Un campo de voluntariado arqueológico internacional dibuja la historia de Manises a través de la cerámica

Un camp de voluntariat arqueològic internacional dibuixa la història de Manises a través de la ceràmica

• Joves de la ciutat jordana de Madaba participen en aquesta edició

Manises, 27 de juny de 2022.
Un grup de joves d’entre 16 i 30 anys dibuixa la història de Manises a través de la seua ceràmica en el Camp de Voluntariat Arqueològic juvenil 2022 que ha començat hui dins del programa de Ciutat Creativa de la UNESCO i que enguany es es converteix en internacional amb la participació d’estudiants de la ciutat jordana de Madaba, que també pertany a la Xarxa de l’organització internacional.

El regidor de Promoció de la Ceràmica de l’Ajuntament de Manises, Xavier Morant, ha assenyalat que “és la primera vegada que aquest campament és internacional, ja que comptem amb dues persones d’una ciutat amb la qual compartim la participació al clúster de Ciutats Creatives de la UNESCO”. Per la seua part, la regidora de Joventut, Amparo Martínez, ha afegit que enguany reprenem aquesta activitat per a que els i les joves que hi participen coneguen l’essència de la ceràmica manisera a través de l’arqueologia”.

El campament consisteix a col·laborar en les excavacions arqueològiques que es realitzen al barri dels Obradors de Manises, que és l’espai artesanal al qual es fabricava la ceràmica des del segle XIV fins a finals del segle XX.

L'activitat té lloc en dos torns d'una setmana entre el 27 de juny i el 8 de juliol i durant la seua realització les i els estudiants internacionals conviuen amb un grup de joves locals i d’altres ciutats com Dénia en les excavacions i, a més, tenen la possibilitat de realitzar altres activitats culturals en el marc d'aquest programa adaptades a les seues característiques durant les vesprades i els caps de setmana.

Durant l'excavació, dirigida pel director del Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries González Martí, Jaume Coll, i el seu equip, les persones voluntàries coneixeran la història de la ceràmica, les tècniques i les nocions en matèria arqueològica sobre el tractament correcte del material des de l'excavació i l'extracció del material. Després, durant una altra setmana aprendran al laboratori sobre la selecció, l'ordenació, la catalogació i la cronologia dels materials i la preparació per a la presentació pública en exposicions o a les sales del Museu de Ceràmica de Manises.

El barri dels Obradors, on es realitza el voluntariat arqueològic, era el centre de producció de ceràmica de reflex daurat i decorada en blau entre els segles XIV i final del XX. Actualment és un gran solar d'edificis derruïts, al subsol dels quals es troba la història del centre de producció ceràmica baixmedieval més important d'Europa.

Un campo de voluntariado arqueológico internacional dibuja la historia de Manises a través de la cerámica

• Jóvenes de la ciudad jordana de Madaba participan en esta edición, que ha empezado hoy

Manises, 27 de junio de 2022.
Un grupo de jóvenes de entre 16 y 30 años dibuja la historia de Manises a través de su cerámica en el Campo de Voluntariado Arqueológico juvenil 2022 que ha empezado hoy dentro del programa de Ciudad Creativa de la UNESCO y que este año se vuelve internacional con la participación de estudiantes de la ciudad jordana de Madaba, que también pertenece a la red de la organización internacional.

El concejal de Promoción de la Cerámica del Ayuntamiento de Manises, Xavier Morant, ha señalado que “es la primera vez que este campamento es internacional, puesto que contamos con dos personas de una ciudad con la cual compartimos la participación en el clúster de Ciudades Creativas de la UNESCO”. Por su parte, la concejala de Juventud, Amparo Martínez, ha añadido que este año retomamos esta actividad para que los y las jóvenes que participan conozcan la esencia de la cerámica manisera a través de la arqueología”.

El campamento consiste en colaborar en las excavaciones arqueológicas que se realizan en el barrio dels Obradors de Manises, que es el espacio artesanal en el cual se fabricaba la cerámica desde el siglo XIV hasta finales del siglo XX.

La actividad tiene lugar en dos turnos de una semana entre el 27 de junio y el 8 de julio y el Ayuntamiento de Manises facilita alojamiento y manutención a aquellos jóvenes que vienen de otras ciudades creativas. Durante su realización, los estudiantes internacionales conviven con un grupo de jóvenes locales en las excavaciones y además tienen la posibilidad de realizar otras actividades culturales en el marco de este programa adaptadas a sus características durante las tardes y los fines de semana.

Durante la excavación, dirigida por el director del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí, Jaume Coll, las personas voluntarias conocerán la historia de la cerámica, las técnicas y las nociones en materia arqueológica sobre el tratamiento correcto del material desde la excavación y la extracción del material. Después, durante otra semana aprenderán en el laboratorio sobre la selección, la ordenación, la catalogación y la cronología de los materiales y la preparación para la presentación pública en exposiciones o en las salas del Museo de Cerámica de Manises.

El barrio dels Obradors en el que se realiza el voluntariado arqueológico era el centro de producción de cerámica de reflejo dorado y decorada en azul entre los siglos XIV y final del XX. Actualmente es un gran solar de edificios derruidos en el subsuelo de los cuales se encuentra la historia del centro de producción cerámica bajomedieval más importante de Europa.

Campamento Arqueológico


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies