgut posar en valor que en el primer any del projecte tretze dels vint ajuntaments de la comarca van facilitar les dades del seu municipi per posar en marxa l’observatori, i que desset dels vint van participar, com a mínim, en una de les quatre taules impulsades des d’aquesta iniciativa. Aquestes dades, sumades a que la iniciativa va ser reconeguda la tardor passada pel Pacte Europeu pel Clima com a eina adequada per lluitar contra l’emergència climàtica, els fa ser optimistes en quant a la “col·laboració activa” dels ajuntaments.

Finalment, les entitats que conformen Serà Horta Sud 2030 han anunciat que ja estan treballant en les pròximes taules de reconstrucció i en noves campanyes de comunicació, que seran presentades pròximament.PER A MÉS INFORMACIÓ
Aleix Pujol Puigmal
Telèfon: 961 553 227 | Adreça electrònica: comunicacio@fundaciohortasud.org
Web: fundaciohortasud.org
 

NOTA DE PRENSA

Serà Horta Sud 2030 retoma su actividad con el objetivo de conseguir involucrar a los veinte municipios en la actualización del observatorio comarcal

En el primer año del observatorio, dos de cada tres municipios de l’Horta Sud facilitaron sus datos. Ese año han ampliado de 28 a 40 los indicadores que se pueden encontrar en el observatorio y esperan poder contar con la colaboración activa de los veinte municipios

Torrent, 23 de marzo de 2022 | El proyecto de reconstrucción comarcal Serà Horta Sud 2030 enviado ya el formulario de solicitud de datos a los veinte municipios de la comarca metropolitana para poder actualizar el observatorio. Desde las entidades promotoras del proyecto, se muestran optimistas con la “colaboración activa” de los ayuntamientos, sobre todo después de que Serà Horta Sud 2030 “se erigiera como una herramienta útil para conseguir mejoras reales para la ciudadanía”.

El proyecto Serà Horta Sud 2030, conformado por varias asociaciones, empresas e instituciones públicas de l'Horta Sud, ha presentado a lo largo de esta semana en los veinte ayuntamientos de la comarca metropolitana la solicitud de datos para la actualización del observatorio. Concretamente, han solicitado a cada uno de los consistorios datos de hasta cuarenta indicadores, todos ellos vinculados a aspectos alineados con el cumplimiento de la Agenda Urbana 2030 y los ODS.

Según las entidades que integran el proyecto, este aumento de los indicadores del observatorio (que pasará de 28 a 40) es fruto de la reflexión y el debate colectivo, especialmente a través de las tablas de reconstrucción. En esta línea, han apuntado que “cuando las asociaciones, las instituciones públicas y las empresas se han sentado juntas, se han replanteado algunos de los indicadores existentes y se han incorporado otros”. Por Julio Huerta, director de la Fundació Horta Sud, este trabajo colectivo “es la fuerza del proyecto, porque suma y valora por igual a todas las partes, sin dejar a nadie atrás”.

Desde las diferentes entidades que integran Serà Horta Sud 2030, además, se han mostrado convencidas que este segundo año del proyecto servirá para que este se consolide y se fortalezca todavía más, sobre todo porque “se ha erigido como una herramienta útil, consiguiendo mejoras reales para la ciudadanía”. Entre otros, han querido destacar los avances en movilidad ciclista que han permitido acabar con varios de los puntos negros detectados en l'Horta Sud, los compromisos de la Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad Sostenible de plantar árboles en algunos de los puntos señalizados por las asociaciones, o el aumento exponencial de los municipios de l'Horta Sud que están aplicando ya bonificaciones por la instalación de placas fotovoltaicas de autoconsumo.

Así mismo, desde Serà Horta Sud 2030 han querido poner en valor que en el primer año del proyecto trece de los veinte ayuntamientos de la comarca facilitaron los datos de su municipio para poner en marcha el observatorio, y que diecisiete de los veinte participaron, como mínimo, en una de las cuatro mesas impulsadas desde esta iniciativa. Estos datos, sumados a que la iniciativa fue reconocida el otoño pasado por el Pacto Europeo por el Clima como herramienta adecuada para luchar contra la emergencia climática, los hace ser optimistas en cuanto a la “colaboración activa” de los ayuntamientos.

Finalmente, las entidades que conforman Serà Horta Sud 2030 han anunciado que ya están trabajando en las próximas tablas de reconstrucción y en nuevas campañas de comunicación, que serán presentadas próximamente.


PARA MÁS INFORMACIÓN
Aleix Pujol Puigmal
Teléfono: 961 553 227 | Correo electrónico: comunicacio@fundaciohortasud.org
Web: fundaciohortasud.org
 

Actualización observatorio comarcal

Actualización del observatorio comarcal


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies