Un mural participativo conmemora el reconocimiento de Manises como Ciudad Creativa de la UNESCO

Un mural participatiu commemora el reconeixement de Manises com a Ciutat Creativa de la UNESCO

• S’elaborarà, dirigit per l’artista Àngel Igual, durant la celebració de la Festa de la Ceràmica, que tindrà lloc el dies 16 i 17 de juliol
• Ceramistes de Manises i d’altres Ciutats Creatives de la UNESCO crearan el mural participatiu

Manises, 21 de juny de 2022.
La Festa de la Ceràmica de Manises serà l’escenari de la creació d’un mural ceràmic inspirat en la UNESCO, al qual participaran ceramistes manisers i també de diferents ciutats del món que comparteixen amb Manises la pertinença a la xarxa de Ciutats Creatives en la modalitat d’Artesania i Arts Populars d’aquesta organització de Nacions Unides.

Aquest mural deixarà constància del reconeixement de Manises com a Ciutat Creativa de la UNESCO i, segons ha explicat el regidor de Turisme de l’Ajuntament de Manises, Àngel Mora, “la idea, que va eixir dels propis ceramistes manisers, es dotar a la nostra ciutat d'elements ceràmics amb valor artístic i turístic que ajuden a identificar i promoure la ceràmica de Manises arreu del món”. Per la seua part, el regidor de Promoció de la Ceràmica, Xavier Morant, ha indicat que “serà un aparador internacional per a la nostra ceràmica durant les primeres festes que duguem a terme baix el paraigües de la UNESCO”.

El mural, inspirat en la tradició ceràmica manisera, ha sigut dissenyat pel ceramista i escultor Àngel Igual, qui ha concebut una peça circular de 2 metres de radi -més de 12 metres quadrats- amb un llenguatge contemporani, a la mateixa vegada que guarda el màxim respecte a la tradició i cultura clàssica ceràmica.

Fa referència, principalment, als processos de creació ceràmica pels quals és coneguda la ciutat de Manises, així com la qualitat de les seues i els seus ceramistes, i pretén destacar “els valors intrínsecs de les produccions, la constància, l’amor que es posa a cada obra, l’esforç, la paciència, l’aprenentatge, l’expressivitat, el respecte pel patrimoni o la col·laboració, que tant han aportat al nostre desenvolupament com a societats des de l’antiguitat”, segons ha explicat l’artista.

Àngel Igual ha assenyalat que per a ell “és un honor i, a la mateixa vegada, una gran responsabilitat, realitzar aquest mural i per això vull comptar amb ceramistes de Manises, una representació d'allò millor de l’ofici en una de les ciutats més importants a nivell mundial per a la ceràmica”.

La participació dels ceramistes en el mural serà oberta del 12 al 15 de juliol en Avec-Gremi de 10.00 a 14.00 hores i de 15.30 a 17.30 així com el 16 de juliol de 10.00 a 14.00 al Jardí dels Filtres. D’aquesta manera les persones que visiten Manises durant la jornada de dissabte de la Festa de la Ceràmica poden veure la creació en directe.

Un mural participativo conmemora el reconocimiento de Manises como Ciudad Creativa de la UNESCO

• Se elaborará, dirigido por el artista Ángel Igual, durante la celebración de la Fiesta de la Cerámica, que tendrá lugar los días 16 y 17 de julio
• Ceramistas de Manises y de otras Ciudades Creativas de la UNESCO crearán el mural participativo

Manises, 21 de junio de 2022.
La Fiesta de la Cerámica de Manises será el escenario de la creación de un mural cerámico inspirado en la UNESCO, en el cual participarán ceramistas maniseros y también de diferentes ciudades del mundo que comparten con Manises la pertenencia a la red de Ciudades Creativas en la modalidad de Artesanía y Artes Populares de esta organización de Naciones Unidas.

Este mural dejará constancia del reconocimiento de Manises como Ciudad Creativa de la UNESCO y, según ha explicado el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Manises, Ángel Mora, “la idea, que surgió de los propios ceramistas maniseros, es dotar a nuestra ciudad de elementos cerámicos con valor artístico y turístico que ayuden a identificar y promover la cerámica de Manises alrededor del mundo”. Por su parte, el concejal de Promoción de la Cerámica, Xavier Morant, ha indicado que “será un escaparate internacional para nuestra cerámica durante las primeras fiestas que llevemos a cabo bajo el paraguas de la UNESCO”.

El mural ha sido diseñado por el ceramista y escultor Àngel Igual, quien ha concebido una pieza circular de 2 metros de radio -más de 12 metros cuadrados- con un lenguaje contemporáneo, a la misma vez que guarda el máximo respecto a la tradición y cultura clásica cerámica.

Hace referencia, principalmente, a los procesos de creación cerámica por los cuales es conocida la ciudad de Manises, así como la calidad de las suyas y sus ceramistas, y pretende destacar “los valores intrínsecos de las producciones, la constancia, el amor que se pone a cada obra, el esfuerzo, la paciencia, el aprendizaje, la expresividad, el respeto por el patrimonio o la colaboración, que tanto han aportado a nuestro desarrollo como sociedades desde la antigüedad”, según ha explicado el artista.

Àngel Igual ha señalado que para él “es un honor y, a la misma vez, una gran responsabilidad, realizar este mural y por eso quiero contar con ceramistas de Manises, una representación de aquello mejor del oficio en una de las ciudades más importantes a nivel mundial para la cerámica”.

La participación de los ceramistas en el mural será abierta del 12 al 15 de julio en Avec-Gremio de 10.00 a 14.00 horas y de 15.30 a 17.30 así como el 16 de julio de 10.00 a 14.00 al Jardín de los Filtros. De este modo las personas que visitan Manises durante la jornada de sábado de la Fiesta de la Cerámica pueden ver la creación en directo.

Escultura Ángel Igual


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:






 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies