Un hombre entra armado con un cuchillo a la comisaría de policía de Manises

Un home entra armat amb un ganivet a la comissaria de policia de Manises

Manises, 10 de maig de 2021. Sobre la 3.15 hores de la matinada del 10 de maig, un home identificat sota les sigles FJRG, va irrompre en la central de la Policia Local de Manises amb un ganivet de cuina per a atemptar contra els agents que, una hora abans, l'havien denunciat per saltar-se el toc de queda.

Sobre les 2.00 hores de la matinada una dotació de la Policia Local de Manises identificava a l'ara detingut en un dels carrers del municipi. L'home es trobava acompanyat per una dona, desatenent les restriccions horàries del toc de queda ordenat per la Generalitat Valenciana amb motiu de la COVID 19, sent-los estés el corresponent butlletí de denúncia per aquesta infracció.

Segons han fet constar els agents, el denunciat en tot moment va mostrar una actitud amenaçadora cap als mateixos, arribant a manifestar l'ara detingut al seu acompanyant ”queda't amb la cara d'aquest que s'assabentarà”.

A les 3.15 hores, aquest individu s'ha personat en la central de la policia local, esgrimint un ganivet de cuina de grans dimensions, preguntant a l'agent que prestava el seu servei en aquestes dependències, pel parador dels policies que l'havien denunciat instants abans. En eixe moment, l'agent ha demanat suport a les patrulles en servei, mentre aquest individu li cridava dient que l’anava a rajar. En arribar a les dependències policials, els agents han procedit a la detenció de l'agressor i el seu posterior trasllat a la comissària de la Policia Nacional de Quart de Poblet per a instruir les corresponents diligències.

Ni els agents ni el detingut van patir danys físics a conseqüència de la detenció.

Un hombre entra armado con un cuchillo a la comisaría de policía de Manises

Manises, 10 de mayo de 2021. Sobre la 3:15 horas de la madrugada del 10 de mayo, un hombre identificado bajo las siglas FJRG, irrumpió en la central de la Policía Local de Manises con un cuchillo de cocina para atentar contra los agentes que, una hora antes, lo habían denunciado por saltarse el toque de queda.

Sobre las 2:00 horas de la madrugada una dotación de la Policía Local de Manises identificaba al ahora detenido en una de las calles del municipio. El hombre se encontraba acompañado por una mujer, desatendiendo las restricciones horarias del toque de queda ordenado por la Generalitat Valenciana con motivo de la COVID 19, siéndoles extendido el correspondiente boletín de denuncia por dicha infracción.

Según han hecho constar los agentes, el denunciado en todo momento mostró una actitud amenazadora hacia los mismo, llegando a manifestar el ahora detenido a su acompañante ”quédate con la cara de este que se va a enterar”.

A las 3:15 horas, dicho individuo se ha personado en la central de la policía local, esgrimiendo un cuchillo de cocina de grandes dimensiones, preguntando al agente que prestaba su servicio en dichas dependencias, por el paradero de los policías que lo habían denunciado instantes antes. En ese momento, el agente ha pedido apoyo a las patrullas en servicio, mientras dicho individuo le gritaba diciendo que lo iba a rajar. Al llegar a las dependencias policiales, los agentes han procedido a la detención del agresor y su posterior traslado a la comisaria de la Policía Nacional de Quart de Poblet para instruir las correspondientes diligencias.

Ni los agentes ni el detenido sufrieron daños físicos como consecuencia de la detención.


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies