Trece proyectos interasociativos alineados con los ODS recibirán las ayudas para Proyectos Que Cambian El Mundo


Fundació Horta Sud

Grupo Ugarte Automoción

Caixa Popular


NOTA DE PREMSA

Tretze projectes interassociatius alineats amb els ODS rebran les ajudes per a ‘Projectes Que Canvien El Món’

En la 29a convocatòria de les ajudes impulsades per la Fundació Horta Sud, Caixa Popular i Grupo Ugarte Automoción s’han presentat fins a 47 projectes


Torrent, 21 de desembre de 2022 |
El jurat de la convocatòria d’ajudes per a ‘Projectes Que Canvien El Món’ ha donat a conéixer hui les entitats seleccionades. Enguany, que la convocatòria ha arribat a la 29a edició, ha assolit el número màxim de projectes presentats i de projectes seleccionats. A més, ha sigut l’any amb una partida total major, amb 25.000 €, i la primera vegada que la convocatòria supera l’àmbit territorial de les comarques de l’Horta.

Entre la cinquantena d’iniciatives interassociatives presentades (47), tretze projectes (desenvolupats per més de quaranta entitats) rebran l’ajuda de la Fundació Horta Sud, Caixa Popular i Grupo Ugarte Automoción per tal de “promoure el treball en xarxa entre associacions i avançar en el desenvolupament dels ODS”. La major part dels projectes seleccionats es desenvoluparan a les comarques de l’Horta, però altres tindran lloc en la Safor, l’Alt Vinalopó, la ciutat de València i la província.

Pel que fa als camps d’acció, entre els projectes seleccionats s’hi troben iniciatives d’integració mitjançant l’esport, de millora de la qualitat de vida de persones amb diversitat, educatius, de regeneració del sòl, d’empoderament de la població jove, de sexualitat i diversitat funcional, de foment de la convivència veïnal...

Des de les entitats impulsores de les ajudes han volgut mostrar la seua “alegria per veure que el teixit associatiu segueix ben viu” i que “cada vegada més” s’estan desenvolupant projectes interassociatius. De fet, han destacat, des de Caixa Popular, Grupo Ugarte i Fundació Horta Sud porten “diversos anys impulsant la millora de la societat a través de les aliances replegades en l’ODS 17”. Concretament, en els 29 anys de convocatòria per a Projectes Que Canvien El Món les tres entitats han lliurat ajudes per un valor de 313.671 €, repartits entre 195 projectes i més de 905 entitats subvencionades.

Els projectes seleccionats
•    “L'esport del 2030”. Crear un club esportiu on la joventut del barri tinga un lloc on gaudir un oci saludable. Presentat per Club Esportiu La Fila, ACYPAL, AMPA CEIP La Fila, Ajuntament d'Alfafar, Conselleria d'esports. Import de l’ajuda: 2.000€.

•    “Més que cuinar, cuidar-te”. Millorar la qualitat de vida de la població amb diversitat funcional intel·lectual, implicant-los en la sostenibilitat alimentària i inculcant hàbits d'higiene i saludables. Presentat per AFACO Quart i l’Animeta. Import de l’ajuda 2.000€. 

•    “Creant Xarxa”. Crear espais d'encontre on fomentar relacions interpersonals. Presentat per ASAEM Salut Mental i  Col·lectiu Obertament. Import de l’ajuda 1.500€. 

•    “Teixint dignitat”. Generar sensació de dignitat entre les persones receptores de la roba i les que participen activament en el taller de costura. Presentat per ARTIC i Taller Madre Mazzarello-Amparito Baviera, Balloona Matata, Casa Cuna Santa Isabel (València, Ayuda al pueblo Sirio (Madrid), Hermanas de San José y Santa Ana, ACOES, Parroquia Pachacamilla (Perú), Misioneros del Hogar de la Madre, Asociación GUP de Benimaclet, Hermanas de Santa Teresa de Ávila i PROVIDA. Import de l’ajuda 2.000€. 

•    “Unides pel running”. Fomentar l'esport en família, sense distinció de sexe ni diversitat funcional, afavorint l'activitat física per previndre malalties. Presentat per Federación Interampa de Paiporta i Club de Atletismo Von Hippel Lindau Paiporta. Import de l’ajuda 2.000€. 

•    “Trobades Eco-Intergeneracionals”. Fomentar el desenvolupament personal, social i cultural, a nivell intergeneracional, a través d'activitats que fomenten la gestió responsable dels recursos, el treball cooperatiu, la dignitat i la inclusió. Presentat per AFAC - Associació de Familiars de malalts d'Alzheimer i altres demències de Catarroja i Associació de Pares d'Alumnes del CP Joan XXIII de Catarroja. Import de l’ajuda 1.500€. 

•    “CSR: Comunitat, sobirania i resiliència”. Capacitar tècnicament i organitzativament i facilitar els mitjans materials per a la millora de la participació ciutadana dins d'un projecte de regeneració del sòl mitjançant la producció d’aliments. Presentat per Mans al Terra i Ca La Mare. Import de l’ajuda 2.000€. 

•    “Teixim cultura”. Buscar la igualtat d'oportunitats de les persones nouvingudes en situació de vulnerabilitat des d'una perspectiva de gènere i edat per a l'equitat social, la cohesió i inclusió social compartint experiències d'èxit de diferents associacions. Presentat per Ca Saforaui i Teixint Vincles, Espai Creatiu Comunitari i Xarxa Bellreguard Solidari. Import de l’ajuda 1.500€. 

•    “Escuela inclusiva de Percusión de AMIF”. Millorar les condicions de vida de les persones amb discapacitat mitjançant la música i l'aprenentatge de la percussió. Presentat per AMIF - Asociación de Personas con Discapacidad Física de Villena y Comarca i Conservatorio profesional Municipal de Música de Villena. Import de l’ajuda 2.500€. 

•    “Sexualitat i diversitat funcional”. Promoure processos interassociatius amb la finalitat d'implementar espais de diàleg i acció (informació-reflexió-proposició i construcció col·lectiva) sobre assumptes de sexualitat i diversitat funcional. Presentat per DESSEX - Associació pels drets, l'educació i la salut sexual al País valencià i APRODIS. Import de l’ajuda 2.500€. 

•    “L'AMPA més sostenible”. Conscienciar sobre la importància de cuidar i respectar el medi ambient i promoure la sostenibilitat dins de l'aula. Presentat per FAMPA València i les AMPAs federades. Import de l’ajuda 2.000€. 

•    “Joventut en Acció 3F”. Apropar i incentivar el paper actiu de la gent jove del barri de Tres Forques i Vara de Quart al món associatiu i comunitari. Presentat per Associació Cultural FETÉN i Associació veïnal i cultural Tres Forques, Psicòlogues i psicòlegs sense fronteres, AMPA Cid Campeador i AMPA IES 26. Import de l’ajuda 1.500€. 

•    “Terra Verda”. Dotar a la comunitat de coneixements per a entendre la crisi eco-social i la necessitat de treball conjunt com a forma imprescindible per a arribar a una societat justa i sostenible. Presentat per Orriols Convive i Asociación Cultural SIRENCATPROJECT, Asociación Tots Som Un, Valencia Acoge. Import de l’ajuda 2.000€. 


PER A MÉS INFORMACIÓ

Aleix Pujol Puigmal
Telèfon: 961 553 227 | Adreça electrònica: comunicacio@fundaciohortasud.org
Web: fundaciohortasud.org

NOTA DE PRENSA

Trece proyectos interasociativos alineados con los ODS recibirán las ayudas para ‘Proyectos Que Cambian El Mundo’

En la 29ª convocatoria de las ayudas impulsadas por la Fundació Horta Sud, Caixa Popular y Grupo Ugarte Automoción se han presentado 47 proyectos
 

Torrent, 21 de diciembre de 2022 | El jurado de la convocatoria de ayudas para “Projectes Que Canvien El Món” ha dado hoy a conocer las entidades seleccionadas. Este año, que la convocatoria ha llegado a la 29.ª edición, ha logrado el número máximo de proyectos presentados y de proyectos seleccionados. Además, ha sido el año con una partida total mayor, con 25.000 €, y la primera vez que la convocatoria supera el ámbito territorial de las comarcas de l'Horta.

Entre la cincuentena de iniciativas interasociativas presentadas (47), trece proyectos (desarrollados por más de cuarenta entidades) recibirán la ayuda de la Fundació Horta Sud, Caixa Popular y Grupo Ugarte Automoción para “promover el trabajo en red entre asociaciones y avanzar en el desarrollo de los ODS”. La mayor parte de los proyectos seleccionados se desarrollarán en las comarcas de l'Horta, pero otras tendrán lugar en la Safor, el Alt Vinalopó, la ciudad de València y su provincia.

En cuanto a los campos de acción, entre los proyectos seleccionados se encuentran iniciativas de integración mediante el deporte, de mejora de la calidad de vida de personas con diversidad, educativos, de regeneración del suelo, de empoderamiento de la población joven, de sexualidad y diversidad funcional, de fomento de la convivencia vecinal...

Desde las entidades impulsoras de las ayudas han querido mostrar su “alegría para ver que el tejido asociativo sigue muy vivo” y que “cada vez más” se están desarrollando proyectos interasociativos. De hecho, han destacado, desde Caixa Popular, Grupo Ugarte y Fundació Horta Sud llevan “varios años impulsando la mejora de la sociedad a través de las alianzas replegadas en el ODS 17”. Concretamente, en los 29 años de convocatoria para “Projectes Que Canvien El Món” las tres entidades han dado ayudas por un valor de 313.671 €, repartidos entre 195 proyectos y más de 905 entidades subvencionadas.

Los proyectos seleccionados
•    “L’Esport del 2030”. Crear un club deportivo donde la juventud del barrio tenga un lugar donde disfrutar un ocio saludable. Presentado por Club Esportiu La Fila, ACYPAL, AMPA CEIP La Fila, Ayuntamiento de Alfafar, Conselleria de deportes. Importe de la ayuda: 2.000€.

•    “Més que cuinar, cuidar-te”. Mejorar la calidad de vida de la población con diversidad funcional intelectual, implicándolos en la sostenibilidad alimentaria e inculcando hábitos de higiene y saludables. Presentado por AFACO Quart y l’Animeta. Importe de la ayuda 2.000€.

•    “Creando Xarxa”. Crear espacios de encuentro donde fomentar relaciones interpersonales. Presentado por ASAEM Salut Mental y Col·lectiu Obertament. Importe de la ayuda 1.500€.

•    “Teixint dignitat”. Generar sensación de dignidad entre las personas receptoras de la ropa y las que participan activamente en el taller de costura. Presentado por ARTIC y Taller Madre Mazzarello-Amparito Baviera, Balloona Matata, Casa Cuna Santa Isabel (València, Ayuda al pueblo Sirio (Madrid), Hermanas de San José y Santa Ana, ACOES, Parroquia Pachacamilla (Perú), Misioneros del Hogar de la Madre, Asociación GUP de Benimaclet, Hermanas de Santa Teresa de Ávila y PROVIDA. Importe de la ayuda 2.000€.

•    “Unides pel running”. Fomentar el deporte en familia, sin distinción de sexo ni diversidad funcional, favoreciendo la actividad física para prevenir enfermedades. Presentado por Federación Interampa de Paiporta y Club de Atletismo Von Hippel Lindau Paiporta. Importe de la ayuda 2.000€.

•    “Trobades Eco-Intergeneracionals”. Fomentar el desarrollo personal, social y cultural, a nivel intergeneracional, a través de actividades que fomentan la gestión responsable de los recursos, el trabajo cooperativo, la dignidad y la inclusión. Presentado por AFAC - Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer y altres demències de Catarroja y Associació de Pares d’Alumnes del CP Juan XXIII de Catarroja. Importe de la ayuda 1.500€.

•    “CSR: Comunitat, sobirania i resiliència”. Capacitar técnica y organizativamente y facilitar los medios materiales para la mejora de la participación ciudadana dentro de un proyecto de regeneración del suelo mediante la producción de alimentos. Presentado por Mans al Terra y Ca La Mare. Importe de la ayuda 2.000€.

•    “Teixim la cultura”. Buscar la igualdad de oportunidades de las personas recién llegadas en situación de vulnerabilidad desde una perspectiva de género y edad para la equidad social, la cohesión e inclusión social compartiendo experiencias de éxito de diferentes asociaciones. Presentado por Ca Saforaui, Teixint Vincles, Espai Creatiu Comunitari y Xarxa Bellreguard Solidari. Importe de la ayuda 1.500€.

•    “Escuela inclusiva de Percusión de AMIF”. Mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad mediante la música y el aprendizaje de la percusión. Presentado por AMIF - Asociación de Personas cono Discapacidad Física de Villena y Comarca y Conservatorio profesional Municipal de Música de Villena. Importe de la ayuda 2.500€.

•    “Sexualitat i diversitat funcional”. Promover procesos interasociativos con el fin de implementar espacios de diálogo y acción (información-reflexión-proposición y construcción colectiva) sobre asuntos de sexualidad y diversidad funcional. Presentado por DESSEX – Associació pels drets, l’educació i la salut sexual al País Valencià y APRODIS. Importe de la ayuda 2.500€.

•    “L’AMPA més sostenible”. Concienciar sobre la importancia de cuidar y respetar el medio ambiente y promover la sostenibilidad dentro del aula. Presentado por FAMPA València y las AMPAs federadas. Importe de la ayuda 2.000€.

•    “Joventut en Acció 3F”. Acercar e incentivar el papel activo de la gente joven del barrio de Tres Horcas y Vara de Quart al mundo asociativo y comunitario. Presentado por Associació Cultural FETÉN, Associació Veïnal i Cultural Tres Forques, Psicòlogues i Psicòlegs Sense Fronteres, AMPA Cid Campeador y AMPA IES 26. Importe de la ayuda 1.500€.

•    “Terra Verda”. Dotar en la comunidad de conocimientos para entender la crisis eco-social y la necesidad de trabajo conjunto como forma imprescindible para llegar a una sociedad justa y sostenible. Presentado por Orriols Convive, Asociación Cultural SIRENCATPROJECT, Asociación Todos Somos Uno y Valencia Acoge. Importe de la ayuda 2.000€.


PARA MÁS INFORMACIÓN

Aleix Pujol Puigmal
Telèfon: 961 553 227 | Correo: comunicacio@fundaciohortasud.org
Web: fundaciohortasud.org
 

Gala Proyectos que Cambian el Mundo

Gala Proyectos que Cambian el Mundo

Cerámica del Papels - Proyectos que Cambian el Mundo


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies